Terms of Use

Bulgaria - Bulgarian

App Terms of Use

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА OMRON CONNECT

Версия 2.3 – август 2021 г.

Кои сме ние и каква е същността на настоящото споразумение

Ние, Omron Healthcare Co., Ltd. (“OMRON”), Ви предоставяме лиценз за ползване на:

в съответствие с разрешеното в настоящите условия.

Обща употреба по предназначение

Приложението Ви позволява да прехвърляте данните за Вашето общо здравословно състояние от поддържани устройства OMRON и да въвеждате ръчно тези данни във вашия смартфон или друго мобилно устройство (“Устройството”).

Приложението се предоставя В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА, и не е предназначено да дава или заменя какъвто и да е съвет, включително, но не само, медицински съвет или да служи за диагностични цели, на които трябва да се разчита.

OMRON не е доставчик на медицински услуги и не предоставя медицински съвети. Приложението не е предназначено да се разчита на него вместо на медицинско лечение или съвет от квалифициран доставчик на медицински услуги.

Ако въвеждате ръчно данните за общо здравословно състояние, Вие носите цялата отговорност за верността им.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар или друго квалифицирано медицинско лице, ако имате въпроси относно Вашето здравословно състояние.

Предназначение, когато Приложението се използва с ЕКГ устройство

Приложението може да се използва с ЕКГ устройство на OMRON, домашно записващо ЕКГ устройство. Когато се използва с ЕКГ устройство, чрез Приложението можете да правите записи от Вашето ЕКГ устройство, да показвате на екрана данните от него и да откривате евентуална атриална фибрилация. Приложението използва алгоритмите на AliveCor, за да открива атриална фибрилация, брадиракдия, тахикардия и нормален синусов ритъм. ЕКГ функциите на Приложението го определят като медицинско изделие съгласно Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия.

Устройството е предназначено да измерва само кръвно налягане, само електрокардиограма (ЕКГ) или и двете едновременно. Устройството представлява цифров монитор, предназначен за измерване на кръвното налягане и честотата на пулса при възрастни. Устройството е предназначено да записва, съхранява и прехвърля едноканална електрокардиограма (ЕКГ). Устройството в комбинация със смартфон показва ЕКГ ритмите и открива дали е налице атриална фибрилация, брадикардия, тахикардия и нормален синусов ритъм. Устройството е предназначено за употреба от квалифицирани медицински лица, пациенти с установени или предполагаеми сърдечни заболявания. Устройството не е предназначено за педиатрична употреба и не е тествано за такава. OMRON не е доставчик на медицински услуги и не предоставя медицински съвети. Приложението е информативен инструмент и не замества професионалната преценка на квалифицирано медицинско лице. Информацията, предоставяна в Приложението, се основава на клинични насоки. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или друго квалифицирано медицинско лице, ако имате въпроси относно Вашето здравословно състояние.

Необходимо оборудване

Приложението е предназначено за мобилни устройства. За списък със съвместими устройства посетете: https://www.omronconnect.com/devices

OMRON не носи отговорност за грешки, ненадеждна работа или други проблеми, произтичащи от използване на Приложението или Услугата на или във връзка с рутнати или джейлбрейкнати Устройства или от използване на Устройство, което не е в съответствие с оригиналните спецификации на производителя, включително използване на модифицирани версии на операционната система (наричани заедно “Модифицирани устройства”). Използването на Приложението или Услугата на или чрез Модифицирани устройства е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

Поверителност на Вашите лични данни

Ние използваме всички лични данни, които събираме чрез Вашето ползване на Приложението и Услугата, само по начините, изложени в Правилата за поверителност на OMRON connect [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Прилагат се също условията на платформата за дигитално разпространение, от която изтегляте Приложението

Начините, по които може да използвате Приложението, могат също така да бъдат контролирани от условията на платформата за дигитално разпространение (например Apple App Store и Google Play Store), от която изтегляте Приложението.

Поддръжка на Приложението и как да ни информирате за проблеми

Поддръжка. Ако искате да научите повече за Приложението или Услугата или имате проблеми при използването им, моля, разгледайте нашите ресурси за поддръжка на https://www.omronconnect.com/support/.

За връзка с нас (включително при оплаквания). Ако имате някакви предложения за подобряване на Приложението, ако срещнете трудности при използването му или желаете да се свържете с нас по каквато и да е друга причина, моля, свържете се с отдела за техническа поддръжка и обслужване на клиенти, като използвате функцията “contact us” на Приложението или като изпратите имейл до support-omron.connect@eu.omron.com.

Как ще комуникираме с Вас. Ако трябва да се свържем с вас, ние ще го направим по имейл, като използваме данните за връзка с Вас, които сте ни предоставили.

Обратна връзка. Всички данни, коментари или материали, които сте ни изпратили чрез данните за контакт, съгласно изложеното в раздел “Комуникация”, включително обратна връзка, например въпроси, коментари, предложения или подобни (“Обратна връзка”) се обработват в съответствие с Правилата за поверителност. Ние сме свободни да използваме всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в тази Обратна връзка за всякакви цели, включително, но не само, разработка, производство и маркетинг на продукти, включени в тази Обратна връзка.

Как може да използвате Приложението

Срещу Вашето съгласие да спазвате настоящите условия, Вие имате право да:

Вие трябва да сте навършили 18 години, за да приемете настоящите условия и да използвате Приложението

Вие трябва да сте на възраст 18 или повече години, за да приемете настоящите условия и да използвате Приложението, в противен случай трябва да получите родителско съгласие.

Вие нямате право да прехвърляте Приложението на друго лице

Ние предоставяме лично на Вас правото да използвате Приложението и Услугата, както е изложено по-горе в раздел “Как може да използвате Приложението”. Съответно Вие нямате право да прехвърляте Приложението или Услугата на друго лице, било то безплатно, срещу възнаграждение или нещо друго. Ако продавате Устройство, на което е инсталирано Приложението, вие трябва да премахнете Приложението от него.

Промени в настоящите условия

Може да се наложи да променим настоящите условия, за да отразим промени в законодателството или най-добрите практики, или за да се справим с допълнителни характеристики.

Ние ще Ви уведомим за промяна в настоящите условия при следващо стартиране на Приложението от Ваша страна.

Ако не приемете промените, за които сме Ви уведомили, Вие няма да можете да продължите за използвате Приложението и Услугата.

Актуализации на Приложението

Ние може периодично да изискваме от Вас да актуализирате Приложението с цел подобряване на работата, усъвършенстване на функционалността, отразяване на промени в операционната система или решаване на проблеми със сигурността.

Ако решите да не инсталирате тези актуализации, Вие няма да можете да продължите за използвате Приложението и Услугата.

Използване на и достъп до Приложението и Услугата

Използването на и достъпът до Приложението и Услугата са разрешени временно и ние си запазваме правото да оттегляме или променяме Приложението и Услугата без уведомление. Ние имаме право периодично да ограничаваме достъпа до някои части на Приложението и Услугата, цялото Приложение и Услугата или на определени потребители. Ние не носим отговорност, ако по някаква причина Приложението или Услугата не са налични в дадено време или за определен период.

Ако някой друг притежава смартфона или Устройството, което използвате

Ако изтеглите Приложението на някакво Устройство, което не е Ваша собственост, Вие трябва да имате съгласието на собственика за това. Вие сте отговорни за прилагането на настоящите условия независимо дали притежавате Устройството.

Ние не носим отговорност за услуги на трети страни, към които даваме линкове

Приложението или Услугата могат да съдържат линкове към други независими услуги, които не са предоставяни от нас. Такива независими услуги не са под наш контрол и ние не носим отговорност за и не сме проверили и одобрили тяхното съдържание и техните политики за поверителност (ако има такива).

Вие трябва да прецените сами дали да използвате такива независими услуги, включително дали да купувате някакви продукти или услуги, предлагани от тях.

Ограничения на лиценза

Вие се съгласявате:

Приемливи ограничения на употребата

Вие нямате право:

Права на интелектуална собственост

Ние (или нашите лицензодатели) притежаваме всички права на интелектуална собственост върху Приложението и Услугата в цял свят и правата върху Приложението и Услугата се предоставят под лиценз (не се продават) на Вас. Вие нямате никакви права на интелектуална собственост върху или по отношение на Приложението или Услугата, различни от правото да ги ползвате в съответствие с настоящите условия.

Нашата отговорност за претърпени от Вас загуби или щети

Ние носим отговорност пред Вас за причинени от нас предвидими загуби или щети. Ако не спазваме настоящите условия, ние носим отговорност за претърпени от Вас загуби или щети, които са предвидим резултат от нарушаването от наша страна на настоящите условия или от нашата неспособност да предоставим дължимата грижа и умения, но ние не носим отговорност за загуби или щети, които са непредвидими. Загуба или щета е предвидима, ако е очевидно, че ще тя ще се случи или ако към момента на приемане от Ваша страна на тези условия, както Вие, така и ние сме знаели, че тя би могла да се случи.

Ние не изключваме и не ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към Вас, ако това би било незаконно.

В кои случаи носим отговорност за повреда на Вашето имущество. Ако дефектно дигитално съдържание, което сме предоставили, повреди устройство или дигитално съдържание, което притежавате, ние ще отстраним повредата или ще Ви платим обезщетение. Ние обаче няма да носим отговорност за щети, които Вие сте могли да избегнете, като следвате нашия съвет да приложите актуализация, предложена Ви безплатно, или за щети, причинени от Вас вследствие на използване на Приложението или Услугата на неподдържано Устройство.

Ние не носим отговорност за загуба на търговска дейност. Приложението е за лично и домашно ползване. Ако използвате Приложението с търговска, стопанска цел или с цел препродажба, ние няма да носим отговорност пред Вас за пропуснати ползи, загуба или прекъсване на търговска дейност или загуба на бизнес възможности.

Ограничения по отношение на Приложението и Услугата. Приложението и Услугата се предоставят единствено за общи информационни цели. Те не предлагат съвети, на които трябва да разчитате. Вие трябва да получите съвет от професионалист или специалист, преди да предприемете или да не предприемете действие въз основа на информацията, получена от Приложението или Услугата. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията, предоставяна от Приложението и Услугата, ние не правим никакви декларации и не даваме никакви гаранции, било то изрични или подразбиращи се, че тази информация е вярна, пълна или актуална.

Проверка дали Приложението и Услугата са подходящи за Вас. Приложението и Услугата не са разработени, за да отговарят на Вашите индивидуални изисквания. Моля, уверете се, че оборудването и функциите на Приложението и Услугата (съгласно описаното в платформата за дигитално разпространение, от която сте получили Приложението) отговарят на Вашите изисквания.

Ние може да прекратим Вашите права за ползване на Приложението и Услугата, ако Вие нарушите настоящите условия

Ние можем да прекратим Вашите права за ползване на Приложението и Услугата по всяко време, като се свържем с Вас, ако сте нарушили сериозно настоящите условия. Ако нарушението, което сте извършили, може да бъде отстранено, ние ще Ви дадем разумна възможност да го направите.

Ако прекратим Вашите права за ползване на Приложението и Услугата:

Ние можем да прехвърляме това споразумение на друго лице

Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящите условия на друга организация като част от прехвърляне на (част от) наша стопанска дейност. Ние винаги ще Ви уведомяваме, ако това се случи, и ще гарантираме, че прехвърлянето няма да повлияе на Вашите права по договора.

Ако съдилище реши, че част от настоящия договор е незаконна, останалата част остава в сила

Всяка клауза на настоящите условия действа самостоятелно. Ако съдилище или съответен орган реши, че някоя клауза от настоящите условия е незаконна, останалите клаузи остават в пълна сила.

Дори ако забавим изпълнението на настоящия договор, ние все още имаме право да го изпълним по-късно

Дори ако забавим изпълнението на настоящия договор, ние все още имаме право да го изпълним по-късно. Ако не настояваме незабавно да направите нещо, което се изисква от Вас съгласно настоящите условия или ако забавим предприемането на стъпки срещу Вас вследствие на нарушаване на настоящия договор от Ваша страна, това не означава, че Вие не трябва да направите тези неща и това няма да ни попречи да предприемем стъпки срещу Вас по-късно.

Кои закони се прилагат по отношение на настоящия договор и къде можете да заведете съдебно дело

Настоящите условия се ръководят от и тълкуват в съответствие с холандското законодателство. Всички спорове във връзка с настоящите условия подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата в Холандия.

Комуникация

Ако имате някакви притеснения, въпроси, коментари или искания относно този документ или Приложението, може да се свържете с нас чрез нашия представител в ЕС, като изпратите имейл до support-omron.connect@eu.omron.com, чрез функцията “contact us” на Приложението или по пощата на адрес:

Omron Healthcare Europe B.V., Отдел Маркетинг и комуникации
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Холандия

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×