Terms of Use

Denmark - Danish

App Terms of Use

OMRON CONNECT VILKÅR FOR BRUG

Version 2.3 – August 2021

Hvem vi er, og hvad denne aftale omhandler

Vi, Omron Healthcare Co., Ltd. ("OMRON"), giver dig tilladelse til at bruge:

som tilladt ifølge disse vilkår.

Tilsigtet anvendelse generelt

Appen giver dig mulighed for at overføre dine målingsdata fra understøttede OMRON-enheder og manuelt indtaste målingsdata på din smartphone eller anden håndholdt enhed ("Enhed").

Appen leveres som den er og forefindes og er ikke beregnet til at give eller erstatte nogen rådgivning, herunder men ikke begrænset til lægehjælp eller diagnostiske formål, som man er afhængig af.

OMRON udbyder ikke lægebehandling og formidler ikke medicinsk rådgivning. Appen er ikke beregnet til at erstatte medicinsk behandling eller rådgivning fra en uddannet læge.

Hvis du manuelt indtaster målingsdata, er du alene ansvarlig for rigtigheden af sådanne data.

Kontakt altid din læge eller andet sundhedspersonale med spørgsmål vedrørende din medicinske tilstand.

Tilsigtet brug, når Appen benyttes sammen med ECG enheden

Appen kan benyttes med OMRON's ECG enhed, som er en hjemme-ECG optagelses enhed. Brugt sammen med ECG enheden, vil appen give dig mulighed for at optage din ECG, vise din ECG og opdage eventuel hjerteflimmer. Appen benytter AliveCor's algoritmer til at opdage hjerteflimmer, bradykardi, takykardi, samt normal sinus rytme. Appens ECG-funktionaliteter er kvalificeret som medicinsk udstyr i henhold til Direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EØF).

Enheden har til hensigt udelukkende at måle blodtryk, udelukkende Elektrokardiogram (ECG) eller blodtryk og ECG samtidigt. Enheden er en digital monitor med hensigt for brug til måle blodtryk og puls i en voksen befolkning. Enheden har til hensigt at optage, gemme, og overføre enkelt kanals elektrokardiogram (ECG) rytmer. Enheden i kombination med en smartphone, viser ECG rytmer og opdager tilstedeværelsen af hjerteflimmer, bradykardia, takykardia samt normal sinus rytme. Enheden har til hensigt at blive brugt af sunhedspersonale, patienter med kendte eller mistænkt hjertesygdomme, og helbreds bevidste personer i almindelige husholdninger. Enheden er ikke blevet testet og skal ikke bruges af børnelæger. OMRON udbyder ikke lægebehandling og formidler ikke medicinsk rådgivning. Appen er et udelukkende et redskab til information og er ikke erstatning for en professionel bedømmelse af en læge. Den information man tilgår via appen er baseret på kliniske retningslinjer. Kontakt altid din læge eller andet sundhedspersonale med spørgsmål vedrørende din medicinske tilstand.

Nødvendigt udstyr

Appen er designet til mobile enheder. For en liste over kompatible enheder, se: https://www.omronconnect.com/devices

OMRON er ikke ansvarlig for fejl, upålidelig drift eller andre problemer som følge af brugen af appen eller tjenesten på eller i forbindelse med rooting eller jailbreak af enheder eller brug på en hvilken som helst enhed, der ikke er i overensstemmelse med fabrikantens originale specifikationer, herunder brug af modificerede versioner af operativsystemet (samlet "Modificerede enheder"). Brug af appen eller tjenesten på og via modificerede enheder vil være på din egen og eksklusive risiko og eget ansvar.

Fortrolighed

Vi anvender kun persondata, som vi indsamler via din brug af appen og tjenesten på de måder, der er angivet i OMRON connects fortrolighedserklæring [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Vilkårene for den digitale distributionsplatform, hvorfra du downloader appen, gælder også

De måder, hvorpå du kan bruge appen, er også underlagt vilkårene for den digitale distributionsplatform (f.eks. Apples App Store og Google Play-butikken), hvorfra du downloader appen.

Support til appen, og hvordan du informerer os om problemer

Support. Hvis du vil vide mere om appen eller tjenesten eller har problemer med at bruge dem, kan du kigge på vores supportressourcer på https://www.omronconnect.com/support/.

Sådan kontakter du os (herunder angående klager). Hvis du har forslag til forbedring af appen eller støder på problemer ved brugen af appen eller ønsker at kontakte os af anden grund, bedes du kontakte supporttjenesten ved hjælp af funktionen "Kontakt os" i appen eller ved at sende en e-mail til support-omron.connect@eu.omron.com.

Sådan kommunikerer vi med dig. Hvis vi har brug for at kontakte dig, gør vi det via e-mail ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet os.

Feedback. Alle data, kommentarer eller materialer, du sender til os via supportkontaktoplysningerne som angivet i kommunikationsafsnittet, herunder feedback såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende ("feedback"), skal håndteres i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen. Vi vil frit kunne bruge alle ideer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt i sådan feedback til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der inkorporerer sådan feedback.

Sådan må du bruge appen

Til gengæld for at acceptere at overholde disse vilkår, må du:

Du skal være 18 år for at acceptere disse vilkår og bruge appen

Du skal være 18 år eller derover for at acceptere disse vilkår og bruge appen, ellers skal du have dine forældres samtykke.

Du må ikke overføre appen til andre

Vi giver dig personlig ret til at bruge appen og tjenesten som beskrevet ovenfor i afsnittet "Sådan må du bruge appen". Du må ikke på nogen anden måde overføre appen eller tjenesten til andre, hvad enten det er for penge, for noget andet eller gratis. Hvis du sælger en given enhed, hvorpå appen er installeret, skal du fjerne appen fra den.

Ændringer til disse vilkår

Vi kan muligvis ændre disse vilkår for at afspejle ændringer i lov eller bedste praksis eller til håndtering af yderligere funktioner.

Vi underretter dig om ændringer af disse vilkår, når du starter appen.

Hvis du ikke accepterer de meddelte ændringer, vil du ikke kunne fortsætte med at bruge appen og tjenesten.

Opdateringer til appen

Fra tid til anden kan vi bede dig om at opdatere appen for at forbedre ydeevne eller funktion, afspejle ændringer i operativsystemet eller tage hensyn til sikkerhedsproblemer.

Hvis du vælger ikke at opdatere sådanne ændringer, kan du muligvis ikke fortsætte med at bruge appen og tjenesten.

Brug af og adgang til appen og tjenesten

Brug af og adgang til appen og tjenesten tildeles midlertidigt, og vi forbeholder os retten til at tilbagetrække eller ændre appen og tjenesten uden varsel. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af appen og tjenesten, hele appen og tjenesten eller for bestemte brugere. Vi er ikke ansvarlige, hvis appen eller tjenesten af en eller anden grund ikke er tilgængelig til enhver tid eller i en periode.

Hvis en anden ejer den smartphone eller enhed, du bruger

Hvis du downloader appen til en enhed, der ikke ejes af dig, skal du have ejerens tilladelse til at gøre det. Du er ansvarlig for at overholde disse vilkår, uanset om du ejer enheden.

Vi er ikke ansvarlige for de tredjepartstjenester, vi linker til

Appen eller tjenesten kan indeholde links til andre uafhængige tjenester, som ikke leveres af os. Sådanne uafhængige tjenester er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke kontrolleret og godkendt deres indhold eller deres fortrolighedspolitikker (hvis nogen).

Du må foretage din egen uafhængige vurdering af, om du vil bruge sådanne uafhængige tjenester, herunder om du vil købe produkter eller tjenester, som de tilbyder.

Licensbegrænsninger

Du accepterer, at du:

Begrænsninger på accepteret brug

Du må:

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i appen og tjenesten i hele verden tilhører os (eller vores licensgivere), og rettighederne i appen og tjenesten er licenseret (ikke solgt) til dig. Du har ingen intellektuelle ejendomsrettigheder i eller til appen eller tjenesten, bortset fra retten til at bruge dem i overensstemmelse med disse vilkår.

Vores ansvar for tab eller skade påført dig

Vi er ansvarlige for forudsigelige tab og skader forårsaget af os. Hvis vi undlader at overholde disse vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du lider, som et forudsigeligt resultat af vores brud på disse vilkår eller ved vores undladelse af at bruge rimelig omhu og dygtighed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der er ikke forudsigelige. Tab eller skader er forudsigelige, hvis det enten er indlysende, at de vil ske, eller hvis, da du accepterede disse vilkår, både vi og du vidste, at de kunne ske.

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, hvor det er ulovligt at gøre det.

Når vi er ansvarlige for skade på din ejendom. Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, skader en enhed eller digitalt materiale, der tilhører dig, vil vi enten reparere skaden eller betale dig erstatning. Vi er dog ikke ansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at følge vores råd til at anvende en opdatering, der tilbydes gratis, eller for skade, der er forårsaget af din brug af appen eller tjenesten på en ikke-understøttet enhed.

Vi er ikke ansvarlige for forretningstab. Appen er beregnet til privat brug. Hvis du anvender appen til et kommercielt, forretningsmæssigt formål eller til videresalg, er vi ikke ansvarlige over for dig for tabt fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning eller tab af forretningsmulighed.

Begrænsninger for appen og tjenesten. Appen og tjenesten leveres kun til generelle oplysningsformål. De tilbyder ikke rådgivning, som du kan stole på. Du skal indhente professionel eller faglig rådgivning, inden du tager eller afstår fra enhver handling baseret på oplysninger, der er hentet fra appen eller tjenesten. Selv om vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne leveret af appen og tjenesten, giver vi ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, om at oplysningerne er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede.

Kontrollér, at appen og tjenesten er egnet for dig. Appen og tjenesten er ikke udviklet til at opfylde dine individuelle krav. Kontrollér, at appens og tjenestens faciliteter og funktioner (som beskrevet på den digitale distributionsplatform, hvorfra du har fået appen) opfylder dine krav.

Vi kan afslutte dine rettigheder til at bruge appen og tjenesten, hvis du bryder disse vilkår

Vi kan til enhver tid afslutte dine rettigheder til at bruge appen og tjenesten ved at kontakte dig, hvis du har brudt disse vilkår på en alvorlig måde. Hvis det, du har gjort, kan genoprettes, giver vi dig en rimelig mulighed for at gøre det.

Hvis vi afslutter dine rettigheder til at bruge appen og tjenesten:

Vi kan overføre denne aftale til andre

Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation som led i en overførsel af en af vores forretninger (helt eller delvist). Vi vil altid meddele dig, hvis dette sker, og vi vil sikre, at overførslen ikke påvirker dine rettigheder i henhold til kontrakten.

Hvis en domstol finder en del af denne kontrakt ulovlig, vil resten fortsat være gældende

Hvert punkt under disse vilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller en relevant myndighed beslutter, at nogen af punkterne er ulovlige, forbliver de resterende punkter fuldt ud gældende.

Selv om vi forsinker håndhævelsen af denne kontrakt, kan vi stadig håndhæve den senere

Selv om vi forsinker håndhævelsen af denne kontrakt, kan vi stadig håndhæve den senere. Hvis vi ikke straks insisterer på, at du gør noget, du er forpligtet til at gøre under disse vilkår, eller hvis vi tøver med at træffe foranstaltninger mod dig i forbindelse med dit brud på denne kontrakt, betyder det ikke, at du ikke behøver at gøre disse ting, og det forhindrer os ikke i at træffe foranstaltninger mod dig senere.

Hvilke love, der gælder for denne kontrakt, og hvor du kan anlægge sag

Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med hollandsk lov. Alle tvister i forbindelse med disse vilkår er underlagt de hollandske domstoles enekompetence.

Kommunikation

Hvis du har nogen bekymringer, spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler angående dette dokument eller appen, kan du kontakte os via vores repræsentant i EU ved at sende en e-mail til support-omron.connect@eu.omron.com, bruge funktionen "Kontakt os" i appen eller sende almindeligt brev til:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR , Hoofddorp
The Netherlands

LAST UPDATED : 2021-08-20

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×