Terms of Use

Estonia - Estonian

App Terms of Use

OMRON CONNECTI KASUTUSTINGIMUSED

Versioon 2.3 – august 2021

Kes me oleme ja mida see leping teeb

Meie, Omron Healthcare Co., Ltd. (OMRON), anname teile järgmiste toodete kasutuslitsentsi:

Litsents kehtib neis tingimustes sätestatud juhtudel.

Üldine sihtotstarve

See rakendus võimaldab teil oma mõõtmisandmeid toetatavatest OMRONI seadmetest edastada ja neid käsitsi nutitelefoni või muusse mobiilsideseadmesse (seade) sisestada.

Rakendust pakutakse olemasoleval kujul ning see ei anna ega asenda mitte mingisuguseid nõuandeid, muu hulgas meditsiinilisi nõuandeid, samuti ei saa seda kasutada usaldusväärse diagnoosi määramiseks.

OMRON ei ole meditsiiniabi pakkuja ega anna meditsiinilist nõu. Rakendus ei asenda meditsiinilist ravi või koolitatud meditsiiniabi pakkuja nõuandeid.

Kui sisestate andmeid käsitsi, vastutate ainuisikuliselt nende andmete õigsuse eest.

Kui teil on oma meditsiinilise seisundi kohta küsimusi, pöörduge alati arsti või mõne teise tervishoiutöötaja poole.

Sihtotstarve, kui rakendust kasutatakse koos EKG-seadmega

Rakendust saab kasutada koos OMRONi koduse EKG-salvestiga. Kui seda kasutatakse koos EKG-seadmega, võimaldab rakendus jäädvustada EKG-d, et kuvada EKG ja tuvastada võimalik atriaalne fibrillatsioon. Rakendus kasutab atriaalse fibrillatsiooni, bradükardia, tahhükardia ja normaalse siinusrütmi tuvastamiseks AliveCor-algoritme. Rakenduse EKG-funktsioonid kvalifitseeruvad meditsiiniseadmete direktiivi (93/42/EMÜ) järgi meditsiiniseadmena.

Seade on kavandatud ainult vererõhu, ainult elektrokardiogrammi (EKG) või vererõhu ja elektrokardiogrammi samaaegseks mõõtmiseks. Seade on digitaalne jälgimisseade, mis on kavandatud täiskasvanute vererõhu ja pulsisageduse mõõtmiseks. Seade on kavandatud ühekanalilise elektrokardiogrammi (EKG) rütmide jäädvustamiseks, salvestamiseks ja edastamiseks. Kui seadet kasutatakse koos nutitelefoniga, kuvab see EKG-rütme ja tuvastab atriaalse fibrillatsiooni, bradükardia, tahhükardia ja normaalse siinusrütmi esinemist. Seade on mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötajatele, südamehaigusega või kahtlustatava südamehaigusega patsientidele ja oma tervist jälgida soovivatele inimestele kodustes tingimustes. Seadme sobivust pediaatriliseks kasutuseks ei ole testitud ja see ei ole selleks kavandatud. OMRON ei ole meditsiiniabi pakkuja ega anna meditsiinilist nõu. Rakendus on mõeldud kasutamiseks teabevahendina ja see ei asenda tervishoiutöötaja professionaalset diagnoosi. Rakenduse pakutav teave põhineb kliinilistel suunistel. Kui teil on oma meditsiinilise seisundi kohta küsimusi, pöörduge alati arsti või mõne teise tervishoiutöötaja poole.

Vajalikud seadmed

Rakendus on mõeldud mobiilsideseadmetele. Ühilduvate seadmete loendi leiate veebilehelt https://www.omronconnect.com/devices

OMRON ei vastuta tõrgete, ebausaldusväärse töö või muude probleemide eest, mis tulenevad rakenduse või teenuse kasutamisest (toimingute „rooting” või „jailbreaking” abil) lukust avatud seadmetes või nendega seoses või seadmes, mis ei vasta tootja algsetele tehnilistele andmetele, sh operatsioonisüsteemi modifitseeritud versioonide kasutamise korral (modifitseeritud seadmed). Rakenduse ja teenuse kasutamine modifitseeritud seadmetes on üksnes ja eranditult teie enda vastutusel.

Teie privaatsus

Kasutame rakenduse ja teenuse kasutamise käigus kogutud isikuandmeid ainult OMRON connecti privaatsusavalduses (https://www.omronconnect.com/privacy/) sätestatud viisil.

Kehtivad ka selle digitaalse levitamise platvormi tingimused, kust rakenduse alla laadisite

Rakenduse kasutusviise võivad sätestada ka selle digitaalse levitamise platvormi (nt Apple App Store ja Google Play Store) tingimused, kust rakenduse alla laadisite.

Rakenduse tugi ja probleemidest teavitamine

Tugi. Kui soovite rakenduse või teenuse kohta lisateavet või kui teil on nende kasutamisega probleeme, vaadake meie tugimaterjale veebiaadressil https://www.omronconnect.com/support/.

Meiega ühenduse võtmine (sh kaebused). Kui teil on rakenduse täiustamise kohta soovitusi või rakenduse kasutamisega probleeme või kui soovite meiega muul põhjusel ühendust võtta, pöörduge tugiteenuse poole, kasutades selleks rakenduses olevat funktsiooni „Võtke meiega ühendust” või saates taotluse e-posti aadressile support-omron.connect@eu.omron.com.

Kuidas teiega suhtleme. Kui meil on tarvis teiega ühendust võtta, teeme seda e-posti teel, kasutades kontaktandmeid, mille olete meile andnud.

Tagasiside. Mis tahes andmeid, kommentaare või materjale, mille olete meile jaotises „Suhtlus” olevat tugiteenuse kontaktteavet kasutades saatnud, sh tagasisidena mõeldud andmeid, nagu küsimused, kommentaarid, soovitused vms (tagasiside), käsitletakse privaatsusavalduse kohaselt. Meil on vabadus kasutada tagasisides olevaid ideid, kontseptsioone, teadmisi või tehnikaid mis tahes eesmärgil, muu hulgas seda tagasisidet sisaldavate toodete arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks.

Rakenduse lubatud kasutus

Nende tingimustega nõustumise korral võite teha järgmist:

Peate olema tingimuste heakskiitmiseks ja rakenduse kasutamiseks 18-aastane

Peate olema tingimuste heakskiitmiseks ja rakenduse kasutamiseks vähemalt 18-aastane. Kui olete alla 18-aastane, on vaja teie vanema nõusolekut.

Te ei tohi rakendust kellelegi teisele edasi anda

Anname teile isiklikult õiguse kasutada rakendust ja teenust ülalolevas jaotises „Rakenduse lubatud kasutus” sätestatud viisil. Te ei tohi rakendust või teenust mingil muul viisil kellelegi teisele ei raha eest, millegi muu vastu ega tasuta edasi anda. Kui müüte seadme, millesse rakendus on installitud, ära, peate rakenduse sellest eemaldama.

Tingimuste muudatused

Meil võib olla vaja neid tingimusi muuta, et need vastaksid seaduse või hea tava muudatustele või lisafunktsioonidele.

Teavitame teid nende tingimuste muutmisest järgmine kord, kui rakenduse käivitate.

Kui te ei kiida heaks neid muudatusi, millest teid teavitasime, ei saa te rakenduse ja teenuse kasutamist jätkata.

Rakenduse uuendused

Võime paluda teil aeg-ajalt rakendust uuendada, et selle jõudlust suurendada, funktsioone täiustada, operatsioonisüsteemi muudatustele vastavaid parandusi teha või turvaprobleeme lahendada.

Kui te ei soovi neid uuendusi installida, ei pruugi teil olla võimalik rakenduse ja teenuse kasutamist jätkata.

Rakenduse ja teenuse kasutamine ning nendele juurdepääs

Rakenduse ja teenuse kasutamine ning nendele juurdepääs on ajutiselt lubatud. Jätame endale õiguse rakendus ja teenus ette teatamata tagasi võtta või seda muuta. Võime aeg-ajalt piirata juurdepääsu mõnele rakenduse või teenuse osale, kogu rakendusele ja teenusele või teatud kasutajate jaoks. Me ei vastuta selle eest, kui rakendus või teenus pole mingil ajahetkel või -perioodil kättesaadav.

Kui teie kasutatav nutitelefon või seade kuulub kellelegi teisele

Kui laadite rakenduse teile mittekuuluvasse seadmesse, peab teil olema selleks seadme omaniku luba. Vastutate nende tingimuste järgimise eest olenemata sellest, kas seade kuulub teile või mitte.

Me ei vastuta kolmanda poole teenustega seotud linkide eest

Rakendus või teenus võib sisaldada teiste meile mittekuuluvate sõltumatute teenuste linke. Meil ei ole selliste sõltumatute teenuste üle kontrolli, me ei vastuta nende sisu või privaatsuspoliitikate (kui need on olemas) eest ning me pole nende sisu või privaatsuspoliitikaid üle kontrollinud ega heaks kiitnud.

Peate ise otsustama, kas neid sõltumatuid teenuseid kasutada või mitte, sh kas osta nende kaudu pakutavaid tooteid või teenuseid.

Litsentsipiirangud

Nõustute vältima järgmist:

Aktsepteeritava kasutuse piirangud

Peate

Intellektuaalomandi õigused

Kõik rakendust ja teenust puudutavad intellektuaalomandiõigused kuuluvad kogu maailmas meile (või meie litsentsiandjatele) ning teile antakse rakenduse ja teenuse litsents (rakendust ja teenust ei müüda teile). Teil ei ole muid rakendust või teenust puudutavaid intellektuaalomandiõigusi peale õiguse rakendust või teenust nende tingimuste kohaselt kasutada.

Meie vastutus seoses tekkinud kaotuse või kahjuga

Vastutame meie põhjustatud ettenähtava kaotuse ja kahju eest. Kui me ei suuda neid tingimusi järgida, vastutame teile osaks saanud kaotuse või kahju eest, mis on tingimuste meiepoolse rikkumise või mõistliku ettevaatlikkuse ja oskuste puudumise ettenähtav tulemus, kuid me ei vastuta sellise kaotuse või kahju eest, mida ei ole võimalik ette näha. Kaotus või kahju on ettenähtav, kui selle tekkimine on ilmne või kui nii meie kui ka teie teadsime tingimuste heakskiitmise ajal selle tekkimise võimalikkusest.

Me ei välista ega piira mitte mingil viisil oma vastutust olukordades, kus see oleks ebaseaduslik.

Kui oleme teie vara kahjustamise eest vastutavad. Kui meie pakutud defektne digitaalne sisu kahjustab seadet või teile kuuluvat digitaalset sisu, kõrvaldame kahju või hüvitame selle teile. Me ei vastuta aga kahju eest, mida oleksite saanud vältida, järgides meie nõuannet tasuta pakutava uuenduse rakendamise kohta, ega kahju eest, mille põhjustasite ise, kasutades rakendust või teenust toetamata seadmes.

Me ei vastuta ärikaotuste eest. Rakendus on mõeldud koduseks ja privaatseks kasutuseks. Kui kasutate rakendust kaubanduslikul, ärilisel või edasimüügi eesmärgil, ei vastuta me teie kasumi kaotuse, ärikaotuse, äritegevuse katkestuse või ärivõimaluste kaotamise eest.

Rakenduse ja teenuse piirangud. Rakendus ja teenus on mõeldud üksnes üldise teabe pakkumiseks. Need ei anna teile usaldusväärset nõu. Peate küsima nõu professionaalilt või spetsialistilt, enne kui tegutsete või jätate tegutsemata rakendusest või teenusest saadud teabe põhjal. Kuigi teeme mõistlikke jõupingutusi, et rakenduse ja teenuse pakutavat teavet uuendada, ei anna me teabe täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse kohta otsest ega kaudset garantiid.

Veenduge, et rakendus ja teenus oleksid teie jaoks sobivad. Rakendust ja teenust ei ole loodud teie individuaalsete nõuete kohaselt. Veenduge, et rakenduse ja teenuse funktsioonid (mida on kirjeldatud digitaalse levitamise platvormil, kust rakenduse hankisite) vastaksid teie nõuetele.

Kui te neid tingimusi ei järgi, võime võtta teilt rakenduse ja teenuse kasutamise õiguse

Võime teilt igal ajal võtta rakenduse ja teenuse kasutamise õiguse, võttes teiega ühendust, kui olete neid tingimusi oluliselt rikkunud. Kui tehtut on võimalik heastada, anname teile mõistliku võimaluse seda teha.

Kui võtame teilt rakenduse ja teenuse kasutamise õiguse, peate tegema järgmist.

Võime edastada lepingu kellelegi teisele

Võime edastada oma neis tingimustes sätestatud õigused ja kohustused äri (osalise) üleandmise käigus mõnele teisele ettevõttele. Teavitame teid alati sellistest juhtumitest ja tagame, et äri üleandmine ei mõjuta teie lepingujärgseid õigusi.

Kui kohus kuulutab mõne selle lepingu osa ebaseaduslikuks, jääb ülejäänud leping kehtima

Iga nendes tingimustes olev lõik kehtib teistest sõltumata. Kui kohus või asjaomane asutus otsustab, et mõni lõik on ebaseaduslik, jäävad ülejäänud lõigud täielikult jõusse.

Isegi kui viivitame selle lepingu jõustamisega, saame selle hiljem siiski jõustada

Isegi kui viivitame selle lepingu jõustamisega, saame selle hiljem siiski jõustada. Kui me ei nõua kohe nendes tingimustes sätestatud kohustuslike toimingute tegemist või viivitame lepingu rikkumisega seotud meetmete võtmisega, ei tähenda see, et te ei pea ettenähtud toiminguid tegema või et me ei saa hiljem teie vastu meetmeid rakendada.

Selle lepingu kohta kehtivad seadused ja kohtumenetluse alustamise kord

Need tingimused juhinduvad Hollandi seadustest ja neid tõlgendatakse Hollandi seaduste kohaselt. Kõik tingimustega seotud vaidlused lahendatakse üksnes Hollandi kohtute jurisdiktsioonis.

Suhtlus

Kui teil on selle dokumendi või rakendusega seotud probleeme, küsimusi, kommentaare või päringuid, võite võtta ühendust meie esindajaga EL-is, saates e-kirja e-posti aadressil support-omron.connect@eu.omron.com, kasutades rakenduses olevat funktsiooni „Võtke meiega ühendust” või kirjutades postiaadressil

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Holland

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×