Terms of Use

Finland - Finnish

App Terms of Use

OMRON CONNECT -KÄYTTÖEHDOT

Versio 2.3 – elokuu 2021

Omron ja tämän sopimuksen merkitys

Me, Omron Healthcare Co., Ltd. (”OMRON”), tarjoamme sinulle käyttöoikeuden:

näiden käyttöehtojen sallimissa rajoissa.

Yleinen käyttötarkoitus

Sovellus mahdollistaa mittaustietojen siirron tuetuista OMRON-laitteista sekä mittaustietojen syöttämisen manuaalisesti älypuhelimeesi tai muuhun kannettavaan laitteeseen (”Laite”).

Sovellus toimitetaan SELLAISENAAN, eikä sitä ole tarkoitettu antamaan tai korvaamaan neuvoja, mukaan lukien (niihin kuitenkaan rajoittumatta) lääketieteelliset neuvot tai luotettava diagnostiikka.

OMRON ei ole terveydenhuollon tarjoaja, eikä se tarjoa lääketieteellistä neuvonantoa. Sovellusta ei ole tarkoitettu korvaamaan koulutetun terveydenhuollon tarjoajan antamaa hoitoa tai neuvoja.

Mikäli syötät mittaustietoja manuaalisesti, olet yksinomaan vastuussa tällaisten tietojen oikeellisuudesta.

Käänny aina lääkärisi tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen terveydentilaasi liittyvissä kysymyksissä.

Käyttötarkoitus, kun sovellusta käytetään EKG-laitteen kanssa

Sovellusta voidaan käyttää OMRONin EKG-laitteen eli sydänsähkökäyrän kotirekisteröintilaitteen kanssa. Kun sovellusta käytetään EKG-laitteen kanssa, sen avulla voidaan rekisteröidä ja tarkastella sydänsähkökäyrää sekä havaita mahdollinen eteisvärinä. Sovellus käyttää AliveCor-algoritmeja eteisvärinän, sydämen harvalyöntisyyden, sydämen tiheälyöntisyyden ja normaalin sinusrytmin havaitsemiseen. Sovelluksen EKG-toiminnot täyttävät lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin (93/42/ETY) mukaisen lääkinnällisen laitteen määritelmän.

Laite on tarkoitettu joko pelkän verenpaineen tai sydänsähkökäyrän (EKG) mittaamiseen tai verenpaineen ja sydänsähkökäyrän samanaikaiseen mittaamiseen. Laite on digitaalinen monitori, joka on tarkoitettu aikuisten verenpaineen ja sykkeen mittaamiseen. Laite on tarkoitettu yksikanavaisen sydänsähkökäyrän (EKG) rytmien rekisteröimiseen, tallentamiseen ja siirtämiseen. Laite näyttää yhdessä älypuhelimen kanssa EKG-rytmejä ja havaitsee mahdollisen eteisvärinän, sydämen harvalyöntisyyden, sydämen tiheälyöntisyyden ja normaalin sinusrytmin. Laitteen tarkoitettuja käyttäjiä ovat terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat, joilla tiedetään tai epäillään olevan sydänongelmia, sekä terveystietoiset yksityishenkilöt. Laitetta ei ole testattu, eikä sitä ole tarkoitettu pediatriseen käyttöön. OMRON ei ole terveydenhuollon tarjoaja, eikä se tarjoa lääketieteellistä neuvonantoa. Sovellus on pelkkä tietoväline, eikä se korvaa terveydenhuollon tarjoajan antamaa ammattimaista arviota. Sovelluksessa annettu tieto perustuu kliinisiin ohjeisiin. Käänny aina lääkärisi tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen terveydentilaasi liittyvissä kysymyksissä.

Tarvittava laitteisto

Sovellus on suunniteltu mobiililaitteita varten. Luettelo yhteensopivista laitteista löytyy osoitteesta: https://www.omronconnect.com/devices

OMRON ei ole vastuussa virheistä, epäluotettavasta toiminnasta tai muista ongelmista, jotka johtuvat Sovelluksen tai Palvelun käytöstä rootatulla tai jailbreakatulla laitteella, joka ei noudata valmistajan alkuperäisiä spesifikaatioita, mukaan lukien käyttöjärjestelmän muunneltujen versioiden käyttö (yleisesti ”Muunnellut laitteet”). Sovelluksen tai Palvelun käyttö Muunnellulla laitteella tai sellaisen välityksellä on yksinomaan sinun vastuullasi.

Yksityisyytesi

Käytämme ainoastaan Sovelluksen ja Palvelun käytön perusteella keräämiämme henkilötietojasi OMRON connect -tietosuojalausunnossa [https://www.omronconnect.com/privacy/] todetun mukaisesti.

Sovelluksen lataamiseen käytetyn digitaalisen jakelualustan ehdot ovat myös voimassa

Sovelluksen käyttö voi myös olla Sovelluksen lataamiseen käytetyn digitaalisen jakelualustan (esim. App Store ja Google Play Store) käyttöehtojen alaista.

Sovellustuki ja ongelmien raportointi

Tuki. Lisätietoa Sovelluksen tai Palvelun käytöstä sekä vianmääritysratkaisuja löytyy sivuiltamme osoitteessa https://www.omronconnect.com/support/.

Yhteydenotto (mukaan lukien valitukset). Jos sinulla on parannusehdotuksia koskien Sovellusta, kohtaat Sovelluksen käytössä ongelmia tai haluaisit ottaa meihin yhteyttä muusta syystä, voit ottaa meihin yhteyttä Sovelluksen ”ota yhteyttä” -toiminnolla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support-omron.connect@eu.omron.com.

Yhteydenpito. Olemme tarvittaessa yhteydessä sinuun sähköpostitse antamiesi yhteystietojen perusteella.

Palaute. Kaikki kohdassa Yhteydenotto ilmoitettujen yhteystietojen avulla lähettämäsi tiedot, kommentit tai materiaalit, , mukaan lukien palautetiedot, kuten kysymykset, kommentit, ehdotukset tai vastaavat tiedot (”Palaute”), käsitellään Tietosuojalausunnon mukaisesti. Meillä on oikeus käyttää kaikkia tällaisen Palautteen sisältämiä ideoita, käsitteitä, asiantuntemusta tai tekniikoita, , mukaan lukien (siihen kuitenkaan rajoittumatta) tällaisen Palautteen hyödyntäminen kehityksessä, valmistuksessa ja tuotteiden markkinoinnissa.

Sovelluksen käyttöoikeus

Suostumalla noudattamaan näitä ehtoja saat oikeuden:

Sinun on oltava 18-vuotias hyväksyäksesi nämä ehdot ja käyttääksesi Sovellusta

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias tai vanhempi hyväksyäksesi nämä ehdot ja käyttääksesi Sovellusta. Muutoin sinun on saatava vanhempiesi suostumus.

Et voi siirtää Sovellusta toiselle henkilölle

Luovutamme sinulle henkilökohtaisen käyttöoikeuden Sovellukseen ja Palveluun edellä kohdassa ”Sovelluksen käyttöoikeus” kuvatun mukaisesti. Et voi siirtää Sovellusta tai Palvelua toiselle henkilölle rahasta, muusta syystä tai maksutta. Jos myyt minkään Laitteen, johon sovellus on asennettu, sinun on poistettava Sovellus kyseisestä Laitteesta.

Käyttöehtojen muutokset

Meidän voi olla tarpeen tehdä muutoksia näihin ehtoihin lainsäädännön muutosten tai hyvien käytäntöjen tai lisäominaisuuksien niin edellyttäessä.

Ilmoitamme sinulle muutoksista näihin ehtoihin Sovelluksen käynnistyksen yhteydessä

Et voi jatkaa Sovelluksen ja Palvelun käyttöä, mikäli et hyväksy tällaisia muutoksia.

Sovelluksen päivitykset

Saatamme ajoittain pyytää sinua päivittämään Sovelluksen suorituskyvyn, toiminnallisuuden tai turvallisuusominaisuuksien parantamiseksi tai käyttöjärjestelmän muutosten niin edellyttäessä.

Et voi jatkaa Sovelluksen ja Palvelun käyttöä, mikäli et asenna tällaisia päivityksiä.

Sovellukseen ja Palveluun pääsy ja niiden käyttö

Sovellukseen ja Palveluun pääsyn käyttö on sallittu väliaikaisesti. Pidätämme oikeuden peruuttaa Sovelluksen ja Palvelun ilman erillistä ilmoitusta. Saatamme ajoittain rajoittaa pääsyn tiettyihin Sovelluksen ja Palvelun osiin, koko Sovellukseen ja Palveluun, tai tietyille käyttäjille. Emme ole vastuussa, mikäli Sovellus tai Palvelu ei jostain syystä ole käytettävissä tiettynä aikana tai tiettynä ajankohtana.

Jos jokin muu henkilö omistaa käyttämäsi älypuhelimen tai Laitteen

Sovelluksen lataaminen Laitteelle, jota et omista, edellyttää Laitteen omistajan lupaa. Olet vastuussa näiden ehtojen noudattamisesta, huolimatta siitä, omistatko kyseisen Laitteen vai et.

Linkitettyjä kolmannen osapuolen palveluita koskeva vastuunrajoitus

Sovellus tai Palvelu saattaa sisältää linkkejä muihin itsenäisiin palveluihin, jotka eivät ole toimittamiamme. Tällaiset itsenäiset palvelut eivät ole hallinnassamme, emmekä ole vastuussa tällaisesta sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä (soveltuvin osin) tai niiden tarkistamisesta ja hyväksynnästä.

Tällaisten itsenäisten palvelujen käyttö, mukaan lukien tarjottujen tuotteiden tai palveluiden osto, on täysin oman harkintasi varaista.

Lisenssirajoitukset

Hyväksyt seuraavaa:

Käyttörajoitukset

Hyväksyt seuraavaa:

Immateriaalioikeudet

Kaikki Sovelluksen ja Palvelun immateriaalioikeudet kaikkialla maailmassa ovat meidän (tai lisenssinantajiemme) omaisuutta, ja Sovelluksen ja Palvelun myöntämät oikeudet ovat myönnettyjä (ei myytyjä) sinulle. Sinulla ei ole mitään Sovellukseen tai Palveluun liittyviä immateriaalioikeuksia, pois lukien oikeus käyttää Sovellusta ja Palvelua näiden ehtojen mukaisesti.

Vahingonkorvausvastuu

Olemme velvollisia korvaamaan sinulle meistä johtuvan ennakoitavissa olevan menetyksen ja vahingon osalta. Mikäli laiminlyömme näitä ehtoja, olemme vastuussa kärsimistäsi ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ehtojen tai kohtuullisen huolellisuuden ja taidon noudattamisen laiminlyönnistämme. Emme kuitenkaan ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät ole ennakoitavissa. Menetyksen tai vahingon katsotaan olevan ennakoitavissa oleva, mikäli sen todennäköisyyttä ei voida kyseenalaistaa, tai mikäli molemmat osapuolet ovat ehtojen hyväksymishetkellä tiedostaneet, että näin voi tapahtua.

Emme sulje pois tai rajoita vastuutamme sinua kohtaan millään tavalla, mikäli laki sen kieltää.

Milloin olemme vastuussa omaisuusvahingoistasi. Mikäli toimittamamme viallinen digitaalinen sisältö vahingoittaa Laitetta tai sinulle kuuluvaa digitaalista sisältöä, korjaamme tai korjaamme vahingon. Emme kuitenkaan ole vastuussa vahingosta, jonka olisit voinut välttää noudattamalla neuvojamme asentamalla päivityksen, joka on tarjottu sinulle maksutta, tai vahingosta, joka johtuu siitä, että olet käyttänyt Sovellusta tai Palvelua muulla kuin tuetulla laitteella.

Emme ole vastuussa liiketoiminnan menetyksistä. Sovellus on tarkoitettu yksityiseen ja kotitalouskäyttöön. Jos käytät Sovellusta mihinkään kaupallisiin, liiketoiminnallisiin tai jälleenmyyntitarkoituksiin, emme ole korvausvelvollisia mistään voitonmenetyksistä, liiketoiminnan menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksistä.

Sovellusta ja Palvelua koskevat rajoitukset. Sovellus ja Palvelu tarjotaan vain yleistä tiedonvälitystä varten. Sovellus ja Palvelu eivät tarjoa neuvoja, joihin on luotettava tiettyä tarkoitusta varten. Sinun on käännyttävä ammattilaisen tai asiantuntijan puoleen ennen kuin suoritat tai vältät suorittamasta tiettyjä toimenpiteitä Sovelluksen tai Palvelun tarjoaman tiedon perusteella. Pyrimme kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sovelluksen ja Palvelun tarjoamat tiedot ovat ajan tasalla. Emme kuitenkaan esitä mitään suoria tai epäsuoria takuita tällaisten tietojen tarkkuuden, täydellisyyden tai ajantasaisuuden osalta.

Varmista, että Sovellus ja Palvelu ovat sinulle soveltuvia. Sovellusta ja Palvelua ei ole kehitetty henkilökohtaisten vaatimustesi mukaan. Tarkista, että Sovelluksen ja Palvelun ominaisuudet ja toiminnot (Sovelluksen lataamiseen käytetyn digitaalisen jakelualustan kuvausten mukaisesti) täyttävät vaatimuksesi.

Ehtojen rikkomisesta aiheutuva Sovelluksen ja Palvelun käyttöoikeuden menetys

Saatamme kieltää oikeutesi käyttää Sovellusta ja Palvelua ilmoittamalla tästä milloin tahansa, mikäli olet olennaisesti rikkonut näitä ehtoja. Mikäli rikkomus on korjattavissa, voimme kohtuullisissa määrin antaa sinulle mahdollisuuden toimia näin.

Mikäli kiellämme oikeutesi käyttää Sovellusta ja Palvelua:

Oikeudenluovutus

Saatamme siirtää näiden ehtojen alaiset oikeutemme ja velvoitteemme toiselle organisaatiolle osana liiketoiminnan (tai sen osan) siirtoa. Ilmoitamme tällaisesta tilanteesta aina ja varmistamme, ettei siirto vaikuta sopimuksenmukaisiin oikeuksiisi.

Erotettavuus

Jokainen näiden ehtojen kappaleista on itsenäinen. Mikäli pätevä tuomioistuin tai viranomainen katsoo jonkin kappaleen olevan lainvastainen, muut kappaleet pysyvät lainvoimaisina.

Viivästetty täytäntöönpano

Voimme panna tämän sopimuksen täytäntöön siinäkin tapauksessa, että viivytämme sen täytäntöönpanoa. Mikäli emme edellytä sinulta välittömiä toimia näiden ehtojen nojalla, tai mikäli toimimme viiveellä sopimusrikkomukseesi liittyen, tämä ei vähennä sopimusvelvoitteitasi eikä ei heikennä oikeuttamme suorittaa toimenpiteitä sinua vastaan.

Sovellettavat lait ja lainkäyttöalue

Näitä ehtoja tulkitaan Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti. Kaikki näihin ehtoihin liittyvät kiistat kuuluvat Alankomaiden tuomioistuinten yksinomaiseen lainkäyttöalueeseen.

Yhteydenotto

Jos sinulla on huolenaiheita, kysymyksiä, kommentteja tai pyyntöjä koskien tätä asiakirjaa tai Sovellusta, voit ottaa meihin yhteyttä EU:n edustajamme välityksellä sähköpostitse osoitteessa support-omron.connect@eu.omron.com, Sovelluksen ”ota yhteyttä” -toiminnolla, tai postitse osoitteessa:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
The Netherlands

LAST UPDATED : 20.08.2021

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×