Terms of Use

Croatia - Croatian

App Terms of Use

ODREDBE UPORABE APLIKACIJE OMRON CONNECT

Inačica 2.3. – kolovoz 2021.

Tko smo mi i što se čini ovim sporazumom

Mi, Omron Healthcare Co., Ltd. («OMRON»), ovlašćujemo vas da rabite:

kako je dopušteno u ovim uvjetima.

Opća namjeravana uporaba

Aplikacijom vam se omogućava prenošenje podataka o mjerenju s podržavanih uređaja OMRON te ručno unošenje podataka o mjerenju u svoj pametni telefon ili neki drugi ručni uređaj («Uređaj»).

Aplikacija se nudi TAKVA KAKVA JEST i nije namijenjena davanju ili zamjeni bilo kakvih savjeta uključujući, ali ne ograničavajući se na medicinske savjete, ni u dijagnostičke svrhe na koje bi se trebalo osloniti.

OMRON nije pružatelj medicinske skrbi i ne pruža nikakve medicinske savjete. Namjena Aplikacije nije da se ljudi na nju oslanjanju na nju umjesto medicinske terapije ili savjeta obučenog pružatelja medicinske skrbi.

Ako ručno unesete svoje podatke o mjerenju, za točnost tih informacija odgovorni ste isključivo vi.

Uvijek se posavjetujte s liječnikom ili drugom stručnom osobom zdravstvene skrbi ako imate bilo kakvih pitanja glede svog zdravstvenog stanja.

Namjeravana uporaba kada se aplikacija upotrebljava uz EKG-uređaj

Aplikacija se može upotrebljavati s EKG-uređajem društva OMRON, kućnim uređajem za snimanje EKG-a. Kada se upotrebljava s EKG-uređajem, Aplikacijom vam se omogućava da snimite svoj EKG, da ga prikažete i da otkrijete moguću fibrilaciju atrija. Aplikacijom se upotrebljavaju algoritmi poduzeća AliveCor za otkrivanje fibrilacije atrija, bradikardije, tahikardije i normalnog sinusnog ritma. Funkcionalnosti aplikacije vezane uz EKG smatraju se medicinskim proizvodom prema Uredbi o medicinskim proizvodima (93/42/EEZ).

Uređaj je namijenjen za isključivo mjerenje krvnog tlaka, za isključivo elektrokardiogram (EKG) ili za mjerenje krvnog tlaka i EKG istodobno. Uređaj je digitalni monitor namijenjen uporabi u mjerenju krvnog tlaka i frekvenciji pulsa u odrasloj populaciji. Uređaj je namijenjen snimanju, pohrani i prijenosu ritmova jednokanalnog elektrokardiograma (EKG). Uređajem se, u kombinaciji s pametnim telefonom, prikazuju EKG-ritmovi i otkriva prisutnost fibrilacije atrija, bradikardije, tahikardije i normalnog sinusnog ritma. Uređaj je namijenjen za uporabu stručnim osobama zdravstvene skrbi, pacijentima s poznatim srčanim sumnjama ili onima u kojih postoji sumnja na srčane smetnje i zdravstveno savjesnim pojedincima u općoj kućanskoj situaciji. Uređaj nije ispitan i nije namijenjen za uporabu u pedijatrijskoj populaciji. OMRON nije pružatelj medicinske skrbi i ne pruža nikakve medicinske savjete. Aplikacija je isključivo informacijski alat i nije zamjena za profesionalnu prosudbu bilo koje stručne osobe zdravstvene skrbi. Informacije pružene u aplikaciji temelje se na kliničkim smjernicama. Uvijek se posavjetujte s liječnikom ili drugom stručnom osobom zdravstvene skrbi ako imate bilo kakvih pitanja glede svog zdravstvenog stanja.

Potrebna oprema

Aplikacija je namijenjena mobilnim uređajima. Popis kompatibilnih uređaja naveden je na poveznici: https://www.omronconnect.com/devices

OMRON ne snosi odgovornost za pogreške, nepouzdan rad ili druge probleme koji nastanu uslijed uporabe Aplikacije ili Usluge na ili u vezi s Uređajima na kojima je uklonjeno ograničenje pristupa datotekama sustava ili uporabe na bilo kojem Uređaju koji nije u skladu s proizvođačevim izvornim specifikacijama, uključujući uporabu preinačenih inačica operativnog sustava (zajednički, «Preinačeni uređaji«). Ako rabite Aplikaciju ili Usluga na i kroz Preinačene uređaje, takva je uporaba samo i isključivo na vaš rizik i odgovornost.

Vaša privatnost

Rabimo osobne podatke koje prikupimo vašom uporabom Aplikacije i Usluge samo na načine utvrđene u Izjavi o zaštiti privatnosti za aplikaciju OMRON connect [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Primjenjuju se i odredbe platforme za digitalnu distribuciju s koje preuzimate Aplikaciju

Načini na koje možete rabiti Aplikaciju mogu biti i pod kontrolom platforme za digitalnu distribuciju (npr. trgovine Apple App Store ili Google Play) s koje preuzimate Aplikaciju.

Podrška za Aplikaciju i načini na koje nas možete obavijestiti o problemima

Podrška. Ako želite saznati više o Aplikaciji ili Usluzi ili imate bilo kakvih problema dok ih rabite, pogledajte naše resurse podrške na poveznici https://www.omronconnect.com/support/.

Obraćanje nama (uključujući i s pritužbama). Ako imate bilo kakvih prijedloga za unaprjeđenje Aplikacije ili naiđete na poteškoće u uporabi Aplikacije ili nam se želite obratiti iz bilo kojeg drugog razloga, obratite se službi za podršku uporabom funkcije «obratite nam se» u sklopu Aplikacije ili pošaljite e-poruku na support-omron.connect@eu.omron.com.

Kako ćemo komunicirati s vama. Ako vam se trebamo obratiti, to ćemo učiniti e-poštom, koristeći se pojedinostima za kontakt koje ste nam ustupili.

Povratne informacije. S bilo kojim podatcima, komentarima ili materijalima koje ste nam poslali uporabom pojedinosti za kontakt za podršku na način utvrđen u odjeljku Komunikacije, uključujući podatke o povratnim informacijama, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i slično («Povratne informacije») postupat će se u skladu s Izjavom o zaštiti privatnosti. Slobodni smo upotrijebiti bilo kakve zamisli, koncepte, stručno znanje ili tehnike u tim Povratnim informacijama u bilo koje svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvijanje, proizvodnju i oglašavanje proizvoda u kojima su objedinjene te Povratne informacije.

Kako možete rabiti Aplikaciju

U zamjenu za vaš pristanak na pridržavanje ovih odredbi možete:

Morate imati 18 godina za prihvaćanje ovih odredbi i uporabu Aplikacije

Morate imati 18 ili više godina za prihvaćanje ovih odredbi i uporabu Aplikacije, u suprotnom morate pribaviti pristanak roditelja.

Ne smijete prenijeti Aplikaciju nekom drugom

Vama osobno dajemo pravo uporabe Aplikacije i Usluge na način utvrđen u odjeljku «Kako možete rabiti Aplikaciju». Ne smijete na drugi način prenijeti Aplikaciju ili Uslugu na nekog drugog, bilo to za novac, za nešto drugo ili besplatno. Ako prodate bilo koji Uređaj na koji je instalirana Aplikacija, morate je ukloniti s njega.

Promjene ovih odredbi

Možda ćemo trebati promijeniti ove odredbe kako bi odražavale promjene u zakonu ili najboljim praksama ili zbog dodatnih značajki.

Obavijestit ćemo vas o promjenama ovih odredbi kada sljedeći put pokrenete Aplikaciju.

Ako ne prihvatite promjene o kojim vas obavijestimo, nećete moći nastaviti rabiti Aplikaciju ni Uslugu.

Ažuriranja Aplikacije

S vremena na vrijeme možemo od vas tražiti da ažurirate Aplikaciju radi unaprjeđenja učinka, poboljšanja funkcionalnosti, odražavanja promjena operativnog sustava ili rješavanja sigurnosnih problema.

Ako se odlučite ne instalirati te promjene, nećete moći nastaviti rabiti Aplikaciju ni Uslugu.

Uporaba i pristup Aplikaciji i Usluzi

Uporaba i pristup Aplikaciji i Usluzi dopuštaju se privremeno i pridržavamo pravo povlačenja ili izmjene Aplikacije ili Usluge bez obavijesti. S vremena na vrijeme možemo ograničiti pristup nekim dijelovima Aplikacije i usluge, cijeloj Aplikaciji ili Usluzi ili određenim korisnicima. Ne snosimo odgovornost ako su iz bilo kojeg razloga Aplikacija ili Usluga nedostupni u bilo kojem trenutku ili na bilo koje razdoblje.

Ako je netko drugi vlasnik pametnog telefona ili Uređaja koji rabite

Ako preuzmete Aplikaciju na bilo koji Uređaj kojega niste vlasnik, morate za to imati dopuštenje vlasnika. Vi ste odgovorni za pridržavanje tih odredbi, bez obzira na to jeste li ili niste vlasnik Uređaja.

Mi ne snosimo odgovornost za usluge trećih strana na čije vas poveznice upućujemo

Aplikacija ili Usluga mogu sadržavati poveznice na druge nezavisne usluge koje ne pružamo mi. Te nezavisne usluge nisu pod našom kontrolom i nismo odgovorni za njihov sadržaj niti smo provjerili niti odobrili njihov sadržaj ni njihova pravila o zaštiti privatnosti (ako ih ima).

Morat ćete sami procijeniti trebate li rabiti te nezavisne usluge ili ne, a to se odnosi i na donošenje odluke o tome trebate li kupiti bilo koje proizvode ili usluge koje one nude.

Ograničenje licence

Suglasni ste sljedeće:

Prihvatljiva ograničenja uporabe

Morate postupati na sljedeći način:

Prava intelektualnog vlasništva

Sva prava intelektualnog vlasništva u Aplikaciji i Usluzi širom svijeta pripadaju nama (ili našim nositeljima licence) i prava u Aplikaciji i Usluzi licenciraju se vama (ne prodaju vam se). Vi nemate prava intelektualnog vlasništva u Aplikaciji ili Usluzi ni na njih, osim prava da se njima koristite u skladu s ovim odredbama.

Naša odgovornost za gubitak ili štetu koje vi pretrpite

Mi smo vama odgovorni za predvidljiv gubitak i štetu koje prouzročimo. Ako se mi ne budemo pridržavali ovih odredbi, odgovorni smo za gubitak ili štetu koje pretrpite, a koji su predvidljiva posljedica našeg kršenja ovih odredbi ili činjenice da nismo postupali na razumno pažljiv i vješt način, ali nismo dogovorni ni za kakav gubitak ni štetu koji nisu predvidljivi. Gubitak ili šteta predvidljivi su kada je očito da će se dogoditi ili ako smo u trenutku kada ste prihvatili ove odredbe i mi i vi znali da bi se mogli dogoditi.

Mi ne isključujemo niti na bilo koji način ograničavamo našu odgovornost prema vama u situacijama gdje bi to bilo protivno zakonu.

Kada smo odgovorni za štetu na vašoj imovini. Ako manjkav digitalni sadržaj koji smo vam isporučili ošteti uređaj ili digitalni sadržaj koji vam pripada, popravit ćemo štetu ili vam isplatiti naknadu. No, ne snosimo odgovornost za štetu koju ste mogli izbjeći da ste slijedili naše savjete ažuriranja koje vam je ponuđeno besplatno ili za štetu koju ste prouzročili vi rabeći Aplikaciju ili Uslugu na Uređaju koji ih ne podržava.

Nismo odgovorni za poslovne gubitke. Aplikacija je namijenjena domaćoj uporabi, za privatne korisnike. Ako rabite Aplikaciju u bilo kakve komercijalne, poslovne ili u svrhe ponovne prodaje, mi ne snosimo odgovornost ni za kakve vaše gubitke dobiti, gubitke u poslovanju, prekide poslovanja ili gubitke poslovnih prilika.

Ograničenja Aplikacije i Usluge. Aplikacija i Usluga pružaju se samo u opće informacijske svrhe. U njima se ne nude savjeti na koje biste se trebali osloniti. Morate dobiti stručni ili savjet specijalista prije nego što poduzmete ili se suzdržite od poduzimanja bilo koje radnje na osnovi informacija koje ste dobili od Aplikacije ili Usluge. Iako ulažemo razumne napore da bismo ažurirali informacije koje se pružaju u Aplikaciji i Usluzi, ne dajemo predstavljanja, jamstva, bilo izričita ili podrazumijevana, da su te informacije točne, potpune ili ažurirane.

Provjerite jesu li Aplikacija i Usluga prikladne za vas. Aplikacija i Usluga nisu razvijene radi vaših individualnih potreba. Provjerite udovoljavaju li značajke i funkcije Aplikacije i Usluge (kako su opisane na platformi za digitalnu distribuciju s koje ste pribavili Aplikaciju) vašim zahtjevima.

Mi možemo prekinuti vaša prava uporabe Aplikacije i Usluge ako prekršite ove uvjete

Mi možemo prekinuti vaša prava uporabe Aplikacije i Usluge u bilo kojem trenutku na način da vas obavijestimo da ste ozbiljno prekršili ove odredbe. Ako se ono što ste napravili može ispraviti, pružit ćemo vam razumnu priliku da to napravite.

Ako prekinemo vaša prava uporabe Aplikacije i Usluge:

Možemo prenijeti ovaj sporazum na nekog drugog

Možemo prenijeti naša prava i obveze prema ovim odredbama na drugu organizaciju u sklopu prijenosa (dijela) našeg poslovanja. Uvijek ćemo vas obavijestiti ako se ovo dogodi i pobrinut ćemo se da prijenos ne utječe na vaša prava prema ugovoru.

Ako sud zaključi da je dio ovoga ugovora nezakonit, ostatak i dalje ostaje na snazi

Svaki odlomak ovih odredbi funkcionira odvojeno. Ako bilo koji sud ili mjerodavno tijelo odluči da je bilo koji od odlomaka protivan zakonu, preostali odlomci i dalje ostaju na snazi u potpunosti.

Čak i ako kasnimo s provedbom ovog ugovora, ipak ga možemo provesti kasnije

Čak i ako kasnimo s provedbom ovog ugovora, ipak ga možemo provesti kasnije. Ako odmah ne budemo zahtijevali da napravite sve što zahtijevaju ove odredbe, ili ako kasnimo u poduzimanju mjera protiv vas glede kršenja ovoga ugovora, to ne znači da vi ne morate napraviti te stvari i neće nas spriječiti da poslije poduzmemo mjere protiv vas.

Koji su zakoni mjerodavni za ovaj ugovor i gdje možete pokrenuti pravne postupke

Ove odredbe propisane su i sastavljene u skladu s nizozemskim zakonom. Sve sporove u vezi s ovim odredbama podliježu isključivoj nadležnosti sudova u Nizozemskoj.

Komunikacija

Ako vas nešto brine, imate pitanja, komentara ili zahtjeva o ovom dokumentu ili Aplikaciji, možete nam se obratiti preko našeg predstavnika u EU-u e-poštom na adresu support-omron.connect@eu.omron.com, uporabom funkcije «obratite nam se» u sklopu Aplikacije, ili redovnom poštom na:

Omron Healthcare Europe B.V., Odjel za marketing i komunikaciju
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
The Netherlands (Nizozemska)

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×