Terms of Use

Hungary - Hungarian

App Terms of Use

OMRON CONNECT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.3-as verzió – 2021. augusztus

Kik vagyunk és mi e szerződés funkciója?

Mi, az Omron Healthcare Co., Ltd. (a továbbiakban: „OMRON”) engedélyezzük a következők használatát:

az alábbi feltételek szerint.

Rendeltetésszerű általános használat

Az Applikáció használatával a támogatott OMRON eszközről átviheti a mérési adatokat az okostelefonra vagy más kézi eszközre (a továbbiakban: „Eszköz”), vagy manuálisan is megadhatja azokat.

Az Applikáció az adott állapotában érhető el, nem tanácsadásra készült és nem is helyettesíti azt, a teljesség igénye nélkül ideértve az orvosi tanácsadást vagy a diagnosztikai célból figyelembe veendő eredményeket.

Az OMRON nem nyújt orvosi ellátást, és nem foglalkozik orvosi tanácsadással. Az Applikáció használata nem helyettesíti a képzett egészségügyi szakember által nyújtott orvosi ellátást vagy tanácsadást.

Ha a felhasználó manuálisan adja meg a mérési adatokat, a megadott adatok helytállóságáért kizárólag a felhasználó felelős.

Egészségi állapotára vonatkozó kérdéseivel mindig forduljon orvoshoz vagy egészségügyi szakemberhez.

Rendeltetésszerű használat az Applikáció EKG-eszközzel való használatakor

Az Applikáció használható az OMRON EKG-eszközével, amely egy otthoni használatra szánt EKG-rögzítőeszköz. Az EKG-eszköz és az Applikáció együttes használata lehetővé teszi az EKG rögzítését, megjelenítését, valamint az esetleges pitvarfibrilláció észlelését. Az Applikáció az AliveCor algoritmusait használja a pitvarfibrilláció, a bradycardia, a tachycardia és a normál szinuszritmus észleléséhez. Az Applikáció EKG-funkciói az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv szerint orvosi eszköznek minősülnek.

Az eszköz csak a vérnyomás, csak az elektrokardiogram (EKG), vagy a vérnyomás és az EKG egyidejű mérésére alkalmas. Az eszköz egy digitális monitor, amely felnőttek vérnyomásának és pulzusszámának méréséhez használható. Az eszköz egycsatornás EKG-mintázatok rögzítéséhez, tárolásához és továbbításához készült. Az eszköz okostelefonnal együtt használva képes az EKG-mintázatok megjelenítésére, valamint a pitvarfibrilláció, a bradycardia, a tachycardia és a normál szinuszritmus észlelésére. Az eszközt egészségügyi szakemberek, fennálló vagy gyanítható szívelégtelenségben szenvedő betegek, valamint egészségtudatos személyek használhatják általános otthoni környezetben. Az eszköz nem gyermekgyógyászati célra készült, és nem lett erre a célra tesztelve. Az OMRON nem nyújt orvosi ellátást és nem foglalkozik orvosi tanácsadással. Az Applikáció kizárólag tájékoztató célt szolgál, és nem helyettesíti az egészségügyi szolgáltatók általi szakvéleményt. Az Applikációban megjelenő információk a klinikai iránymutatásokon alapulnak. Egészségi állapotára vonatkozó kérdéseivel mindig forduljon kezelőorvosához vagy más egészségügyi szakemberhez.

Szükséges eszközök

Az Applikáció mobil eszközökhöz készült. A kompatibilis eszközök listáját az alábbi weboldalon találja: https://www.omronconnect.com/devices

.Az OMRON nem vállal felelősséget az Applikáció vagy a Szolgáltatás jailbreakelt vagy rootolt Eszközön, illetve a gyártó eredeti specifikációinak nem megfelelő Eszközön – beleértve az operációs rendszer módosított verzióinak használatát (együttesen: „Módosított eszközök”) – történő használatból eredő hibáért, megbízhatatlan működésért vagy egyéb problémákért. Az Applikáció vagy a Szolgáltatás Módosított eszközön és azon keresztül történő használata a felhasználó egyedüli és kizárólagos felelőssége.

Adatvédelem

Az Applikáció és a Szolgáltatás használatán keresztül gyűjtött személyes adatokat az OMRON connect adatvédelmi szabályzatban [https://www.omronconnect.com/privacy/] meghatározott módokon használjuk fel.

Emellett érvényesülnek azon digitális terjesztési platform felhasználási feltételei is, amelyekről az Applikációt letölti

Az Applikáció használatának módját azon digitális terjesztési platform (pl. Az Apple App Store és a Google Play Store) felhasználási feltételei is szabályozhatják, ahonnan az Applikációt letölti.

Az Applikáció támogatása és hibabejelentés

Támogatás. Ha az Applikációról vagy a Szolgáltatásról többet szeretne megtudni, vagy a használattal kapcsolatban problémái adódnak, tekintse meg a tájékoztató információkat a https://www.omronconnect.com/support/ weboldalon.

Kapcsolatfelvétel (beleértve a panaszokat is). Az Applikáció fejlesztésével kapcsolatos javaslataival és a használattal kapcsolatos problémáival vagy bármely más célból forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz az Applikációban lévő „Kapcsolatfelvétel” funkció segítségével, vagy küldjön elektronikus levelet a support-omron.connect@eu.omron.com címre.

A felhasználóval történő kapcsolattartás módja. A felhasználóval a megadott elérhetőségek alapján e-mailben vesszük fel a kapcsolatot.

Visszajelzés. Bármely adatot, észrevételt vagy anyagot, amelyet a Kapcsolat fejezetben meghatározott elérhetőségeken megadott számunkra – beleértve a visszajelzési adatokat, például kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonlókat („Visszajelzés”) – az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kell kezelni. A Visszajelzésben található bármely ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát bármilyen célra szabadon felhasználhatjuk, a teljesség igénye nélkül ideértve azon termékek fejlesztését, gyártását és forgalmazását, amelyekre a Visszajelzés vonatkozik.

Az Applikáció használata

A felhasználó részéről a fenti feltételek elfogadása szükséges, ezt követően:

A feltételek elfogadása és az Applikáció használata csak 18. életévét betöltött felhasználók számára lehetséges

A felhasználónak a felhasználási feltételek elfogadásához és az Applikáció használatához 18 évnél idősebbnek kell lennie, vagy szülői beleegyezéssel kell rendelkeznie.

Az Applikáció nem ruházható át

Az Applikáció és a Szolgáltatás használatának joga a felhasználó személyéhez kötődik a fentebb „Az Applikáció használata” című részben leírtaknak megfelelően. Az Applikáció vagy a Szolgáltatás másra pénzért, más ellenértékért cserébe vagy ingyen sem ruházható át. Ha elad egy olyan Eszközt, amelyen az Applikáció telepítve van, az Applikációt az Eszközről el kell távolítani.

A felhasználási feltételek módosítása

A jogszabályi változások, a bevált gyakorlatok vagy új funkciók miatt előfordulhat, hogy módosítanunk kell e felhasználási feltételeket.

A módosításról minden esetben értesítést küldünk, amelyet az Applikáció következő indításakor fog megkapni.

A bejelentett módosítások elfogadása nélkül az Applikációt és a Szolgáltatást a továbbiakban nem lehet használni.

Az Applikáció frissítése

A felhasználókat időnként felkérhetjük, hogy a teljesítmény javítása, a funkciók kiterjesztése, az operációs rendszer módosítása vagy a biztonsági problémák elhárítása érdekében frissítsék az Applikációt.

A frissítések telepítése nélkül előfordulhat, hogy az Applikációt és a Szolgáltatást a továbbiakban nem lehet használni.

Az Applikáció és a Szolgáltatás használata és elérése

Az Applikáció és a Szolgáltatás használata és elérése ideiglenesen engedélyezett, és fenntartjuk a jogot az Applikáció és a Szolgáltatás előzetes figyelmeztetés nélkül történő visszavonására vagy módosítására. Az Applikáció és a Szolgáltatás elérését időnként korlátozhatjuk akár teljes mértékben, vagy az Applikáció és a Szolgáltatás egyes részei vagy egyes felhasználók tekintetében. Nem vállalunk felelősséget azért, ha az Applikáció vagy a Szolgáltatás bármikor vagy bármely időszakban nem érhető el.

Ha a használt okostelefon vagy eszköz más tulajdonát képezi

Ha az Applikációt a felhasználó olyan Eszközre telepíti, amely nem a felhasználó tulajdona, a telepítésre az Eszköz tulajdonosától engedélyt kell kérni. A felhasználási feltételek teljesítése a felhasználó felelőssége, függetlenül attól, hogy az eszköz a felhasználó tulajdonában van-e vagy sem.

Harmadik személyek szolgáltatásaiért nem vállalunk felelősséget

Az Applikációban vagy a Szolgáltatásban lehetnek olyan egyéb, tőlünk független szolgáltatásokra mutató hivatkozások, amelyeket nem cégünk biztosít. Az említett független szolgáltatásokra ráhatásunk nincsen és ezekért nem tartozunk felelősséggel, tartalmukat és adatvédelmi szabályzatukat (ha van) nem ellenőrizzük és nem hagyjuk jóvá.

A felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy használja-e ezeket a tőlünk független szolgáltatásokat, és hogy megvásárolja-e az ott kínált termékeket vagy szolgáltatásokat.

Licenckorlátozások

A felhasználó vállalja, hogy:

Elfogadható felhasználási korlátozások

A felhasználó:

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Az Applikációra és a Szolgáltatásra vonatkozó összes szellemi tulajdonhoz fűződő jog az egész világon bennünket (vagy licenciaadóinkat) illeti meg. Az Applikáció és a Szolgáltatás használati jogait felhasználóinknak licencbe adjuk (nem értékesítjük). A felhasználónak az e felhasználási feltételek alapján nyújtott használati jogon kívül az Applikáción vagy a Szolgáltatáson belül vagy ahhoz tartozó szellemi tulajdonhoz fűződő jogai nincsenek.

Felelősségünk a felhasználóknak okozott veszteségért vagy kárért

Felelősséggel tartozunk az általunk a felhasználóknak okozott előrelátható veszteségért és kárért. Amennyiben nem tartjuk be a felhasználási feltételeket, a felhasználó azon veszteségéért vagy káráért tartozunk felelősséggel, amely a felhasználási feltételek megszegésének vagy a kellő gondosság elmulasztásának előrelátható következménye , azonban tartozunk felelősséggel az előre nem látható veszteségért vagy károkért. A veszteség vagy kár abban az esetben előrelátható , ha bekövetkezése nyilvánvaló, vagy ha a felhasználási feltételek elfogadásának időpontjában bekövetkezése számunkra és a felhasználó számára nyilvánvaló.

Felelősségünket nem zárjuk ki és nem korlátozzuk. .

Helytállási kötelezettségünk vagyoni károkért. Ha a hibás digitális tartalmunk kárt okozott a felhasználóhoz tartozó eszközben vagy más digitális tartalomban, a hibát kijavítjuk vagy kártérítést fizetünk. Nem tartozunk azonban helytállási kötelezettséggel azokért a károkért, amelyeket a felhasználó ingyenes frissítés alkalmazására vonatkozó tanácsunkat követve elkerülhetett volna, , vagy amelyeket az Applikáció vagy a Szolgáltatás nem támogatott eszközön való használata okozott.

Helytállási kötelezettségünk az üzleti veszteségekre nem terjed ki. Az Applikáció belföldi és magáncélú használatra készült. Ha a felhasználó az Applikációt kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladási célból használja, nem tartozunk helytállási kötelezettséggel az üzleti nyereség, az üzleti veszteség, az üzletmenet megszakadása vagy az üzleti lehetőség elvesztése miatt.

Az Applikáció és a Szolgáltatás korlátozása. Az Applikáció és a Szolgáltatás kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgál. Nem nyújt a felhasználó számára követendő tanácsot. A felhasználónak szakember véleményét kell kikérnie, mielőtt az Applikációból vagy a Szolgáltatásból származó információk alapján bármit megtenne vagy bármitől tartózkodna. Noha ésszerű erőfeszítéseket teszünk az Applikáció és a Szolgáltatás által nyújtott információk frissítésére, kifejezetten és hallgatólagosan sem jelentjük ki, illetve nem szavatoljuk vagy garantáljuk, hogy az említett információk pontosak, teljes körűek vagy naprakészek.

Ellenőrizze, hogy az Applikáció és a Szolgáltatás megfelelő-e az Ön számára. Az Applikációt és a Szolgáltatást nem az egyéni igények kiszolgálására fejlesztették ki. Kérjük, ellenőrizze, hogy az Applikáció és a Szolgáltatás (a digitális terjesztési platformon részletezett) működése és funkciói megfelelnek-e az igényeinek.

A felhasználási feltételek megszegése az Applikáció és a Szolgáltatás használati jogosultságának megvonásával járhat

A felhasználási feltételek súlyos megszegése esetén z Applikáció és a Szolgáltatás használatának jogosultságát a felhasználó értesítésével bármikor megszüntethetjük. Ha a felhasználói szerződésszegés orvosolható, erre ésszerű lehetőséget adunk.

Az Applikáció és a Szolgáltatás használatához való jog megszüntetése esetén:

A szerződést másra átruházhatjuk

E felhasználási feltételek szerinti jogainkat és kötelezettségeinket is átruházhatjuk egy másik szervezetre a vállalkozás (vagy egy részének) átruházásával. Ilyen esetben mindig értesítjük felhasználóinkat, és biztosítjuk, hogy az átruházás ne befolyásolja a felhasználók szerződés szerinti jogait.

Ha a bíróság e szerződés egy részét jogellenesnek minősíti, a fennmaradó részek hatályban maradnak

A felhasználási feltételek egyes rendelkezései önállóan is érvényesek. Ha bármelyik bíróság vagy illetékes hatóság megállapítja valamely rendelkezés jogellenességét, a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben hatályban maradnak.

Ha a szerződés érvényre juttatásával késedelembe esünk, ez nem érinti annak későbbi érvényre juttatását

Ha a szerződés érvényre juttatásával késedelembe esünk, ez nem érinti annak későbbi érvényre juttatását. Ha a felhasználási feltételekben előírt lépések haladéktalan megtételéhez nem ragaszkodunk vagy ha késedelmesen tesszük meg a felhasználó szerződésszegése miatti lépéseket, ez nem jelenti azt, hogy ezeknek a lépéseknek a megtételéhez nem ragaszkodunk és nem gátolja a felhasználóval szembeni későbbi intézkedéseket.

Milyen jog vonatkozik erre a szerződésre, és hol indíthat a felhasználó bírósági eljárást?

A felhasználási feltételekre és annak értelmezésére a holland jog irányadó. Az e feltételekkel kapcsolatos minden jogvita a holland bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Kapcsolat

A dokumentummal vagy az Applikációval kapcsolatos aggályaival, kérdéseivel, észrevételeivel vagy kéréseivel forduljon hozzánk az európai unióbeli képviselőnkön keresztül e-mailben a support-omron.connect@eu.omron.com címen, vagy az Applikáció „Kapcsolat” funkciójával, vagy küldjön levelet postai úton a következő címre:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
The Netherlands

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×