Terms of Use

Lithuania - Lithuanian

App Terms of Use

„OMRON CONNECT“ NAUDOJIMO SĄLYGOS

Versija 2.3. – 2021 m. rugpjūtis

Kas esame ir kam skirta ši sutartis

Mes, „Omron Healthcare Co., Ltd.“ (toliau – OMRON), leidžiame jums naudotis:

kaip tai leidžiama pagal šias sąlygas.

Bendroji paskirtis

Programėlė suteikia galimybę perkelti savo matavimo duomenis iš palaikomų OMRON įrenginių ir rankiniu būdu įvesti matavimo duomenis į savo išmanųjį telefoną arba kitą rankinį įrenginį (toliau – Įrenginys).

Programėlė yra teikiama TOKIA, KOKIA YRA. Ji nėra skirta suteikti arba pakeisti konsultacijas, įskaitant, bet neapsiribojant, gydytojo konsultacijas, arba būti naudojama diagnostikai, kuria turėtų būti pasitikima.

OMRON nėra sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, todėl neteikia gydytojo konsultacijų. Programėlė nėra skirta naudoti vietoj gydymo ar paruošto sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo konsultacijos.

Jeigu matavimo duomenis įvedate rankiniu būdu, tik jūs atsakote už tokių duomenų teisingumą.

Jeigu kilo kokių nors klausimų dėl jūsų sveikatos būklės, visada pasikonsultuokite su savo gydytoju ar kitu sveikatos priežiūros specialistu.

Numatytasis naudojimas, kai programėlė naudojama su EKG prietaisu

Programėlė gali būti naudojama su „OMRON“ EKG prietaisu, kuris yra EKG įrašymo prietaisas, skirtas naudoti namuose. Kai naudojama su EKG prietaisu, programėlė leidžia įrašyti EKG, rodyti EKG ir nustatyti galimą prieširdžių virpėjimą. Programėlė naudoja „AliveCor“ algoritmus, skirtus prieširdžių virpėjimui, bradikardijai, tachikardijai ir normaliam sinusiniam ritmui nustatyti. Programinio priedo ECG funkcinės savybės priskiriamos medicininiams prietaisams pagal Medicininių prietaisų direktyvą (93/42/EEB).

Prietaisas yra skirtas tik kraujo spaudimui matuoti, tik elektrokardiogramai (EKG) atlikti arba kraujo spaudimui matuoti ir elektrokardiogramai atlikti vienu metu. Prietaisas yra skaitmeninis monitorius, skirtas suaugusių žmonių kraujo spaudimui ir širdies ritmui matuoti. Prietaisas yra skirtas vieno kanalo elektrokardiogramos (EKG) ritmui įrašyti, saugoti ir perduoti. Prietaisas, prijungtas prie išmaniojo telefono, rodo EKG ritmą ir nustato esantį prieširdžių virpėjimą, bradikardiją, tachikardiją ir normalų sinusinį ritmą. Prietaisą gali naudoti sveikatos priežiūros specialistai, pacientai su žinomomis arba įtariamomis širdies ligomis ir sveikata besirūpinantys asmenys savo namuose. Prietaisas nebuvo išbandytas ir negali būti naudojamas su vaikais. OMRON nėra sveikatos priežiūros paslaugų teikėja ir neteikia medicininių rekomendacijų. Programėlė yra skirta tik informacijai pateikti ir nepakeičia sveikatos priežiūros specialisto profesionalios diagnozės. Programėlėje pateikiama informacija yra pagrįsta klinikinėmis gairėmis. Visada pasitarkite su savo gydytoju ar kitu sveikatos priežiūros specialistu, jei turite klausimų dėl savo sveikatos būklės.

Reikalinga įranga

Programėlė yra skirta mobiliesiems įrenginiams. Suderinamų įrenginių sąrašas pateikiamas adresu https://www.omronconnect.com/devices

OMRON neprisiima atsakomybės už klaidas, nepatikimą veikimą ar kitas problemas, susijusias su Programėlės ar Paslaugos naudojimu Įrenginiuose, kurie naudojami neteisėtai gavus aukščiausio lygio prieigą (angl. rooted) arba panaikinus gamintojo apribojimus (angl. jail broken), arba Įrenginiuose, kurie neatitinka gamintojo pirminės specifikacijos, įskaitant modifikuotos operacinės sistemos versijos naudojimą (toliau kartu – Modifikuoti įrenginiai). Jeigu Programėle ar Paslauga naudojatės Modifikuotuose įrenginiuose arba per juos, tai darote savo rizika ir atsakomybe.

Jūsų privatumas

Naudojame asmens duomenis, kuriuos pateikiate naudodamiesi Programėle ir Paslauga, tik „OMRON connect“ pareiškime dėl privatumo apsaugos [https://www.omronconnect.com/privacy/] numatytais būdais.

Skaitmeninio platinimo platformos, iš kurios parsisiunčiate Programėlę, sąlygos taip pat yra taikomos

Programėlės naudojimui taip pat gali būti taikomos skaitmeninio platinimo platformos (pvz., Apple App Store ir Google Play Store), iš kurios parsisiunčiate Programėlę, sąlygos.

Pagalba dėl Programėlės ir kaip pranešti apie problemas

Pagalba. Jeigu norite daugiau sužinoti apie Programėlę ar Paslaugą arba turite su jų naudojimu susijusių problemų, peržiūrėkite mūsų pagalbos išteklius, esančius https://www.omronconnect.com/support/.

Susisiekite su mumis (galite pateikti ir skundus). Jeigu turite pasiūlymų, kaip patobulinti Programėlę, susidūrėte su kokiais nors sunkumais naudodamiesi Programėle arba norite susisiekti dėl kokios nors kitos priežasties, kreipkitės į pagalbos tarnybą per Programėlės funkciją „Susisiekite su mumis“ arba rašykite el. pašto adresu support-omron.connect@eu.omron.com.

Kaip bendrausime su jumis. Norėdami su jumis susisiekti, tai darysime elektroniniu paštu, pasinaudodami jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Atsiliepimai. Visi duomenys, pastabos ar medžiaga, kuriuos mums siuntėte pasinaudodami pagalbos kontaktiniais duomenimis, pateiktais skiltyje „Ryšiai“, įskaitant atsiliepimus, kaip antai klausimus, pastabas, pasiūlymus ar pan. (toliau – Atsiliepimai), tvarkomi vadovaujantis pareiškimu dėl privatumo apsaugos. Galime naudoti tokiuose Atsiliepimuose pateiktas mintis, koncepcijas, praktines žinias ir technikas bet kokiais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, kurdami, gamindami ir parduodami produktus, kuriuose yra naudojami tokie atsiliepimai.

Kaip galite naudotis Programėle

Sutikdami laikytis šių sąlygų, jūs galite:

Tam, kad galėtumėte sutikti su šiomis sąlygomis ir naudotis Programėle, turite būti ne jaunesni nei 18 metų

Tam, kad galėtumėte sutikti su šiomis sąlygomis ir naudotis Programėle, turite būti ne jaunesni nei 18 metų. Priešingu atveju reikia tėvų sutikimo.

Programėlės negalite perleisti kam nors kitam

Jums asmeniškai suteikiame teisę naudotis Programėle ir Paslauga, kaip nurodyta skiltyje „Kaip galite naudotis Programėle“. Jūs negalite perleisti Programėlės ar Paslaugos kam nors kitam, nesvarbu, už pinigus, ką nors kitą ar nemokamai. Norėdami parduoti Įrenginį, kuriame įdiegta Programėlė, turite ją pašalinti iš tokio Įrenginio.

Šių sąlygų pakeitimai

Mums gali tekti keisti šias sąlygas, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ar gerąją praktiką, taip pat kai pristatome papildomas funkcijas.

Pranešime jums apie šių sąlygų pakeitimus, kai įsijungsite Programėlę.

Jeigu nesutinkate su pateiktais pakeitimais, negalėsite toliau naudotis Programėle ir Paslauga.

Programėlės atnaujinimas

Retkarčiais galime paprašyti jūsų atnaujinti Programėlę, kad pagerintume jos našumą, padidintume funkcionalumą, įdiegtume naujinius, susijusius su operacinės sistemos pakeitimais, ar išspręstume saugumo problemas.

Jeigu nesutinkate diegti tokių naujinių, gali būti, kad negalėsite toliau naudotis Programėle ir Paslauga.

Naudojimasis Programėle ir Paslauga, prieiga prie jų

Naudotis Programėle ir Paslauga, taip pat turėti prieigą prie jų leidžiama tik laikinai. Pasiliekame teisę atsiimti Programėlę ar Paslaugą be išankstinio įspėjimo. Retkarčiais galime apriboti jūsų arba kai kurių naudotojų prieigą prie tam tikrų Programėlės ir Paslaugos dalių ar visos Programėlės ir Paslaugos. Neprisiimame atsakomybės už atvejus, kai dėl kokios nors priežasties Programėlė arba Paslauga tampa neprieinama kuriuo nors metu ar kurį nors laikotarpį.

Jeigu išmanusis telefonas ar Įrenginys, kuriuo naudojatės, priklauso kam nors kitam

Jeigu siunčiatės Programėlę ne į savo Įrenginį, turite gauti savininko leidimą. Jūs būsite atsakingas už šių sąlygų laikymąsi, nepriklausomai nuo to, ar jums priklauso Įrenginys.

Neatsakome už trečiosios šalies paslaugas, į kurias jus nukreipiame

Programėlėje arba Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas nepriklausomas paslaugas, kurias teikiame ne mes. Nevaldome tokių nepriklausomų paslaugų, neatsakome už jų turinį ar privatumo politiką (jeigu tokia yra), jų netikriname ir netvirtiname.

Jūs turite savarankiškai apsispręsti, ar naudotis tokiomis nepriklausomomis paslaugos ir ar pirkti siūlomus produktus ar paslaugas.

Licencijos apribojimai

Jūsų sutinkate:

Priimtini naudojimo apribojimai

Jūs negalite:

Intelektinės nuosavybės teisės

Visos intelektinės nuosavybės teisės į Programėlę ir Paslaugą priklauso mums (arba mūsų licencijos išdavėjams) visame pasaulyje. Teisės į Programėlę ir Paslaugą jums suteikiamos pagal licenciją (ne parduodamos). Jūs neturite jokių intelektinės nuosavybės teisių į Programėlę ar Paslaugą, išskyrus teisę naudotis jomis pagal šias sąlygas.

Mūsų atsakomybė už jūsų patirtus nuostolius ar žalą

Esame atsakingi už numatomus nuostolius ir žalą, kuriuos sukėlėme. Jei nesilaikome šių sąlygų, esame atsakingi už numatomus nuostolius ar žalą, kuriuos patiriate dėl to, kad pažeidėme šias sąlygas arba neužtikrinome tinkamo atsargumo ir kompetencijos, tačiau neprisiimame atsakomybės už bet kokius nenumatomus nuostolius ar žalą. Nuostoliai ir žala yra numatomi, jeigu akivaizdu, kad jų atsiras, arba jeigu jums sutinkant su šiomis sąlygomis ir mes, ir jūs žinote, kad jų gali atsirasti.

Jokiu būdu nepanaikiname ir neapribojame savo atsakomybės jums, kai tai yra neteisėta.

Kada esame atsakingi už žalą jūsų nuosavybei. Jeigu trūkumų turintis skaitmeninis turinys, kurį pateikėme, sugadina jums priklausantį Įrenginį ar skaitmeninį turinį, panaikinsime tokią žalą arba sumokėsime jums kompensaciją. Visgi, neatsakome už žalą, kurios buvo galima išvengti, pasinaudojant mūsų patarimu įdiegti mūsų nemokamą naujinį, arba už žalą, kuri atsirado jums naudojantis Programėle ar Paslauga nepalaikomame Įrenginyje.

Neprisiimame atsakomybės už verslo nuostolius. Programėlė yra skirta buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Jeigu naudojate Programėlę komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, neprisiimame jokios atsakomybės už negautas pajamas, verslo praradimą, veiklos nutraukimą ar verslo galimybių praradimą.

Programėlės ir Paslaugos apribojimai. Programėlė ir Paslauga yra skirtos tik bendrai informacijai. Jos neteikia konsultacijų, kuriomis turėtumėte remtis. Prieš imdamiesi ar atsisakydami kokių nors veiksmų, remdamiesi Programėlės ar Paslaugos informacija, turite pasitarti su specialistu. Nors dedame visas pagrįstas pastangas, kad atnaujintume Programėlės ir Paslaugos pateikiamą informaciją, nedarome jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ir neteikiame jokių garantijų, kad tokia informacija yra tiksli, išsami ar atnaujinta.

Įsitikinkite, kad Programėlė ir Paslauga jums tinka. Programėlė ir Paslauga nebuvo sukurtos taip, kad atitiktų jūsų individualius reikalavimus. Patikrinkite, ar Programėlės ir Paslaugos funkcijos (aprašytos skaitmeninio platinimo platformoje, iš kurios Programėlę gavote) atitinka jūsų reikalavimus.

Galime iš jūsų atimti teisę naudotis Programėle ir Paslauga, jeigu nesilaikote šių sąlygų

Galime bet kada atimti iš jūsų teisę naudotis Programėle ir Paslauga, susisiekdami su jumis, jeigu rimtai pažeidėte šias sąlygas. Jeigu tai, ką padarėte, galima ištaisyti, suteiksime jums tinkamą galimybę tai padaryti.

Jeigu iš jūsų atimama teisė naudotis Programėle ir Paslauga, privalote:

Galime perleisti šią sutartį kam nors kitam

Galime perleisti savo teises ir prievoles pagal šias sąlygas kitai organizacijai, jeigu jai perleidžiame visą savo verslą ar jo dalį. Apie tai visada jus informuosime, užtikrindami, kad toks perleidimas neturėtų poveikio jūsų teisėms pagal sutartį.

Jeigu teismas nustato, kad dalis šios sutarties yra neteisėta, likusi sutarties dalis lieka galioti

Kiekviena šių sąlygų nuostata veikia atskirai. Jeigu teismas ar atitinkama institucija nusprendžia, kad kuri nors nuostata yra neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti.

Net jeigu delsiame užtikrinti šios sutarties vykdymą, galime tai padaryti vėliau

Net jeigu delsiame užtikrinti šios sutarties vykdymą, galime tai padaryti vėliau. Jeigu primygtinai nereikalaujame, kad padarytumėte ką nors, ką privalote padaryti pagal šias sąlygas, arba jeigu delsiame imtis veiksmų jūsų atžvilgiu, kai pažeidėte šią sutartį, tai nereiškia, kad neturite tų dalykų padaryti ir kad vėliau nesiimsime veiksmų.

Kokie įstatymai taikomi šiai sutarčiai ir kur galite pareikšti ieškinį

Šioms sąlygoms ir jų sudarymui taikoma Nyderlandų teisė. Visi ginčai, susiję su šiomis sąlygomis, priklauso Nyderlandų teismų išimtinei jurisdikcijai.

Ryšiai

Jeigu kas nors kelia susirūpinimą, turite klausimų, pastabų ar prašymų dėl šio dokumento ar Programėlės, galite susisiekti su mumis per mūsų atstovą Europos Sąjungoje el. pašto adresu support-omron.connect@eu.omron.com, pasinaudodami Programėlės funkcija „Susisiekite su mumis“ arba įprastu paštu, adresu:

„Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department“
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Nyderlandai

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×