Terms of Use

Latvia - Latvian

App Terms of Use

OMRON CONNECT IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Versija 2.3 – 2021. gada augusts

Kas mēs esam un ko nosaka šī vienošanās

Mēs, Omron Healthcare Co., Ltd. (“OMRON”), izsniedzam licenci, lai jūs varētu izmantot:

saskaņā ar šiem noteikumiem.

Paredzētais vispārējais izmantošanas mērķis

Lietotne ļauj jums nosūtīt mērījumu datus no atbalstītajām OMRON ierīcēm un manuāli ievadīt mērījumu datus jūsu viedtālrunī vai citā portatīvā ierīcē (“Ierīce”).

Lietotne tiek nodrošināta TĀDA, KĀDA TĀ IR, un tā nav paredzēta konsultāciju, tajā skaitā medicīnisku, sniegšanai vai aizvietošanai, vai izmantošanai tādas diagnostikas nolūkos, uz kuras rezultātiem pēc tam varētu balstīties.

OMRON nav medicīniskās aprūpes nodrošinātājs un nesniedz padomus medicīnas jomā. Lietotne nav paredzēta, lai, balstoties uz tās sniegtajiem rezultātiem, aizstātu medicīnisku ārstēšanu vai kvalificēta medicīniskās aprūpes speciālista konsultāciju.

Ja mērījumu datus ievadāt manuāli, par šādu datu pareizību esat atbildīgs tikai un vienīgi jūs.

Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu vai citiem veselības aprūpes profesionāļiem, ja jums rodas jautājumi par savu veselības stāvokli.

Paredzētais izmantošanas mērķis, kad lietotne tiek lietota kopā ar EKG ierīci

Lietotni var lietot kopā ar OMRON EKG ierīci vai mājas EKG ierakstīšanas ierīci. Lietojot kopā ar EKG ierīci, lietotne Jums ļauj uzņemt savu EKG, attēlot savu EKG un noteikt iespējamu priekškambaru fibrilāciju. Lietotne izmanto AliveCor algoritmus, lai noteiktu priekškambaru fibrilāciju, bradikardiju un normāli sīnusu ritmu. Saskaņā ar Direktīvu par medicīnas ierīcēm (93/42/EEK) lietotnes ECG darbība ir kvalificēta kā medicīnas ierīces darbība.

Šī ierīce ir paredzēta tikai asinsspiediena mērīšanai, tikai elektrokardiogrammas (EKG) uzņemšanai vai vienlaicīgai asinsspiediena mērīšanai un EKG uzņemšanai. Ierīcei ir digitāls monitors, kurš paredzēts lietošanai asinsspiediena un pulsa ātruma mērīšanai pieaugušajiem. Šī ierīce ir paredzēta vienkanāla elektrokardiogrammas (EKG) ritmu uzņemšanai, uzglabāšanai un pārsūtīšanai. Kombinācijā ar viedtālruni ierīce attēlo EKG ritmus un nosaka priekškambaru fibrilāciju, bradikardiju, tahikardiju un normālu sīnusu ritmu. Ierīce ir paredzēta lietošanai veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem ar zināmām sirds slimībām vai aizdomām par sirds slimībām, kā arī cilvēkiem, kas vēlas mājas apstākļos rūpēties par savu veselību. Šī ierīce nav testēta un paredzēta lietošanai pediatrijā. OMRON nav medicīniskas aprūpes sniedzējs un nesniedz medicīniskas konsultācijas. Lietotne ir tikai informatīvs rīks un neaizstāj jebkādu veselības aprūpes sniedzēja profesionālu spriedumu. Lietotnē sniegtā informācija ir balstīta klīniskās vadlīnijās. Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu, ja Jums ir jautājumi par savu veselības stāvokli.

Nepieciešamais aprīkojums

Lietotne paredzēta mobilajām ierīcēm. Savietojamo ierīču sarakstu skatīt: https://www.omronconnect.com/devices

OMRON neuzņemas atbildību par kļūdām, neuzticamu darbību vai problēmām, kas rodas, izmantojot lietotni vai pakalpojumu bojātās vai atkodētās ierīcēs, vai savienojumā ar tām, vai jebkādās ražotāja sākotnējām specifikācijām neatbilstošās ierīcēs, ieskaitot pārveidotu operētājsistēmas versiju (kopā — “Pārveidotas ierīces”) izmantošanu. Atbildību par risku, kas saistās ar lietotnes vai pakalpojuma izmantošanu pārveidotās ierīcēs vai ar pārveidotu ierīču palīdzību, pilnībā uzņematies jūs.

Jūsu privātums

Mēs izmantojam tikai tos privātos datus, kurus apkopojam, jums izmantojot lietotni un pakalpojumu, turklāt šādu datu izmantošana notiek atbilstoši OMRON connect Privātuma paziņojumā aprakstītajiem noteikumiem [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Piemērojami arī tās digitālās izplatīšanas platformas noteikumi, no kuras jūs lejupielādējat lietotni

Lietotnes izmantošanas veidus arī var kontrolēt, piemērojot digitālās izplatīšanas platformas (piemēram, Apple App Store un Google Play Store), no kuras jūs lejupielādējat lietotni, noteikumus.

Lietotnes atbalsts un kā ziņot par problēmām

Atbalsts. Ja vēlaties uzzināt vairāk par lietotni vai pakalpojumu vai saistībā ar to izmantošanu radušās kādas problēmas, apskatiet mūsu atbalsta resursus: https://www.omronconnect.com/support/.

Sazinieties ar mums (ieskaitot sūdzību iesniegšanu). Ja jums ir kādi ierosinājumi lietotnes darbības uzlabošanai vai lietotnes darbības laikā sastopaties ar kādām grūtībām, vai arī vēlaties ar mums sazināties citu iemeslu dēļ, lūdzu, sazinieties ar Atbalsta dienestu, izmantojot lietotnes funkciju ‘Sazinieties ar mums’ vai nosūtot mums e-pastu: support-omron.connect@eu.omron.com.

Kā mēs ar jums sazināsimies. Ja mums būs nepieciešams ar jums sazināties, mēs to darīsim e-pastā, izmantojot jūsu sniegto kontaktinformāciju.

Atsauksmes. Jebkādi dati, komentāri vai materiāli, ko nosūtīsiet mums, izmantojot Saziņas sadaļā norādīto atbalsta kontaktinformāciju, tostarp atsauksmes, piemēram, jautājumi, komentāri, ieteikumi vai tamlīdzīgi (“Atsauksmes”), tiks apstrādāti saskaņā ar Privātuma paziņojumu. Mums ir tiesības brīvi un jebkādos nolūkos izmantot jebkādas šādās atsauksmēs ietvertas idejas, koncepcijas, zinātību vai metodes, tajā skaitā, bet ne tikai šādas atsauksmes ietverošu produktu izstrādei, ražošanai un mārketingam.

Kā drīkst izmantot lietotni

Ja piekrītat ievērot šos noteikumus, jūs drīkstat:

Lai pieņemtu šos noteikumus un izmantotu lietotni, jābūt sasniegtiem 18 gadiem

Lai piekristu ievērot šos noteikumus un izmantotu lietotni, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam, pretējā gadījumā nepieciešama vecāku piekrišana.

Jūs nedrīkstat nodot lietotni citai personai

Mēs jums personīgi nododam tiesības izmantot lietotni un pakalpojumu atbilstoši iepriekš sadaļā “Kā drīkst izmantot lietotni” sniegtajam aprakstam. Jūs nedrīkstat nodot lietotni vai pakalpojumu citai personai ne par naudu, ne citāda veida atlīdzību, ne par brīvu. Gadījumā, ja pārdodat ierīci, kurā instalēta lietotne, jums tā vispirms jāatinstalē.

Izmaiņas šajos noteikumos

Periodiski mums var rasties nepieciešamība veikt šajos noteikumos izmaiņas, lai pielāgotos tiesību aktu grozījumiem vai labākās prakses izmaiņām, vai veiktu papildu funkcijas.

Par izmaiņām mēs jūs informēsim, kad nākamreiz aktivizēsiet lietotni.

Ja jūs neapstiprināsiet izmaiņas, par kurām tiksiet informēts, jūs nevarēsiet turpināt izmantot lietotni un pakalpojumu.

Lietotnes atjauninājumi

Periodiski mēs varam lūgt jūs veikt lietotnes atjauninājumus, lai uzlabotu tās darbību, funkcionalitāti, pielāgotos operētājsistēmas izmaiņām vai risinātu ar drošību saistītus jautājumus.

Ja jūs izvēlēsieties neapstiprināt šādas izmaiņas, jūs, iespējams, nevarēsiet turpināt izmantot lietotni un pakalpojumu.

Lietotnes un pakalpojuma izmantošana un piekļuve tiem

Lietotnes un pakalpojuma izmantošana un piekļuve tiem ir atļauta uz laiku, un mēs paturam tiesības pārtraukt lietotnes darbību un pakalpojuma sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Periodiski mēs varam ierobežot piekļuvi dažām lietotnes un pakalpojuma daļām, visai lietotnei un pakalpojumam vai noteiktiem lietotājiem. Mēs neuzņemamies atbildību par to, ka lietotne vai pakalpojums jebkāda iemesla dēļ, jebkurā laikā vai uz jebkādu laikposmu nebūs pieejams.

Ja jūsu izmantotais viedtālrunis pieder citai personai

Ja jūs lejupielādējat lietotni citai personai piederošā ierīcē, jums jāsaņem attiecīgā īpašnieka atļauja. Jūs esat atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu neatkarīgi no tā, vai esat ierīces īpašnieks.

Mēs neuzņemamies atbildību par saistīto trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem

Lietotne vai pakalpojums var saturēt saites uz citiem neatkarīgiem pakalpojumiem, ko mēs paši nenodrošinām. Šādi neatkarīgi sniegti pakalpojumi nav mūsu kontrolē, un mēs neesam atbildīgi par to saturu un privātuma politikām (ja tādas ir), kā arī mēs neesam to pārbaudījuši un apstiprinājuši.

Lēmums par šādu neatkarīgi sniegtu pakalpojumu izmantošanu, tajā skaitā jebkādu trešo personu piedāvātu produktu vai pakalpojumu iegādi, jums jāpieņem patstāvīgi.

Licences ierobežojumi

Jūs piekrītat, ka:

Pieņemami izmantošanas ierobežojumi

Jūs nedrīkstat:

Intelektuālā īpašuma tiesības

Visas Lietotnes vai Pakalpojuma intelektuālā īpašuma tiesības visā pasaulē pieder mums (vai mūsu licencētām personām), un Lietotnes un Pakalpojuma izmantošanas tiesības jums tiek licencētas (nevis pārdotas). Jums attiecībā uz Lietotni vai Pakalpojumu nav citu intelektuālā īpašuma tiesību, kā tikai to izmantošanas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem.

Mūsu atbildība par jums nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu

Mēs esam atbildīgi attiecībā uz jums par mūsu nodarītiem paredzamiem zaudējumiem un kaitējumu. Ja mēs neievērojam šos noteikumus, mēs uzņemamies atbildību par jums nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas ir paredzams rezultāts šādam mūsu pieļautam noteikumu pārkāpumam, vai par to, ka neesam nodrošinājuši saprātīgu rūpību un prasmi zaudējumu vai kaitējuma novēršanai, taču mēs neesam atbildīgi par jebkādiem neparedzamiem zaudējumiem vai kaitējumu. Zaudējumi vai kaitējums ir paredzams, ja vai nu ir redzams, ka tas radīsies, vai brīdī, kad piekritāt šiem noteikumiem, gan mums, gan jums bija saprotams, ka tas var rasties.

Mēs nekādā veidā neizslēdzam vai neierobežojam savu atbildību attiecībā pret jums, ja šāda rīcība ir nelikumīga.

Kad esam atbildīgi par kaitējumu jūsu īpašumam. Ja mūsu piegādāts bojāts digitālais saturs sabojā ierīci vai jums piederošu digitālo saturu, mēs vai nu novēršam bojājumus vai arī samaksājam jums kompensāciju. Taču mēs neesam atbildīgi par kaitējumu, no kura jūs būtu varējis izvairīties, ievērojot mūsu padomu izmantot jums bez maksas piedāvāto atjauninājumu, vai par kaitējumu, ko jūs radījāt, izmantojot lietotni vai pakalpojumu neatbalstītā ierīcē.

Mēs neesam atbildīgi par uzņēmējdarbības zaudējumiem. Lietotne paredzēta mājas un privātai izmantošanai. Ja jūs lietotni izmantojat jebkādiem komerciāliem, darījumdarbības vai tālākpārdošanas nolūkiem, mēs neesam atbildīgi ne par kādu zaudēto peļņu, darījumdarbības zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukumiem vai darījumdarbības iespēju zaudēšanu.

Lietotnei un pakalpojumam noteiktie ierobežojumi. Lietotne un pakalpojums nodrošināti tikai vispārīgas informācijas nolūkā. Tie nesniedz konsultācijas, uz kurām jums vajadzētu balstīties. Pirms jebkādas darbības veikšanas vai atteikšanās no tās, pamatojoties uz informāciju, ko esat ieguvis no lietotnes vai pakalpojuma, jums nepieciešama profesionāla vai speciālista konsultācija. Lai arī mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai atjauninātu lietotnes un pakalpojuma sniegto informāciju, mēs neveicam ne tiešus, ne netiešus apliecinājumus vai garantijas par šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu vai aktualitāti.

Pārbaudiet, vai lietotne un pakalpojums ir jums piemēroti. Lietotne un pakalpojums nav izstrādāti tā, lai atbilstu jūsu individuālajām vajadzībām. Lūdzu, pārbaudiet, vai lietotnes un pakalpojuma iespējas un funkcijas (atbilstoši aprakstam, kas sniegts digitālajā izplatīšanas platformā, no kuras lejupielādējāt lietotni) atbilst jūsu prasībām.

Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā mēs varam pārtraukt jūsu lietotnes un pakalpojuma izmantošanas tiesības

Nopietna šo noteikumu pārkāpuma gadījumā mēs jebkurā laikā varam pārtraukt jūsu lietotnes un pakalpojuma izmantošanas tiesības, par to jums paziņojot. Ja nodarījumu būs iespējams vērst par labu, mēs jums dosim saprātīgu iespēju to darīt.

Ja mēs pārtraucam jūsu lietotnes un pakalpojuma izmantošanas tiesības:

Mēs drīkstam nodot šo vienošanos citai personai

Mēs savas šajos noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus varam nodot citai organizācijai savas darbības (vai tās daļas) nodošanas ietvaros. Mēs par to jūs informēsim un nodrošināsim, ka šāda nodošana neietekmē jūsu līgumā paredzētās tiesības.

Ja tiesa konstatē, ka daļa no šī līguma ir nelikumīga, pārējā tā daļa paliek spēkā

Katrs šo noteikumu punkts darbojas atsevišķi. Ja tiesa vai attiecīga iestāde nolemj, ka kāds no šiem punktiem ir nelikumīgs, pārējie punkti pilnībā paliek spēkā.

Arī gadījumā, ja atliekam šī līguma izpildi, mēs to varam izpildīt vēlāk

Arī gadījumā, ja atliekam šī līguma izpildi, mēs to varam izpildīt vēlāk. Ja mēs nepieprasām jums nekavējoties veikt kādu no darbībām, kas no jums tiek pieprasītas saskaņā ar šiem noteikumiem, vai arī gadījumā, ja mēs atliekam noteiktu darbību veikšanu attiecībā uz jums sakarā ar jūsu līguma pārkāpumiem, tas nenozīmē, ka jums attiecīgās darbības nav jāveic un ka mēs attiecīgās darbības pret jums nevaram veikt vēlāk.

Uz šo līgumu attiecināmie tiesību akti un jurisdikcija

Šos noteikumus regulē un tie interpretējami saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem. Visi strīdi saistībā ar šiem noteikumiem izskatāmi tikai Nīderlandes tiesās.

Saziņa

Jebkādu bažu, jautājumu, komentāru vai lūgumu gadījumā attiecībā uz šo dokumentu vai lietotni jūs varat ar mums sazināties ar mūsu pārstāvja ES starpniecību, izmantojot e-pastu support-omron.connect@eu.omron.com, lietotnes funkciju ‘Sazinieties ar mums’ vai pa pastu:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
The Netherlands

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×