Terms of Use

Poland - Polish

App Terms of Use

WARUNKI UŻYTKOWANIA OMRON CONNECT

Wersja 2.3 – Sierpień 2021

Kim jesteśmy i czym skutkuje niniejsza umowa

My, Omron Healthcare Co., Ltd. („OMRON”) udzielamy Państwu licencji na użytkowanie:

zgodnie z tymi warunkami.

Ogólne przeznaczenie

Aplikacja umożliwia przeniesienie danych pomiarowych z urządzeń obsługiwanych przez OMRON oraz ręczne wprowadzanie danych pomiarowych do smartfona lub innych urządzeń przenośnych („Urządzenie”).

Aplikacja jest dostarczana w AKTUALNYM STANIE i nie jest przeznaczona do udzielania lub zastępowania jakichkolwiek porad, w tym między innymi medycznych, ani do wiarygodnych celów diagnostycznych.

OMRON nie świadczy usług opieki medycznej i nie udziela porad medycznych. Aplikacja nie może zastępować leczenia lub porad wykwalifikowanego lekarza.

W przypadku ręcznego wprowadzania danych pomiarowych są Państwo w pełni odpowiedzialni za ich poprawność.

W kwestiach związanych ze stanem zdrowia należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Przeznaczenie, gdy aplikacja używana jest z urządzeniem EKG

Aplikacja może być stosowana z domowym urządzeniem rejestrującym EKG firmy OMRON. Gdy stosowana jest z urządzeniem EKG, aplikacja umożliwia zapisywanie EKG, aby wyświetlić jego wynik w celu wykrycia ewentualnego migotania przedsionków. Aplikacja korzysta z algorytmów AliveCor w celu wykrywania migotania przedsionków, bradykardii, tachykardii i normalnego rytmu zatokowego. Funkcje EKG aplikacji kwalifikowane są jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych (93/42/EWG).

Zadaniem urządzenia jest mierzenie samego ciśnienia krwi, wykonywanie samych elektrokardiogramów (EKG) lub jednoczesne wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi i EKG. Urządzenie jest monitorem cyfrowym przeznaczonym do mierzenia ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych. Zadaniem urządzenia jest rejestrowanie, zapisywanie i przesyłanie jednokanałowych rytmów elektrokardiogramów (EKG). Urządzenie w połączeniu ze smartfonem wyświetla rytmy EKG i wykrywa obecność migotania przedsionków, bradykardii, tachykardii i normalnego rytmu zatokowego. Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania przez pracowników służby zdrowia, pacjentów z rozpoznanymi lub podejrzewanymi chorobami serca, a także osoby chcące kontrolować swój stan zdrowia w domu. Urządzenie nie zostało przetestowane pod kątem stosowania u dzieci ani nie jest do tego przeznaczone. Firma OMRON nie świadczy usług opieki medycznej i nie udziela porad medycznych. Aplikacja jest narzędziem informacyjnym i nie może być stosowana w zastępstwie profesjonalnej oceny dokonanej przez jakiegokolwiek pracownika służby zdrowia. Informacje przekazywane przez aplikację oparte są na wytycznych klinicznych. W kwestiach związanych ze stanem zdrowia należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Wymagany sprzęt

Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia mobilne. Lista kompatybilnych urządzeń znajduje się pod adresem: https://www.omronconnect.com/devices

OMRON nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy, zawodne działanie ani inne problemy wynikające z użycia Aplikacji lub Usługi na lub w połączeniu z Urządzeniami zrootowanymi lub z nieautoryzowanymi modyfikacjami czy też z użycia na Urządzeniu, które jest niezgodne z oryginalną specyfikacją producenta, łącznie z użyciem zmodyfikowanych wersji systemu operacyjnego (łącznie „Urządzenia zmodyfikowane”). Korzystanie z Aplikacji lub Usługi na i za pośrednictwem Urządzeń zmodyfikowanych odbywa się na własne i wyłączne ryzyko użytkownika.

Prywatność

Danych osobowych zgromadzonych podczas korzystania z Aplikacji i Usługi przez użytkownika używamy wyłącznie w sposób opisany w Polityce prywatności OMRON connect [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Zastosowanie mają również warunki platformy dystrybucji cyfrowej, z której pobierają Państwo Aplikację

Sposoby korzystania z Aplikacji mogą podlegać również warunkom platformy dystrybucji cyfrowej (np. Apple App Store i Google Play Store), z której pobierają Państwo Aplikację.

Wsparcie w ramach Aplikacji i sposoby informowania nas o problemach

Wsparcie. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat Aplikacji lub Usługi, lub też macie problemy z korzystaniem z nich, prosimy odwołać się do naszych materiałów wsparcia pod adresem https://www.omronconnect.com/support/.

Kontakt z nami (w tym zgłaszanie reklamacji). Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek sugestie dotyczące usprawnień Aplikacji lub napotkaliście trudności w korzystaniu z Aplikacji, lub też chcecie skontaktować się z nami z innego powodu, prosimy o kontakt z działem wsparcia za pomocą funkcji „skontaktuj się z nami” w Aplikacji lub drogą mailową pod adresem support-omron.connect@eu.omron.com.

Jak będziemy się z Państwem komunikować. W przypadku konieczności skontaktowania się z Państwem wyślemy Państwu e-mail, korzystając z podanych nam danych kontaktowych.

Informacje zwrotne. Wszelkie dane, komentarze lub materiały, jakie przesłali nam Państwo poprzez dane kontaktowe działu wsparcia podane w punkcie Komunikacja, w tym informacje zwrotne takie jak pytania, komentarze, sugestie lub podobne („Informacje zwrotne”), będą podlegały Polityce prywatności. Mamy prawo do wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takich Informacjach zwrotnych w jakichkolwiek celach, w tym między innymi do opracowania, wyprodukowania oraz wprowadzenia na rynek produktów zawierających elementy takich Informacji zwrotnych.

Jak można korzystać z Aplikacji

Dzięki wyrażeniu zgody na niniejsze warunki możecie Państwo:

Aby zaakceptować niniejsze warunki i korzystać z Aplikacji, należy mieć ukończone 18 lat

Aby zaakceptować niniejsze warunki i korzystać z Aplikacji, należy mieć ponad 18 lat. W innym wypadku należy uzyskać zgodę opiekuna.

Nie należy przekazywać Aplikacji innym osobom

Przekazujemy osobiście Państwu prawo do korzystania z Aplikacji i Usługi zgodnie z powyższym punktem „Jak można korzystać z Aplikacji”. Nie macie Państwo prawa przekazywać Aplikacji lub Usługi innym osobom za pieniądze, inne korzyści czy też za darmo. W przypadku sprzedaży któregoś z Urządzeń, na którym zainstalowana jest Aplikacja, należy usunąć ją z tego Urządzenia.

Zmiany niniejszych warunków

Może wystąpić konieczność zmiany tych warunków w celu odzwierciedlania zmian w prawie lub najlepszych praktykach bądź uwzględnienia dodatkowych funkcji.

O zmianie warunków informujemy Państwa podczas kolejnego uruchomienia Aplikacji.

W przypadku niezaakceptowania zmian, o których informujemy, nie będą mieli Państwo możliwości dalszego korzystania z Aplikacji lub Usługi.

Aktualizacje Aplikacji

W stosownym czasie możemy poprosić o zaktualizowanie Aplikacji w celu poprawienia jej działania, zwiększenia funkcjonalności, odzwierciedlenia zmian w systemie operacyjnym lub rozwiązania problemów z bezpieczeństwem.

W przypadku niezainstalowania takich aktualizacji mogą Państwo nie mieć możliwości dalszego korzystania z Aplikacji lub Usługi.

Korzystanie i dostęp do Aplikacji i Usługi

Korzystanie i dostęp do Aplikacji i Usługi są dozwolone tymczasowo, jako że zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Aplikacji i Usługi bez uprzedzenia. W stosownym czasie możemy ograniczyć dostęp do pewnych części Aplikacji i Usługi, całej Aplikacji i Usługi lub dla niektórych użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy Aplikacja lub Usługa będą niedostępne z jakiegokolwiek powodu, kiedykolwiek i przez dowolny czas.

Jeżeli właścicielem smartfona lub Urządzenia, którego Państwo używają, jest inna osoba

W przypadku pobrania Aplikacji na Urządzenie, którego nie są Państwo właścicielem, należy uzyskać zgodę właściciela Urządzenia. Niezależnie od tego, czy są Państwo właścicielami Urządzenia, są Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie niniejszych warunków.

Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi osób trzecich, do których udostępniamy odnośniki

Aplikacja lub Usługa mogą zawierać odnośniki do innych niezależnych usług nieświadczonych przez nas. Nie kontrolujemy takich niezależnych usług i nie ponosimy za nie odpowiedzialności oraz nie sprawdziliśmy i nie zatwierdziliśmy ich treści ani polityki prywatności (o ile takowa jest).

Skorzystanie z takich niezależnych usług oraz decyzje o zakupie produktów i usług tam oferowanych podlegają Państwa indywidualnemu osądowi.

Ograniczenia licencji

Wyrażają Państwo zgodę na:

Ograniczenia dopuszczalnego użycia

Są Państwo zobowiązani:

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji i Usługi na całym świecie należą do nas (lub naszych licencjodawców), a prawa do Aplikacji i Usługi są przekazywane Państwu na warunkach licencji (nie sprzedawane). Nie macie Państwo żadnych praw własności intelektualnej w lub do Aplikacji lub Usługi poza prawem do ich użytkowania zgodnie z tymi warunkami.

Nasza odpowiedzialność za poniesione przez Państwa straty lub szkody

Ponosimy przed Państwem odpowiedzialność za możliwe do przewidzenia straty i szkody spowodowane przez nas. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków jesteśmy odpowiedzialni za straty lub szkody poniesione przez Państwo, które są możliwym do przewidzenia rezultatem naruszenia przez nas tych warunków lub niezastosowania odpowiedniej dbałości i umiejętności, jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty i szkody niemożliwe do przewidzenia. Straty i szkody są możliwe do przewidzenia, jeżeli ich wystąpienie jest oczywiste lub jeżeli w chwili zaakceptowania tych warunków zarówno my, jak i Państwo wiedzieliśmy o możliwości ich wystąpienia.

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności w stosunku do Państwa w przypadkach, kiedy byłoby to niezgodne z prawem.

Kiedy jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenie Państwa własności. W przypadku, gdy wadliwa zawartość cyfrowa, którą przekazaliśmy Państwu, uszkodzi urządzenie lub zawartość cyfrową będącą Państwa własnością, naprawimy szkodę lub też wypłacimy Państwu odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, które były możliwe do uniknięcia poprzez zastosowanie się do naszych rad dotyczących zastosowania bezpłatnej aktualizacji, lub za szkody, które zostały spowodowane przez używanie Aplikacji lub Usługi na nieobsługiwanym Urządzeniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe. Aplikacja jest przeznaczona do użytku domowego i prywatnego. Jeżeli korzystają Państwo z Aplikacji w celach handlowych, biznesowych lub w celu odsprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za żadną utratę zysków, utratę korzyści biznesowych, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Ograniczenia dla Aplikacji i Usługi. Aplikacja i Usługa służą jedynie celom ogólnego informowania. Nie oferują one porad, na których mogliby Państwo polegać. Przed podjęciem lub zaniechaniem jakiegokolwiek działania w oparciu o informacje pozyskane z Aplikacji lub Usługi należy zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady. Pomimo podejmowania rozsądnych wysiłków w celu aktualizacji informacji przekazywanych Państwu przez Aplikację i Usługę, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, odnośnie do dokładności, kompletności i aktualności tych danych.

Prosimy sprawdzić, czy Aplikacja i Usługa są dla Państwa odpowiednie. Aplikacja i Usługa nie zostały opracowane w celu spełnienia indywidualnych wymagań. Prosimy zatem sprawdzić, czy udogodnienia i funkcje Aplikacji i Usługi (zgodnie z opisem na platformie cyfrowej dystrybucji, z której pobrali Państwo Aplikację) spełniają Państwa wymagania.

W przypadku złamania przez Państwo postanowień niniejszych warunków możemy odebrać Państwu prawo korzystania z Aplikacji i Usługi

W przypadku poważnego naruszenia postanowień tych warunków możemy w każdej chwili odebrać Państwu prawo korzystania z Aplikacji i Usługi, kontaktując się z Państwem. Jeżeli Państwa naruszenie może być naprawione, umożliwimy to Państwu w rozsądnym stopniu.

Jeżeli odbierzemy Państwu prawo do korzystania z Aplikacji i Usługi:

Możemy przenieść tę umowę na inną osobę

W ramach przeniesienia (części) naszej działalności możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z tych warunków na inną organizację. Zawsze poinformujemy Państwa o tym fakcie i zapewnimy, że to przeniesienie nie będzie miało wpływu na Państwa prawa wynikające z niniejszej umowy.

W przypadku uznania przez sąd części niniejszej umowy za niezgodną z prawem pozostała część umowy będzie nadal obowiązująca

Każdy ustęp niniejszych warunków funkcjonuje osobno. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe ustępy będą w pełni obowiązujące i skuteczne.

Nawet w przypadku opóźnienia w egzekwowaniu niniejszej umowy mamy możliwość egzekwowania jej w późniejszym terminie

Nawet w przypadku opóźnienia w egzekwowaniu niniejszej umowy mamy możliwość egzekwowania jej w późniejszym terminie. W przypadku gdy nie będziemy niezwłocznie wymagać od Państwa czegoś, do czego jesteście zobowiązani na mocy niniejszych warunków, lub jeżeli podejmiemy kroki w odniesieniu do naruszenia tej umowy przez Państwa z opóźnieniem, nie będzie to oznaczało, że są Państwo zwolnieni z tych obowiązków ani nie uniemożliwi nam to powzięcia kroków przeciwko Państwu w późniejszym terminie.

Jakie prawo jest obowiązujące w odniesieniu do tej umowy i gdzie można wytoczyć powództwo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem holenderskim. Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Holandii.

Komunikacja

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań, komentarzy lub próśb związanych z tym dokumentem lub Aplikacją możecie Państwo skontaktować się z nami poprzez naszego przedstawiciela w UE pod adresem e-mail support-omron.connect@eu.omron.com, funkcję „skontaktuj się z nami” w Aplikacji lub pocztą tradycyjną pod adresem:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Holandia

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×