Terms of Use

Romania - Romanian

App Terms of Use

CONDIȚII DE UTILIZARE OMRON CONNECT

Versiunea 2.3 – August 2021

Cine suntem și ce face acest acord

Noi, Omron Healthcare Co., Ltd. („OMRON”), vă permitem să utilizați:

așa cum este permis în acești termeni.

Domeniu de utilizare în general

Aplicația vă permite să transferați datele de măsurare de pe dispozitivele OMRON acceptate și să introduceți manual datele măsurate pe telefonul smartphone sau pe alt dispozitiv portabil („Dispozitiv”).

Aplicația este furnizată CA ATARE și nu este destinată să ofere sau să înlocuiască niciun sfat, inclusiv, dar fără a se limita la sfatul medicului, sau să servească în scopuri de diagnostic care să fie invocat.

OMRON nu este un furnizor de servicii medicale și nu oferă consultanță medicală. Aplicația nu este destinată pentru a fi invocată în locul tratamentului sau a consultanței medicale de către un furnizor instruit de servicii medicale.

Dacă introduceți manual datele măsurate, sunteți singurul responsabil pentru corectitudinea acestor date.

Consultați întotdeauna medicul sau alt profesionist în serviciile medicale cu orice întrebări legate de starea dvs. de sănătate.

Utilizare prevăzută când aplicația este utilizată cu un dispozitiv EKG

Aplicația poate fi utilizată cu dispozitivul EKG al OMRON, un dispozitiv de înregistrare EKG la domiciliu. Când este utilizată cu dispozitivul EKG, aplicația vă permite să înregistrați EKG-ul, să afișați EKG-ul și să detectați fibrilația atrială. Aplicația utilizează algoritmii AliveCor pentru a detecta fibrilația atrială, bradicardia, tahicardia și ritmul sinusal normal. Funcționalitățile EKG ale aplicației sunt clasificate ca dispozitiv medical conform Directivei privind dispozitivele medicale (93/42/CEE).

Dispozitivul este destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale separat, electrocardiogramei (EKG) separat sau tensiunii arteriale și EKG împreună. Dispozitivul este un monitor digital destinat pentru utilizare la măsurarea tensiunii arteriale și a frecvenței pulsului la populația adultă. Dispozitivul este destinat să înregistreze, stocheze și transfere ritmurile electrocardiogramei (EKG) pe un singur canal. Dispozitivul în combinație cu un smartphone, afișează ritmurile EKG și detectează prezența fibrilației atriale, bradicardiei, tahicardiei și ritmului sinusal normal. Dispozitivul este destinat pentru utilizare de către cadre medicale, pacienți cu boli cardiace cunoscute sau suspectate și persoane preocupate de sănătate într-o situație de gospodărie generală. Dispozitivul nu a fost testat și nu este destinat pentru utilizare pediatrică. OMRON nu este un furnizor de servicii medicale și nu oferă consultanță medicală. Aplicația este doar un instrument informativ și nu înlocuiește aprecierea profesională a oricărui cadru medical. Informațiile furnizate în aplicație se bazează pe linii directoare clinice. Consultați întotdeauna medicul sau alt profesionist în serviciile medicale cu orice întrebări legate de starea dvs. de sănătate.

Echipamentul necesar

Aplicația este concepută pentru dispozitive mobile. Pentru o listă de dispozitive compatibile, vizitați: https://www.omronconnect.com/devices

OMRON nu va fi răspunzătoare pentru erori, funcționarea necorespunzătoare sau alte probleme rezultate din utilizarea Aplicației sau a Serviciului în legătură cu dispozitivele rootate sau modificate neautorizat sau utilizarea pe orice Dispozitiv care nu este în conformitate cu specificațiile inițiale ale producătorului, incluzând utilizarea versiunilor modificate ale sistemului de operare (colectiv, „Dispozitive modificate”). Veți utiliza aplicația sau Serviciul pe și prin dispozitivele modificate pe riscul și răspunderea dvs. exclusivă.

Confidențialitatea dvs.

Utilizăm datele personale pe care le colectăm prin utilizarea de către dvs. a Aplicației și a Serviciului numai în modurile stabilite în Declarația de confidențialitate OMRON connect [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Sunt valabili și termenii platformei de distribuție digitală de unde descărcați aplicația

Modalitățile prin care puteți să utilizați Aplicația pot fi, de asemenea, controlate de termenii platformei de distribuție digitale (de exemplu, Apple App Store și Google Play Store) de unde descărcați Aplicația.

Asistență pentru Aplicație și cum să ne informați despre probleme

Asistență. Dacă doriți să aflați mai multe despre Aplicație sau Serviciu sau aveți probleme cu utilizarea acestora, vă rugăm să consultați resursele noastre de asistență la https://www.omronconnect.com/support/.

Contactați-ne (inclusiv cu reclamații). Dacă aveți sugestii de îmbunătățire a Aplicației sau întâmpinați dificultăți în utilizarea Aplicației sau doriți să ne contactați din orice alt motiv, contactați serviciul de asistență prin utilizarea funcției „contactați-ne” din cadrul Aplicației sau prin trimiterea unui e-mail la support-omron.connect@eu.omron.com.

Cum vom comunica cu dvs. Dacă trebuie să vă contactăm, vom face acest lucru prin e-mail, utilizând datele de contact pe care ni le-ați furnizat.

Feedback. Toate datele, comentariile sau materialele pe care ni le-ați trimis prin intermediul detaliilor de contact de asistență, așa cum sunt ele prezentate în secțiunea Comunicare, inclusiv datele de feedback, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea („Feedback”), vor fi tratate în conformitate cu Declarația de confidențialitate. Vom putea să folosim orice idei, concepte, cunoștințe sau tehnici conținute în astfel de Feedback pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care încorporează astfel de Feedback.

Cum puteți utiliza Aplicația

În schimbul acordului dvs. de a respecta acești termeni, puteți:

Trebuie să aveți 18 ani pentru a accepta aceste condiții și pentru a utiliza Aplicația

Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a accepta acești termeni și pentru a utiliza Aplicația, altfel trebuie să obțineți consimțământul părinților.

Nu puteți transfera Aplicația altei persoane

Vă oferim personal dreptul de a utiliza Aplicația și serviciul, conform celor de mai sus, în secțiunea „Cum puteți utiliza aplicația”. Nu este posibil să transferați în alt mod Aplicația sau Serviciul altcuiva, fie pentru bani, fie pentru orice altceva sau gratuit. Dacă vindeți orice Dispozitiv pe care este instalată Aplicația, trebuie să eliminați Aplicația de pe acesta.

Modificări la acești termeni

Este posibil să fie necesar să modificăm acești termeni pentru a reflecta modificările aduse legislației sau celor mai bune practici sau pentru a trata caracteristicile suplimentare.

Vă vom anunța despre modificarea acestor termeni la următoarea pornire a Aplicației.

Dacă nu acceptați modificările notificate, nu veți mai putea să utilizați Aplicația și Serviciul.

Actualizări ale Aplicației

Din când în când, vă putem solicita să actualizați Aplicația pentru a îmbunătăți performanța, pentru a îmbunătăți funcționalitatea, pentru a reflecta modificările survenite în sistemul de operare sau a rezolva problemele de securitate.

Dacă alegeți să nu instalați astfel de actualizări, nu puteți utiliza în continuare Aplicația și Serviciul.

Utilizarea și accesarea Aplicației și a Serviciului

Utilizarea și accesul la Aplicație și la Serviciu este permisă temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica Aplicația și Serviciul fără notificare. Din când în când, putem restricționa accesul la anumite părți ale Aplicației și Serviciului, la întreaga Aplicație și întregul Serviciu sau anumitor utilizatori. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, aplicația sau serviciul nu sunt disponibile în orice moment sau pentru orice perioadă.

Dacă altcineva deține telefonul smartphone sau Dispozitivul pe care îl utilizați

Dacă descărcați Aplicația pe orice Dispozitiv care nu este deținut de dvs., trebuie să aveți permisiunea proprietarului să faceți acest lucru. Veți fi responsabil pentru respectarea acestor termeni, indiferent dacă dețineți Dispozitivul sau nu.

Nu suntem responsabili pentru serviciile terților la care facem referire

Aplicația sau Serviciul poate conține link-uri către alte servicii independente, care nu sunt furnizate de noi. Astfel de servicii independente nu sunt sub controlul nostru și nu suntem responsabili pentru și nu am verificat și aprobat conținutul lor sau politicile lor de confidențialitate (dacă există).

Trebuie să vă faceți o opinie independentă cu privire la utilizarea oricăror astfel de servicii independente, inclusiv să cumpărați orice produse sau servicii oferite de acestea.

Restricții de licență

Sunteți de acord:

Restricții de utilizare acceptabile

Dvs. trebuie:

Drepturile de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală din cadrul Aplicației și al Serviciului din întreaga lume ne aparțin (sau aparțin licențiatorilor noștri), iar drepturile din Aplicație și din Serviciu sunt licențiate (nu vândute) către dvs. Nu aveți drepturi de proprietate intelectuală în sau față de Aplicație sau Serviciu, altele decât dreptul de a le utiliza în conformitate cu acești termeni.

Răspunderea noastră pentru pierderile sau daunele suferite de dvs.

Suntem responsabili față de dvs. pentru pierderile și daunele previzibile cauzate de noi. Dacă nu respectăm acești termeni, suntem responsabili pentru pierderile sau daunele pe care le suferiți, aspect care este un rezultat previzibil al încălcării acestor termeni sau al lipsei noastre de a acorda diligență și competențe rezonabile, dar nu suntem responsabili pentru nicio pierdere sau deteriorare care este nu este previzibilă. Pierderea sau daunele sunt previzibile dacă este evident că se va întâmpla sau dacă, la momentul în care ați acceptat acești termeni, atât noi, cât și dvs. ați știut că s-ar putea întâmpla.

Nu excludem sau limităm în vreun fel răspunderea noastră față de dvs. în cazul în care ar fi ilegal acest lucru.

Când suntem răspunzători pentru daune asupra proprietății dvs. În cazul în care conținutul digital defect pe care l-am furnizat deteriorează un dispozitiv sau conținutul digital care vă aparține, fie vom repara daunele, fie vom plăti compensații. Cu toate acestea, nu vom fi răspunzători pentru daunele pe care le-ați fi putut evita, urmând sfatul nostru de a aplica o actualizare care v-a fost oferită gratuit sau pentru daune cauzate de dvs. prin utilizarea Aplicației sau a Serviciului pe un Dispozitiv neacceptat.

Nu suntem răspunzători pentru pierderile din afaceri. Aplicația este pentru uz casnic și privat. Dacă utilizați Aplicația pentru orice scop comercial, de afaceri sau de revânzare, nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru pierderi de profit, pierderi de afaceri, întreruperi de afaceri sau pierderi de oportunități de afaceri.

Limitările Aplicației și ale Serviciului. Aplicația și Serviciul sunt furnizate numai în scopuri informative. Acestea nu oferă sfaturi pe care să vă bazați. Trebuie să obțineți sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a lua sau de a renunța la orice acțiune bazată pe informațiile obținute din Aplicație sau din Serviciu. Cu toate că depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile furnizate de Aplicație și de Serviciu, nu facem nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, că aceste informații sunt corecte, complete sau actualizate.

Verificați dacă Aplicația și Serviciul sunt potrivite pentru dvs. Aplicația și Serviciul nu au fost dezvoltate pentru a satisface cerințele dvs. individuale. Verificați dacă facilitățile și funcțiile Aplicației și ale Serviciului (așa cum sunt descrise pe platforma de distribuție digitală de la care ați obținut Aplicația) îndeplinesc cerințele dvs.

S-ar putea să vă retragem drepturile de utilizare a Aplicației și a Serviciului dacă încălcați acești termeni

S-ar putea să vă retragem drepturile de utilizare a Aplicației și a Serviciului în orice moment prin contactarea dvs. dacă ați încălcat în mod serios acești termeni. Dacă ceea ce ați făcut poate fi corect, vă vom oferi o oportunitate rezonabilă de a face acest lucru.

Dacă vă retragem drepturile de a utiliza Aplicația și Serviciul:

Putem transfera acest acord altcuiva

Ne putem transfera drepturile și obligațiile în conformitate cu acești termeni unei alte organizații ca parte a transferului (unei părți a) afacerii noastre. Vă vom notifica întotdeauna dacă se întâmplă acest lucru și ne vom asigura că transferul nu va afecta drepturile dvs. din contract.

Dacă o instanță constată că o parte din acest contract este ilegală, restul va continua să fie în vigoare

Fiecare dintre paragrafele acestor termeni funcționează separat. În cazul în care o instanță sau o autoritate relevantă decide că una dintre ele este ilegală, paragrafele rămase vor rămâne în vigoare.

Chiar dacă întârziem să punem în aplicare acest contract, îl putem pune în aplicare mai târziu

Chiar dacă întârziem să punem în aplicare acest contract, îl putem pune în aplicare mai târziu. Dacă nu insistăm imediat să faceți orice trebuie să faceți în conformitate cu acești termeni sau dacă întârziem să luăm măsuri împotriva dvs. în privința încălcării acestui contract, acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să faceți acele lucruri și nu ne va împiedica să luăm măsuri împotriva dvs. mai târziu.

Legile care se aplică acestui contract și unde puteți iniția proceduri judiciare

Acești termeni sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legislația olandeză. Toate litigiile legate de acești termeni vor face obiectul jurisdicției exclusive a instanțelor din Țările de Jos.

Comunicarea

Dacă aveți nelămuriri, întrebări, comentarii sau solicitări referitoare la acest document sau la aplicație, ne puteți contacta prin reprezentantul nostru din UE prin e-mail la support-omron.connect@eu.omron.com, funcția „contactați-ne” din cadrul aplicației sau prin poștă obișnuită la adresa:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Țările de Jos

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×