Terms of Use

Serbia - Serbian

App Terms of Use

USLOVI ZA KORIŠĆENJE APLIKACIJE OMRON CONNECT

Verzija 2.3 – avgust 2021

Ko smo mi i šta reguliše ovaj ugovor

Mi, kompanija Omron Healthcare Co., Ltd. („OMRON“) dajemo vam licencu za korišćenje:

pod uslovima navedenim u ovim odredbama.

Opšta namena

Aplikacija vam omogućava da prenosite podatke o merenjima sa podržanih OMRON uređaja i da ručno unosite podatke o merenjima na svoj pametni telefon ili druge ručne uređaje („Uređaj“).

Aplikacija se isporučuje U VIĐENOM STANJU i nije namenjena da daje ili zameni bilo koji savet, uključujući između ostalog medicinski savet, niti da se koristi u pouzdane dijagnostičke svrhe.

OMRON ne pruža usluge medicinske nege i ne daje medicinske savete. Aplikacija nije predviđena da bude pouzdano sredstvo umesto medicinskog tretmana ili saveta obučenog lica koje pruža medicinske usluge.

Ako ručno unesete podatke o merenju, jedino ste vi odgovorni za ispravnost tih podataka.

Obavezno se posavetujte sa lekarom ili drugim specijalistom u oblasti zdravstva o pitanjima u vezi sa zdravstvenim stanjem.

Namena kada se aplikacija koristi sa EKG aparatom

Aplikacija se može koristiti sa OMRON EKG aparatom kao kućnim aparatom za snimanje EKG signala. Kada se koristi sa EKG aparatom, aplikacija vam omogućava da snimite svoj EKG, da prikažete EKG na ekranu i da otkrijete moguću atrijalnu fibrilaciju. Aplikacija koristi algoritme AliveCor za otkrivanje atrijalne fibrilacije, bradikardije, tahikardije i normalnog sinusnog ritma. EKG funkcije aplikacije kvalifikuju se kao medicinski uređaj prema Direktivi o medicinskim uređajima (93/42/EEC).

Aparat je namenjen da meri samo krvni pritisak, samo elektrokardiogram (EKG) i istovremeno krvni pritisak i EKG. Aparat je digitalni monitor namenjen za upotrebu pri merenju krvnog pritiska i brzine pulsa kod odrasle populacije. Aparat je namenjen za snimanje, čuvanje i prenos ritma jednokanalnog elektrokardiograma (EKG). Aparat u kombinaciji sa pametnim telefonom prikazuje EKG ritmove i otkriva prisustvo atrijalne fibrilacije, bradikardije, tahikardije i normalnog sinusnog ritma. Aparat je namenjen za upotrebu zdravstvenim radnicima, pacijentima sa poznatim ili očekivanim srčanim oboljenjima i osobama koje vode računa o zdravlju u opštim kućnim uslovima. Aparat nije ispitan i nije namenjen za upotrebu u pedijatriji. OMRON ne pruža usluge medicinske nege i ne daje medicinske savete. Aplikacija je samo alatka za dobijanje informacija, a ne zamena za profesionalnu procenu zdravstvenog radnika. Informacije date u aplikaciji zasnivaju se na kliničkim smernicama. Obavezno se posavetujte sa lekarom ili drugim specijalistom u oblasti zdravstva o pitanjima u vezi sa zdravstvenim stanjem.

Neophodna oprema

Aplikacija je napravljena za mobilne uređaje. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja posetite: https://www.omronconnect.com/devices

Kompanija OMRON nije odgovorna za greške, nepouzdan rad ili druge probleme koji mogu da nastanu usled upotrebe Aplikacije ili Usluge na ili u vezi sa rutovanim i džejlbrejkovanim Uređajima ili upotrebom na Uređaju koji nije u skladu sa originalnim specifikacijama proizvođača, uključujući i korišćenje izmenjene verzije operativnog sistema (pod zajedničkim nazivom „Izmenjeni uređaji“). Korišćenje Aplikacije ili Usluge na Izmenjenim Uređajima ili pomoću Izmenjenih Uređaja je isključivo na vaš sopstveni rizik i odgovornost.

Vaša privatnost

Lične podatke koje prikupimo tokom vašeg korišćenja Aplikacije i Usluge koristimo isključivo na načine predviđene Izjavom o privatnosti za aplikaciju OMRON connect [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Uslovi platforme za digitalnu distribuciju preko koje preuzimate Aplikaciju takođe se primenjuju

Načini na koji možete da koristite Aplikaciju možda će takođe biti kontrolisani uslovima platforme za digitalnu distribuciju (npr. Apple App Store i Google Play prodavnica) sa koje preuzimate Aplikaciju.

Podrška za Aplikaciju i način slanja obaveštenja o problemima

Podrška. Ako želite da saznate više o Aplikaciji ili Usluzi, ili imate problema prilikom njihovog korišćenja, pogledajte naše resurse za podršku na veb stranici https://www.omronconnect.com/support/.

Obratite nam se (uključujući i pritužbe). Ako imate bilo kakve predloge za poboljšanje Aplikacije ili primetite poteškoće u korišćenju Aplikacije ili želite da nam se obratite iz bilo kog razloga, obratite se službi za podršku pomoću funkcije „contact us“ (kontaktirajte nas) u Aplikaciji ili slanjem e-poruke na support-omron.connect@eu.omron.com.

Kako ćemo mi komunicirati sa vama. Ako bude trebalo da vam se obratimo, učinićemo to putem e-pošte, koristeći podatke za kontakt koje ste nam obezbedili.

Povratne informacije. Svi podaci, komentari ili materijali koje nam pošaljete preko detalja o kontaktu za podršku navedenom u odeljku Communication (komunikacija), uključujući povratne informacije kao što su pitanja, komentari, sugestije i slično („Povratne informacije“) biće tretirani u skladu sa Izjavom o privatnosti. Bićemo slobodni da koristimo sve ideje, koncepte, znanja i veštine ili tehnike sadržane u takvim Povratnim informacijama u bilo koju svrhu, uključujući između ostalog razvoj, proizvodnju i plasiranje na tržište proizvoda koji u sebi sadrže takvu Povratnu informaciju.

Kako možete da koristite Aplikaciju

U zamenu za saglasnost da ćete se pridržavati ovih uslova možete:

Morate da imate 18 godina da biste prihvatili ove uslove i koristili Aplikaciju

Morate da imate 18 ili više godina da biste prihvatili ove uslove i koristili Aplikaciju; u suprotnom, morate da dobijete saglasnost roditelja.

Ne možete da prenosite Aplikaciju na nekog drugog

Dajemo pravo vama lično da koristite Aplikaciju i Uslugu kao što je predviđeno gore, u odeljku „Kako možete da koristite Aplikaciju“. Ne možete ni na koji drugi način da prenosite Aplikaciju ili Uslugu na nekog drugog, niti za novčanu ili neku drugu nadoknadu, niti besplatno. Ako prodate Uređaj na kome je instalirana Aplikacija, morate da uklonite Aplikaciju sa njega.

Izmene ovih uslova

Možda ćemo morati da promenimo ove uslove kako bi odražavali promene zakona ili dobre prakse, ili da bi regulisali dodatna svojstva.

Obavestićemo vas o promenama ovih uslova prilikom sledećeg pokretanja Aplikacije.

Ako ne prihvatite naznačene promene, nećete moći da nastavite sa korišćenjem Aplikacije i Usluge.

Ažuriranja Aplikacije

Povremeno ćemo tražiti od vas da ažurirate Aplikaciju da biste poboljšali performanse, proširili funkcije, prikazali promene operativnog sistema i rešili bezbednosne probleme.

Ako odaberete da ne prihvatite ova ažuriranja, možda nećete moći da nastavite sa korišćenjem Aplikacije ili Usluge.

Korišćenje i pristup Aplikaciji i Usluzi

Dozvola za korišćenje i pristup Aplikaciji i Usluzi je privremena, jer zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo Aplikaciju ili Uslugu bez obaveštenja. Povremeno možemo da ograničimo pristup određenim delovima Aplikacije i Usluge, kompletnoj Aplikaciji ili Usluzi, ili pojedinim korisnicima. Nećemo biti odgovorni ako iz bilo kog razloga Aplikacija ili Usluga nije dostupna u bilo kom trenutku ili vremenskom periodu.

Ako je neko drugi vlasnik pametnog telefona ili Uređaja koji koristite

Ako ste preuzeli Aplikaciju na Uređaj koji nije u vašem vlasništvu, morate da imate dozvolu vlasnika da biste to uradili. Bićete odgovorni za poštovanje ovih uslova, bez obzira da li ste vlasnik Uređaja ili ne.

Mi nismo odgovorni za usluge trećih lica sa kojima smo povezani

Aplikacija i Usluga mogu da sadrže veze ka drugim nezavisnim uslugama koje ne pružamo mi. Takve nezavisne usluge nisu pod našom kontrolom, i nismo odgovorni niti smo proverili i odobrili njihov sadržaj ili politike privatnosti (ako ih ima).

Moraćete sami da donesete odluku da li da koristite takve nezavisne usluge, uključujući i odluku da li da kupite bilo koji proizvode ili usluge koje vam nude.

Ograničenja licence

Saglasili ste se da:

Prihvatljiva ograničenja pri korišćenju

Ne smete:

Prava intelektualne svojine

Sva prava intelektualne svojine na Aplikaciji i Usluzi širom sveta pripadaju nama (ili našim davaocima licence) i vaša prava na Aplikaciju i Uslugu su pod licencom (nijsu vam prodata). Nemate pravo na intelektualnu svojinu nad Aplikacijom ili Uslugom osim prava njihovog korišćenja u skladu sa ovim uslovima.

Naša odgovornost za gubitak ili štetu koju pretrpite

Mi smo odgovorni za predvidivi gubitak ili štetu koju mi izazovemo. Ako ne postupimo u skladu sa ovim uslovima, mi smo odgovorni za gubitak i štetu koju pretrpite, a koja je predvidivi rezultat našeg kršenja ovih uslova ili neposvećivanja dovoljno pažnje i veština, ali nismo odgovorni za gubitak ili štetu koja nije predvidiva. Gubitak ili šteta su predvidivi ako je očigledno da će se dogoditi ili ako u trenutku kada prihvatite ove uslove i mi i vi znamo da može da se dogodi.

Ne isključujemo niti ograničavamo ni na koji način našu odgovornost prema vama ako je to protiv zakona.

Kada smo odgovorni za štetu na vašoj imovini. Ako neispravan digitalni sadržaj koji smo mi isporučili ošteti uređaj ili digitalni sadržaj koji pripada vama, mi ćemo ili popraviti štetu ili platili naknadu. Međutim, mi nismo odgovorni za štetu koju ste mogli da izbegnete da ste sledili naš savet da primenite ažuriranja koja su vam besplatno ponuđena ili za štetu koja je izazvana vašim korišćenjem Aplikacije ili Usluge na Uređaju koji nije podržan.

Nismo odgovorni za poslovne gubitke. Aplikacija je za kućnu i privatnu upotrebu. Ako koristite Aplikaciju u bilo koje komercijalne, poslovne svrhe ili u svrhu preprodaje, nismo odgovorni za vaš gubitak profita, gubitak ili prekid poslovanja ili gubitak poslovne mogućnosti.

Ograničenja Aplikacije ili Usluge. Aplikacija i Usluge služe samo za potrebe opšteg informisanja. Ne nude savet u koji treba da se pouzdate. Morate da dobijete savet stručnjaka ili specijaliste pre preduzimanja ili odustajanja od preduzimanja radnji na osnovu informacija dobijenih od Aplikacije ili Usluge. Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo informacije koje pružaju Aplikacija ili Usluga, ne dajemo nikakve tvrdnje ili garancije, direktne ili posredne, da su te informacije tačne, kompletne ili ažurirane.

Provera da li je Aplikacija ili Usluga pogodna za vas. Aplikacija i Usluga nisu razvijene da zadovolje vaše individualne potrebe. Proverite da li karakteristike i funkcije Aplikacije i Usluge (prema opisu na platformi za digitalnu distribuciju sa koje ste preuzeli Aplikaciju) zadovoljavaju vaše potrebe.

Možemo da ukinemo vaša prava na korišćenje Aplikacije i Usluge ako prekršite ove uslove

Možemo da ukinemo vaša prava da koristite Aplikaciju i Usluge u svakom trenutku tako što ćemo vas kontaktirati ako ozbiljno prekršite ove uslove. Ako ono što ste učinili može da se ispravi, daćemo vam razumnu mogućnost da to učinite.

Ako ukinemo vaša prava da koristite Aplikaciju i Uslugu:

Možemo da prenesemo ovaj ugovor na nekog drugog

Možemo da prenesemo svoja prava i obaveze iz ovih uslova na drugu organizaciju kao deo transfera (dela) našeg poslovanja. Uvek ćemo vas obavestiti ako do toga dođe i obezbedićemo da transfer ne utiče na vaša prava iz ovog ugovora.

Ako sud utvrdi da je deo ovog ugovora nelegalan, preostali delovi ostaju na snazi

Svaki odeljak ovih uslova primenjuje se odvojeno. Ako bilo koji sud ili nadležni organ vlasti utvrdi da je bilo koji od njih nezakonit, preostali odeljci ostaju važeći i na snazi.

Čak i ako odložimo izvršenje ovog ugovora, još uvek možemo da ga izvršimo naknadno

Čak i ako odložimo izvršenje ovog ugovora, još uvek možemo da ga izvršimo naknadno. Ako ne insistiramo odmah na tome da učinite nešto što je vaša obaveza da učinite u skladu sa ovim uslovima, ili ako odložimo preduzimanje koraka protiv vas u vezi sa vašim kršenjem ovog ugovora, to ne znači da te radnje ne morate da učinite i to nas neće sprečiti da preduzmemo korake protiv vas kasnije.

Koji zakoni se primenjuju na ovaj ugovor i gde možete da pokrenete pravni postupak

Ovi uslovi podležu i sačinjeni su u skladu sa zakonom Holandije. Svi sporovi u vezi sa ovim uslovima su u isključivoj nadležnosti sudova u Holandiji.

Komunikacija

Ako imate bilo kakve sumnje, pitanja, komentare ili zahteve u vezi sa ovim dokumentom ili Aplikacijom, možete nam se obratiti preko našeg predstavnika u EU e-poštom na support-omron.connect@eu.omron.com, pomoću funkcije „contact us“ (kontaktirajte nas) u okviru Aplikacije, ili redovnom poštom na:

Omron Healthcare Europe B.V., Odeljenje za marketing i komunikacije
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Holandija

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×