Terms of Use

Slovenia - Slovenian

App Terms of Use

POGOJI UPORABE STORITVE OMRON CONNECT

Različica 2.3 – avgust 2021

Kdo smo in kašen je namen te pogodbe?

Mi, družba Omron Healthcare Co., Ltd. (v nadaljevanju: OMRON), vam dovoljujemo uporabo:

v skladu s temi pogoji.

Predvidena uporaba na splošno

Aplikacija vam omogoča prenos podatkov o meritvah iz podprtih naprav OMRON ter ročni vnos podatkov meritev v vaš pametni telefon ali drugo ročno napravo (v nadaljevanju: naprava).

Aplikacijo zagotavljamo takšno kot je in ni namenjena svetovanju ali nadomeščanju nasvetov, ki brez omejitev vključujejo zdravniške nasvete, ali uporabi za diagnostične namene, na katere bi se lahko zanašali.

Družba OMRON ni ponudnik zdravstvene oskrbe in ne zagotavlja zdravniških nasvetov. Na aplikacijo se ne smete zanašati in z njo nadomestiti zdravljenja ali nasveta usposobljenega ponudnika zdravstvene oskrbe.

Če podatke meritev vnesete ročno, ste sami odgovorni za pravilnost takih podatkov.

Z morebitnimi vprašanji o zdravstvenem stanju se vedno obrnite na zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca.

Predvidena uporaba, ko se aplikacija uporablja z napravo za EKG

Aplikacijo lahko uporabite z napravo za EKG OMRON ali z domačo napravo za snemanje EKG. Ko aplikacijo uporabljate z napravo za EKG, vam omogoča snemanje EKG, prikaz EKG in odkrivanje morebitne atrijske fibrilacije. Aplikacija uporablja algoritme AliveCor za odkrivanje atrijske fibrilacije, bradikardije, tahikardije in normalnega sinusnega ritma. Funkcije EKG aplikacije izpolnjujejo pogoje za medicinski pripomoček na podlagi direktive o medicinskih pripomočkih (93/42/EGS).

Naprava je namenjena merjenju samo krvnega tlaka, samo elektrokardiograma (EKG) ali krvnega tlaka in EKG hkrati. Naprava je digitalni monitor, namenjen za uporabo merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa pri odraslih. Naprava je namenjena snemanju, shranjevanju in prenašanju ritmov enokanalnega elektrokardiograma (EKG). Naprava v kombinaciji s pametnim telefonom prikazuje ritme EKG in zaznava prisotnost atrijske fibrilacije, bradikardije, tahikardije in normalnega sinusnega ritma. Naprava je namenjena za uporabo zdravstvenim delavcem, bolnikom z ugotovljenimi boleznimi srca in sumom bolezni srca ter zdravstveno ozaveščenim posameznikom v običajnem gospodinjstvu. Naprava ni bila preizkušena in ni namenjena za pediatrično uporabo. Družba OMRON ni ponudnik zdravstvene oskrbe in ne zagotavlja zdravniških nasvetov. Aplikacija je samo informativno orodje, ki ne nadomešča strokovnega mnenja katerega koli izvajalca zdravstvene dejavnosti. Informacije, ki jih zagotavlja aplikacija, temeljijo na kliničnih smernicah. Z morebitnimi vprašanji o zdravstvenem stanju se vedno obrnite na zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca.

Potrebna oprema

Aplikacija je zasnovana za mobilne naprave. Seznam združljivih naprav poiščite na: https://www.omronconnect.com/devices.

Družba OMRON ne bo odgovarjala za napake, nezanesljivo delovanje ali druge težave pri uporabi aplikacije ali storitve, oziroma za težave, povezane z ukoreninjenimi (»rooted«) ali odklenjenimi (»jailbroken«) napravami, ali za uporabo na napravi, ki ni v skladu z prvotnimi specifikacijami proizvajalca, vključno z uporabo prirejenih različic operacijskega sistema (v nadaljevanju skupaj: spremenjene naprave). Aplikacijo ali storitev na mobilnih napravah ali prek njih uporabljate na lastno odgovornost.

Vaša zasebnost

Uporabljamo samo osebne podatke, ki jih zberemo pri vaši uporabi aplikacije in storitve na načine, določene v izjavi o zasebnosti za storitve OMRON connect [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Veljajo tudi pogoji digitalne distribucijske platforme, s katere naložite aplikacijo.

Za načine uporabe aplikacije se lahko uporabljajo tudi pogoji digitalne distribucijske platforme (npr. Apple App Store in Google Play Store), s katere naložite aplikacijo.

Podpora za aplikacijo in sporočanje težav

Podpora. Če želite izvedeti več o aplikaciji ali storitvi oziroma imate težave pri njuni uporabi, preverite naše vire podpore na https://www.omronconnect.com/support/.

Stik z nami (vključno s pritožbami). Če nam želite predlagati izboljšave aplikacije, imate težave pri njeni uporabi ali želite stopiti v stik z nami iz drugega razloga, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom, kar lahko storite s funkcijo aplikacije »stopite v stik z nami« ali z e-pošto, poslano na support-omron.connect@eu.omron.com.

Kako bomo stopili v stik z vami? Če bomo morali stopiti v stik z vami, bomo to storili z e-pošto, pri čemer bomo uporabili podatke, ki ste nam jih posredovali.

Povratne informacije. Z vsemi podatki, pripombami ali gradivi, ki nam jih pošljete prek stika s službo za pomoč uporabnikom, kot je določeno v razdelku o komunikaciji, vključno s povratnimi informacijami, kot so vprašanja, pripombe, predlogi ali podobno (v nadaljevanju: povratne informacije), bomo ravnali v skladu z izjavo o zasebnosti. Morebitne ideje, koncepte, strokovno znanje ali tehnike iz takih povratnih informacij lahko svobodno uporabimo za kateri koli namen, kar brez omejitev vključuje razvoj, izdelavo in trženje izdelkov, na katere se povratne informacije nanašajo.

Kako lahko uporabljate aplikacijo?

V zameno za vaš pristanek na te pogoje lahko:

Za sprejetje teh pogojev in uporabo aplikacije morate biti stari 18 let.

Za sprejetje teh pogojev in uporabo aplikacije morate biti stari najmanj 18 let, sicer morate pridobiti soglasje staršev.

Aplikacije ne smete posredovati drugi osebi.

Samo vam osebno dajemo pravico do uporabe aplikacije in storitve, kot je določeno v zgornjem razdelku »Kako lahko uporabljate aplikacijo?«. Aplikacije ali storitve ne smete posredovati drugi osebi v zameno za denar, drugo plačilo ali brezplačno. Če prodate napravo z nameščeno aplikacijo, morate aplikacijo izbrisati z naprave.

Spremembe pogojev

Morda bomo morali zaradi spremembe zakonodaje, boljše prakse ali dodatnih funkcij te pogoje spremeniti.

O morebitni spremembi pogojev boste obveščeni, ko boste naslednjič odprli aplikacijo.

Če sprememb ne boste sprejeli, aplikacije in storitve ne boste več mogli uporabljati.

Posodobitve aplikacije

Občasno vas lahko prosimo, da posodobite aplikacijo zaradi večje učinkovitosti, novih funkcij, sprememb operacijskega sistema ali izboljšanja varnosti.

Če takih posodobitev ne boste namestili, morda ne boste več mogli uporabljati aplikacije in storitve.

Uporaba aplikacije in storitve ter dostop do njiju

Uporaba aplikacije in storitve ter dostop do njiju sta dovoljena začasno. Pridržujemo si pravico do umika ali spremembe aplikacije in storitve brez predhodnega obvestila. Občasno lahko omejimo dostop do nekaterih delov aplikacije in storitve, do cele aplikacije ali storitve oziroma lahko dostop omejimo samo določenim uporabnikom. Če aplikacija ali storitev ob določenem času ali v določenem obdobju ni na voljo, ne nosimo nobene odgovornosti ne glede na razlog.

Če je nekdo drug lastnik pametnega telefona ali naprave, ki jo uporabljate

Če aplikacijo naložite na napravo, ki ni v vaši lasti, morate za to pridobiti dovoljenje lastnika naprave. Ne glede na to, ali je naprava v vaši lasti, boste odgovarjali za spoštovanje teh pogojev.

Ne odgovarjamo za storitve drugih oseb, do katerih omogočamo povezavo

Aplikacija ali storitev lahko vsebuje povezave do drugih neodvisnih storitev, ki jih ne zagotavljamo mi. Na take neodvisne storitve nimamo vpliva, zato ne odgovarjamo za vsebino njihovih pravilnikov o zasebnosti (če obstajajo), ki jih nismo niti preverili niti odobrili.

Za morebitno uporabo takih neodvisnih storitev, vključno z morebitnim nakupom izdelkov in storitev, ki jih ponujajo, se boste morali odločiti po lastni presoji.

Omejitve dovoljenja

Soglašate z naslednjim:

Sprejemljive omejitve uporabe

Ni vam dovoljeno:

Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice intelektualne lastnine za aplikacijo in storitev za celotni svet pripadajo nam (ali našim dajalcem licenc). Vam je podeljena (ne prodana) licenca za pravice v aplikaciji in storitvi. Do aplikacije ali storitve nimate nobenih pravic intelektualne lastnine, razen pravice do njune uporabe v skladu s temi pogoji.

Naša odgovornost za izgubo ali škodo, ki vam je bila povzročena

Odgovorni smo za predvidljivo izgubo in škodo, ki vam jo povzročimo. Če ne spoštujemo teh pogojev, smo odgovorni za izgubo ali škodo, ki vam je bila povzročena in je predvidljiva posledica naše kršitve teh pogojev ali dejstva, da nismo ravnali z razumno skrbnostjo in znanjem. Po drugi strani ne odgovarjamo za nobeno izgubo ali škodo, ki je ni mogoče predvideti. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je očitno, da bo do nje prišlo, ali če smo v času, ko ste sprejeli te pogoje, mi in vi vedeli, da lahko pride do nje.

Svoje odgovornosti ne izključujemo ali omejujemo nikjer, kjer bi to bilo nezakonito.

Kdaj odgovarjamo za škodo na vašem premoženju? Če okvarjena digitalna vsebina, ki smo jo zagotovili, poškoduje vašo napravo ali vašo digitalno vsebino, bomo odpravili škodo ali plačali odškodnino. Odgovarjali ne bomo za nobeno škodo, ki bi se ji lahko izognili, če bi upoštevali naš nasvet za uporabo ponujene brezplačne nadgradnje, ali za škodo, ki ste jo povzročili sami z uporabo aplikacije ali storitve na nepodprti napravi.

Ne odgovarjamo za poslovne izgube. Aplikacija je namenjena domači in zasebni uporabi. Če aplikacijo uporabljate za komercialne in poslovne namene ali nadaljnjo prodajo, ne odgovarjamo za nobeno izgubo dobička, posla, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti.

Omejitve aplikacije in storitve. Aplikacijo in storitev zagotavljamo samo za namene splošnega obveščanja. Na ponujamo nasvetov, na katere bi se lahko zanašali. Preden izvedete ali se vzdržite katerega koli dejanja, ki temelji na informaciji iz aplikacije ali storitve, morate pridobiti mnenje strokovnjaka ali specialista. Čeprav si po najboljših močeh prizadevamo posodabljati informacije, ki jih zagotavljata aplikacija in storitev, ne dajemo nobenih izrecnih ali posrednih izjav, zagotovil ali jamstev za točnost, popolnost ali ažurnost informacij.

Prepričajte se, da sta aplikacija in storitev primerni za vas. Aplikacija in storitev nista bili zasnovani z namenom izpolnjevanja vaših individualnih zahtev. Preverite, ali zmogljivosti in funkcije aplikacije in storitve (kot so opisane na digitalni distribucijski platformi, od koder ste prenesli aplikacijo) izpolnjujejo vaše zahteve.

V primeru kršitve teh pogojev vam lahko odvzamemo pravice do uporabe aplikacije in storitve

V primeru hujše kršitve teh pogojev lahko stopimo v stik z vami in vam kadar koli odvzamemo pravice do uporabe aplikacije in storitve. Če je mogoče kršitev odpraviti, vam bomo za to dali smiselno priložnost.

Če vam odvzamemo pravice do uporabe aplikacije in storitve:

To pogodbo lahko prenesemo na drugo organizacijo

Svoje pravice in obveznosti iz teh pogojih lahko v sklopu prenosa (dela) poslovanja prenesemo na drugo organizacijo. Če se to zgodi, vas bomo vedno obvestili in zagotovili, da prenos ne bo vplival na vaše pravice iz pogodbe.

Če je del pogodbe na podlagi odločitve sodišča nezakonit, je preostanek še vedno veljaven

Vsak posamezni odstavek teh pogojev je samostojen. Če sodišče ali organ odloči, da je eden od njih nezakonit, preostali odstavki še vedno ostanejo v polni veljavi.

Čeprav bi z izvrševanjem te pogodbe zamujali, jo lahko še vedno uveljavimo kasneje

Čeprav bi z izvrševanjem te pogodbe zamujali, jo lahko še vedno uveljavimo kasneje. Če takoj ne vztrajamo, da morate izpolnjevati svoje obveznosti po teh pogojih ali če zaradi kršitve pogojev proti vam ne ukrepamo takoj, to ne bo pomenilo, da vam pogodbe ni treba spoštovati in nam ne preprečuje, da ustreznih ukrepov ne bi izvedli kasneje.

Katera zakonodaja velja za to pogodbo in kje lahko sprožite sodne postopke?

Ti pogoji so sestavljeni v skladu z nizozemsko zakonodajo. Vsi spori, povezani s temi pogoji, so v izključni sodni pristojnosti nizozemskih sodišč.

Komunikacija

V primeru dvomov, vprašanj, pripomb ali zahtev glede tega dokumenta ali aplikacije stopite v stik z nami prek našega predstavnika v EU, tako da pošljete e-pošto na naslov support-omron.connect@eu.omron.com, z uporabo funkcije aplikacije »stopite v stik z nami« ali z običajno pošto, poslano na naslov:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Nizozemska

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×