Privacy Policy / Privacy Statement

Bulgaria - Bulgarian

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА OMRON CONNECT

Версия 2.5 – септември 2019 г.

Обхват

Настоящата Декларация за поверителност на OMRON connect (заедно с Условията за ползване на OMRON connect [https://www.omronconnect.com/eula/] се прилага по отношение на използването от Ваша страна на:

Тези правила представят по какъв начин ще обработваме всякакви лични данни, които събираме от Вас или които Вие ни предоставяте. Моля, прочетете внимателно този документ, за да разберете нашите виждания и практики относно Вашите лични данни и как ще ги третираме.

С оглед на прилагане на действащото европейско законодателство за защита на личните данни, администраторът на данни е Omron Healthcare Co., Ltd (“Omron”) със седалище в Япония. Omron Healthcare Europe B.V. е представител на Omron в Европейския съюз и служи за точка за контакт за физическите лица и органите за защита на личните данни в ЕС.

Информация, която може да събираме от Вас

Приложението може да бъде използвано като самостоятелно мобилно приложение, което има само местно съхранение, или Вие може да изберете да го свържете към Услугата, като създадете личен профил.

Ако използвате Приложението като самостоятелно мобилно приложение, без да използвате Услугата, всички Ваши лични данни ще бъдат съхранявани само на Вашето Устройство и ние няма да събираме никакви лични данни от Вас, освен в упоменатите по-долу случаи. Всички Ваши лични данни, съхранявани от Приложението на Вашето Устройство, ще бъдат криптирани чрез съвременни техники за криптиране, за да гарантираме, че Вашите лични данни не могат да бъдат леснодостъпни и/или не могат да бъдат четени от неоторизирани трети страни.

Независимо дали използвате Приложението с или без Услугата, ние събираме и обработваме следните данни за Вас и Вашето устройство:

 1. Информация, която ни предоставяте за себе си, когато се свързвате с нас за поддръжка, в който случай ние запазваме запис на тази кореспонденция.
 2. Тази информация може да включва:
  • Вашето име и имейл адрес (“Информация за контакт”);
  • Вашата височина, пол, дължина на стъпката, тегло и дата на раждане (“Информация за потребителския профил”);
  • Модел на Устройството, което използвате, Вашата мобилна операционна система, брой и тип регистрирани медицински устройства Omron, капацитет за съхранение и налична информация за съхранение на Устройството, регистър на грешки на приложението и Вашия регион (“Техническа информация”).
 3. Подробна информация за Вашата употреба на Приложението, включително, но не само, данни за трафика, данни за използване на приложението и други комуникационни данни (“Информация от регистрационните файлове”).
 4. В допълнение, ако изберете да използвате Приложението с Услугата, ние ще събираме и обработваме, пряко или с помощта на трети страни, следната информация за Вас и Вашето Устройство:
  • Вашия имейл адрес, потребителско име и криптирана парола (“Информация за контакт”);
  • Вашата височина, пол, дължина на стъпката, тегло и дата на раждане (“Информация за потребителския профил”);
  • Модел на Устройството, което използвате, Вашата мобилна операционна система, брой и тип регистрирани медицински устройства Omron и Вашия регион (“Техническа информация”).
  • Информация за общо здравословно състояние, въведена ръчно или прехвърлена от Вашите устройства Omron, запаметена и управлявана в Приложението, включително, но не само, кръвно налягане, пулс, нарушен сърдечен ритъм, телесно тегло, висцерални мазнини, метаболизъм в покой, индекс на телесната маса, процентно съдържание на телесни мазнини, процентно съдържание на скелетни мускули, биологична възраст (“Информация за общо здравословно състояние”);
  • обща информация от тракерите, въведена ръчно или прехвърлена от Вашите устройства Omron, запаметена и управлявана в Приложението, включително, но не само, извършване на спортни и физически дейности, модели на хранене, употреба на медикаменти (“Обща информация от тракерите”).

Как използваме Вашата информация

Ние използваме Вашата лична информация, която съхраняваме, по следните начини:

За изпълнение на нашето споразумение с Вас:

За нашите законови търговски интереси:

След изрично съгласие от Ваша страна:

Как да анулирате Вашия профил

Вие може да поискате да анулирате Вашия профил чрез функцията “cancel account” на Приложението, като се свържете с отдела по поддръжка и обслужване на клиенти чрез функцията “contact us” на Приложението или като заявите това чрез изпращане на имейл до support-omron.connect@eu.omron.com.

Ние ще обработим Вашата заявка за анулиране в срок от 14 календарни дни от датата на получаването ?. Ние ще потвърдим анулирането на Вашия профил в срок от 30 календарни дни от Вашата заявка. След анулиране на Вашия профил информацията за Вашия потребителски профил и Информацията за контакт с Вас се изтрива. В резултат на това Информацията за Вашето общо здравословно състояние и Общата информация от тракерите става анонимна и не може да бъде свързвана обратно с Вас.

Разкриване на Вашата информация

Ние можем да разкриваме данните, които събираме от Вас, на следните трети страни:

Категория данни Получател Цел
Информация от регистрационните файлове Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Анализ на употребата на Приложението
Информация за контакт
Информация за потребителския профил
Информация за общо здравословно състояние
Обща информация от тракерите
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Съхранение на данни
Техническа информация
Информация за контакт
Информация за потребителския профил
Информация за общо здравословно състояние
Обща информация от тракерите
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Техническа поддръжка и обслужване на клиенти

Ние можем да разкриваме Вашата лична информация на (други) трети страни:

Прехвърляне на Вашата информация извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ)

Данните, които събираме от Вас, ще бъдат прехвърляни и съхранявани на място в Европейската икономическа зона (“ЕИЗ”). Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни и използвани също в страни извън ЕИЗ за целите, описани в тези правила. Тези страни може да нямат същото ниво на защита на Вашата информация като страната, в която живеете. OMRON гарантира, че всички тези прехвърляния на данни са в съответствие с приложимото законодателство за поверителност. OMRON ще сключи “Типови клаузи” с лица в тези страни. Типовите клаузи са стандартизирани договорни клаузи, използвани в договори между администратори на лични данни (като OMRON) и лицата, обработващи личните данни, за да се гарантира, че всички лични данни, излизащи от ЕИЗ, ще бъдат прехвърляни в съответствие със закона за защита на данните на ЕС и ще отговарят на задължителните изисквания.

Мерки за сигурност

Ние сме внедрили технически и организационни мерки, за да защитим Вашата информация от неразрешен достъп, използване и разкриване. Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на сигурни сървъри. Всяко прехвърляне на данни ще бъде криптирано чрез използване на технологията за криптографски протокол за връзка клиент-сървър Secured Sockets Layer. Ако сме Ви дали (или ако Вие сте избрали) парола, която Ви позволява достъп до Услугата, Вие отговаряте за пазенето на тази парола в конфиденциалност. Моля, не споделяйте никакви пароли с никого, включително с персонала по поддръжка.

За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предадени на Услугата; всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и характеристики за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран достъп.

Запазване на Вашата информация

Ние ще запазим Вашата информация, освен ако не поискате от нас да анулираме Вашия акаунт или до момента, в който анулираме Вашия профил поради липса на активност. Ние ще считаме Вашия профил за “неактивен”, ако не ползвате Услугата в едногодишен период. Преди Вашият профил да стане неактивен, ние ще Ви уведомим по имейл и ще поискаме от Вас да ползвате Услугата, за да предотвратите превръщането на Вашия профил в неактивен. Ние ще анулираме Вашия профил в срок от 31 календарни дни от датата, на която става неактивен, от който момент Информацията за Вашия потребителски профил ще бъде изтрита. В резултат на това Информацията за Вашето общо здравословно състояние и Общата информация от тракерите става анонимна и не може да бъде свързвана обратно с Вас.

Вашите права

Въз основа на европейското законодателство за защита на личните данни Вие имате определени права, свързани с обработката на Вашите лични данни, включително:

Партньори

Приложението може да съдържа линкове към или от нашите партньори и свързани лица. Ако следвате тези линкове, моля, имайте предвид, че те имат собствени политики за поверителност и че ние не поемаме никаква отговорност или задължение по отношение на тези политики или по отношение на лични данни, които могат да бъдат събирани от тях. Моля, проверете техните правила, преди да подавате някакви лични данни към тях.

Промени в правилата за поверителност

Всякакви промени, които може да правим в нашите правила за поверителност в бъдеще, ще Ви бъдат съобщавани при следващо стартиране на Приложението от Ваша страна. Ние ще изискаме от Вас да прочетете и приемете тези промени в правилата за поверителност. Ако решите да не приемете тези промени, Вие не може да продължите да използвате Приложението.

Контакти

Ако имате някакви притеснения, въпроси, коментари или искания относно този документ или Приложението, може да се свържете с нас чрез нашия представител в ЕС, като изпратите имейл до support-omron.connect@eu.omron.com, чрез функцията “contact us” на Приложението или по пощата на адрес:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
The Netherlands

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto
Japan

Допълнителна информация може да бъде намерена също на https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 17/09/19

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×