Privacy Policy / Privacy Statement

Denmark - Danish

OMRON CONNECT FORTROLIGHEDSERKLÆRING

Version 2.5 – september 2019

Omfang

Denne OMRON connect fortrolighedserklæring (sammen med OMRON connects vilkår for anvendelse [https://www.omronconnect.com/eula/] er gældende for brugen af:

Denne politik fastlægger grundlaget for, hvilke personlige oplysninger vi indsamler fra dig eller som du giver os, vil blive behandlet af os. Du bedes læse nedenstående omhyggeligt for at forstå vores holdninger og praksis vedrørende dine persondata, og hvordan vi behandler dem.

Med henblik på gældende europæisk databeskyttelseslovgivning er datakontrollanten Omron Healthcare Co., Ltd ("Omron") baseret i Japan. Omron Healthcare Europe B.V. er Omrons repræsentant i EU og fungerer som kontaktpunkt for EU-dataregistrerede og databeskyttelsesmyndigheder.

Oplysninger vi kan indsamle fra dig

Appen kan bruges som en selvstændig mobilapp, der kun har lokal opbevaring, eller du kan vælge at etablere forbindelse til tjenesten ved at oprette din personlige konto.

Hvis du bruger appen som en selvstændig mobilapp uden at bruge tjenesten, gemmes alle dine persondata kun på din enhed, og vi indsamler ingen persondata fra dig, undtagen som nævnt nedenfor. Alle dine persondata, der gemmes af appen på din enhed, krypteres med opdaterede krypteringsteknikker for at sikre, at dine persondata ikke kan tilgås og/eller læses af uautoriserede tredjeparter.

Uanset om du bruger appen med eller uden tjenesten, indsamler og behandler vi følgende data om dig og din enhed:

 1. Oplysninger, som du giver os om dig selv, hvis du kontakter os for at få support, og i så fald vil vi opbevare en oversigt over den pågældende korrespondance.
 2. Disse oplysninger kan omfatte:
  • dit navn og din e-mailadresse ("Kontaktoplysninger");
  • din højde, dit køn, din skridtlængde, vægt og fødselsdato ("Brugerprofiloplysninger");
  • modellen af den enhed, du bruger, dit mobiloperativsystem, antal og type registrerede Omron-sundhedsenheder, lagerkapacitet og oplysninger om ledig plads på enheden, programfejllog og dit område ("Tekniske oplysninger").
 3. Detaljer om din brug af appen, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, brugsdata for appen og andre kommunikationsdata ("Logoplysninger").
 4. Desuden indsamler og behandler vi, enten direkte eller ved hjælp af tredjeparter, følgende oplysninger om dig og din enhed, hvis du vælger at bruge appen med tjenesten:
  • din e-mailadresse, brugernavn og krypteret adgangskode ("Kontaktoplysninger");
  • din højde, dit køn, din skridtlængde, vægt og fødselsdato ("Brugerprofiloplysninger");
  • modellen af den enhed, du bruger, dit mobiloperativsystem, antal og type registrerede Omron-sundhedsenheder og dit område ("Tekniske oplysninger");
  • målingsoplysninger, der indtastes manuelt eller overføres fra dine Omron-enheder, opbevares og administreres i appen, herunder men ikke begrænset til blodtryk, puls, uregelmæssigt hjerteslag, kropsvægt, visceralt fedt, hvilestofskifte, kropsmasseindeks, kropsfedtprocent, skeletmuskelprocent, kropsalder ("Målingsoplysninger");
  • overordnede sporingsoplysninger, der indtastes manuelt eller overføres fra dine Omron-enheder, opbevares og administreres i appen, herunder men ikke begrænset til præstationer ved sports- og fysiske aktiviteter, spisemønstre, medicinbrug ("Overordnede sporingsoplysninger").

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi bruger oplysningerne, vi opbevarer om dig, på følgende måder:

For udførelsen af vores aftale med dig:

For vores legitime forretningsmæssige interesser:

Efter dit udtrykkelige samtykke:

Sådan annullerer du din konto

Du kan anmode om at annullere din konto ved at bruge funktionen "Annullér konto" i appen ved at kontakte supporttjenesten ved at bruge funktionen "Kontakt os" i appen eller ved at sende en e-mail med en sådan anmodning til support-omron.connect@eu.omron.com.

Efter modtagelsen af din annulleringsanmodning behandler vi din anmodning inden for 14 kalenderdage. Vi vil bekræfte annulleringen af din konto inden for 30 kalenderdage efter din anmodning. Når din konto er annulleret, slettes dine brugerprofiloplysninger og kontaktoplysninger. Som følge heraf anonymiseres dine målingsoplysninger og overordnede sporingsoplysninger og kan ikke føres tilbage til dig.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi kan videregive de data, vi indsamler fra dig, til følgende tredjeparter:

Datakategori Modtager Formål
Logoplysninger Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Appbrugsanalyser
Kontaktoplysninger
Brugerprofiloplysninger
Målingsoplysninger
Overordnede sporingsoplysninger
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Dataopbevaring
Teknisk information
Kontaktoplysninger
Brugerprofiloplysninger
Målingsoplysninger
Overordnede sporingsoplysninger
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Kundesupport

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til (andre) tredjeparter:

Overførsel af dine oplysninger uden for EØS

De data, vi indsamler fra dig, overføres til og opbevares på en destination inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Dine persondata kan også overføres til og bruges i lande uden for EØS til de formål, der er beskrevet i denne politik. Sådanne lande har muligvis ikke samme beskyttelsesniveau for dine oplysninger som det land, hvori du bor. OMRON garanterer, at alle sådanne dataoverførsler er i overensstemmelse med gældende lovgivning om fortrolighed. OMRON vil indgå "modelklausuler" med enheder i sådanne lande. Modelklausuler er standardiserede kontraktmæssige bestemmelser, der anvendes i aftaler mellem datakontrollanter (f.eks. OMRON) og deres databehandlere for at sikre, at persondata, der forlader EØS, overføres i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning og opfylder de obligatoriske krav.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Alle oplysninger, du giver os, gemmes på sikre servere. Enhver dataoverførsel krypteres ved hjælp af Secured Sockets Layer-teknologi. Hvis vi har givet dig (eller hvor du har valgt) en adgangskode, der giver dig adgang til tjenesten, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Vi beder dig om ikke at dele en adgangskode med nogen, heller ikke supportpersonale.

Desværre er transmissionen af oplysninger via internettet ikke helt sikker. Selv om vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine persondata, kan vi ikke garantere sikkerheden for de af dine data, der sendes til tjenesten, og enhver transmission vil derfor være på egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, benytter vi strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner til at forhindre uautoriseret adgang.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, medmindre du beder os om at annullere din konto, eller indtil vi har annulleret din konto på grund af inaktivitet. Vi betragter din konto som "inaktiv", hvis du ikke bruger tjenesten i løbet af en et års-periode. Inden din konto bliver inaktiv, giver vi dig besked via e-mail og beder dig om at bruge tjenesten for at forhindre, at din konto bliver inaktiv. Vi annullerer din konto inden for 31 kalenderdage, efter at den bliver inaktiv, hvorefter dine brugerprofiloplysninger slettes. Som følge heraf anonymiseres dine målingsoplysninger og overordnede sporingsoplysninger og kan ikke føres tilbage til dig.

Dine rettigheder

Baseret på europæisk databeskyttelseslovgivning har du flere rettigheder med hensyn til vores behandling af dine persondata, herunder:

Partnere

Appen kan indeholde links til og fra vores partnere og associerede selskaber. Hvis du følger et af disse links, skal du være opmærksom på, at de har deres egne fortrolighedspolitikker, og at vi ikke accepterer ansvar eller forpligtelser angående disse politikker eller for eventuelle persondata, der måtte blive indsamlet af dem. Du bedes undersøge deres politikker, inden du sender persondata til dem.

Ændringer i fortrolighedserklæringen

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i vores fortrolighedserklæring i fremtiden, vil blive meddelt dig, næste gang du starter appen. Vi beder dig om at læse og godkende sådanne ændringer i fortrolighedserklæringen. Hvis du vælger ikke at acceptere disse ændringer, kan du ikke fortsætte med at bruge appen.

Kontakt

Hvis du har nogen bekymringer, spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler angående dette dokument eller appen, kan du kontakte os via vores repræsentant i EU ved at sende en e-mail til support-omron.connect@eu.omron.com, bruge funktionen "Kontakt os" i appen eller sende almindeligt brev til:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
The Netherlands

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto
Japan

Du kan finde yderligere oplysninger på https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 2019-09-17

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×