Privacy Policy / Privacy Statement

Estonia - Estonian

OMRON CONNECTI PRIVAATSUSAVALDUS

Versioon 2.5 - september 2019

Käsitlusala

See OMRON connecti privaatsusavaldus (koos OMRON connecti kasutustingimustega veebiaadressil https://www.omronconnect.com/eula/) kehtib järgmiste toodete kasutamise kohta.

See poliitika sätestab teilt kogutavate või meile edastatavate isikuandmete töötlemise aluse. Lugege hoolikalt järgmisi lõike, et mõista meie vaateid ja praktikaid teie isikuandmete suhtes ning seda, kuidas andmeid töötleme.

Kehtivatele Euroopa andmekaitseseadustele vastav vastutav töötleja on Jaapanis asuv ettevõte Omron Healthcare Co., Ltd (Omron). Omron Healthcare Europe B.V. ehk Omroni esindaja EL-is on EL-i andmesubjektide ja andmekaitseorganite kontakt.

Andmed, mida võime teilt koguda

Rakendust saab kasutada eraldiseisva mobiilirakendusena, mille puhul on võimalik andmeid üksnes kohalikult talletada, või selle saab ühendada teenusega, luues isikliku konto.

Kui kasutate rakendust eraldiseisva mobiilirakendusena ilma teenuseta, salvestatakse kõik teie isikuandmed üksnes seadmesse ja me ei kogu teilt isikuandmeid, v.a allpool kirjeldatud juhtudel. Kõik isikuandmed, mille rakendus seadmesse salvestab, krüptitakse tänapäevaste krüptimistehnikate abil tagamaks, et volitamata kolmandad pooled ei pääse teie isikuandmetele hõlpsasti juurde ega saa neid lugeda.

Olenemata sellest, kas kasutate rakendust koos teenusega või ilma selleta, kogume teie ja teie seadme kohta järgmisi andmeid.

 1. Andmed, mida ise meile enda kohta annate, kui meie tugiteenusega ühendust võtate. Sel juhul talletame suhtluse.
 2. Need andmed võivad hõlmata järgmist:
  • teie nimi ja e-posti aadress (kontaktteave);
  • teie pikkus, sugu, sammu pikkus, kaal ja sünnikuupäev (kasutaja profiiliteave);
  • kasutatava seadme mudel, mobiiltelefoni operatsioonisüsteem, registreeritud Omroni terviseseadmete arv ja tüüp, seadme salvestusruumi ja saada oleva salvestusruumi teave, rakenduse tõrkelogi ja piirkond, kus asute (tehniline teave).
 3. Rakenduse kasutamise üksikasjad, muu hulgas liikluse andmed, rakenduse kasutamise andmed ja muud suhtlusandmed (logiteave).
 4. Kui kasutate rakendust koos teenusega, kogume ja töötleme kas otse või kolmandate poolte kaudu järgmisi teid ja teie seadet puudutavaid andmeid:
  • teie e-posti aadress, kasutajanimi ja krüptitud parool (kontaktteave);
  • teie pikkus, sugu, sammu pikkus, kaal ja sünnikuupäev (kasutaja profiiliteave);
  • kasutatava seadme mudel, mobiiltelefoni operatsioonisüsteem, registreeritud Omroni terviseseadmete arv ja tüüp ning piirkond, kus asute (tehniline teave);
  • Omroni seadmetest käsitsi sisestatud või edastatud ning rakenduses talletatavad ja hallatavad mõõtmisandmed, muu hulgas vererõhu, pulsi, südame ebakorrapärase töö, kehakaalu, vistseraalse rasva, puhkeolekus ainevahetuse, kehamassiindeksi, keha rasvaprotsendi, skeletilihaste protsendi ja bioloogilise vanuse andmed (mõõtmisandmed).
  • üldine jälgimisseadmete teave, manuaalselt sisestatud või Omroni seadmetelt rakendusse üle kantud, ladustatud ja selles hallatud, muu hulgas spordi- ja füüsiliste tegevuse jõudlus, toitumismustrid, ravimite kasutamine („üldine jälgimisseadmete teave”).

Teie andmete kasutamine

Kasutame teie andmeid järgmistel viisidel.

Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Meie seaduslike ärihuvide tagamiseks

Teie otsesõnalise nõusoleku korral

Konto tühistamine

Saate taotleda konto tühistamist rakenduses oleva konto tühistamise funktsiooni abil, võttes ühendust tugiteenusega, kasutades selleks rakenduses olevat funktsiooni „Võtke meiega ühendust” või saates taotluse e-posti aadressile support-omron.connect@eu.omron.com.

Kui oleme teie tühistamistaotluse kätte saanud, töötleme seda 14 kalendripäeva jooksul. Kinnitame konto tühistamise 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Konto tühistamise korral kustutatakse teie kasutaja profiiliteave ja kontaktteave. Selle tagajärjel muutuvad teie mõõtmisandmed ja üldine jälgimisseadmete teave anonüümseks ja neid ei ole võimalik enam teiega seostada.

Teie andmete avaldamine

Võime teilt kogutud andmeid avaldada järgmistele kolmandatele pooltele.

Andmete kategooria Saaja Eesmärk
Logiteave Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Rakenduse kasutamise analüüsiandmed
Kontaktteave
Kasutaja profiiliteave
Mõõtmisandmed
Üldine jälgimisseadmete teave
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Andmete talletamine
Tehniline teave
Kontaktteave
Kasutaja profiiliteave
Mõõtmisandmed
Üldine jälgimisseadmete teave
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Klienditugi

Võime avaldada teie isikuandmed (muudele) kolmandatele pooltele järgmistel juhtudel.

Teie andmete edastamine Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole

Teilt kogutud andmed edastatakse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvasse kohta, kus need talletatakse. Teie isikuandmed võidakse saata selles poliitikas kirjeldatud eesmärkidel EMP-st väljapoole ning andmeid võidakse ka EMP-st väljaspool kasutada. EMP-st väljaspool asuvates riikides ei pruugita teie andmeid kaitsta elukohariigiga samasugusel tasemel. OMRON tagab, et kõik andmeedastused on kooskõlas kehtivate privaatsusseadustega. OMRON kehtestab sellistes riikides asuvatele üksustele mudelsätted. Mudelsätted on standarditud lepingusätted, mida kasutatakse vastutavate töötlejate (nagu OMRON) ja nende volitatud töötlejate vahel sõlmitud lepingutes tagamaks, et mis tahes EMP-st väljasaadetavaid isikuandmeid edastatakse EL-i andmekaitseseaduste kohaselt ja et need vastavad kehtestatud nõuetele.

Turvameetmed

Oleme võtnud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avaldamise eest. Kõiki meile edastatud andmeid hoitakse turvalistes serverites. Mis tahes andmeedastusi krüptitakse turvasoklite kihi tehnoloogia abil. Kui oleme teile andnud (või olete ise valinud) parooli, mis võimaldab teil teenusele juurde pääseda, vastutate selle parooli salajas hoidmise eest. Palun ärge jagage parooli teiste isikute, k.a tugipersonaliga.

Kahjuks ei ole Interneti teel teabe edastamine täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me tagada teenusesse edastatud andmete turvalisust. Edastate andmeid oma riisikol. Kui oleme teie teabe kätte saanud, kasutame volitamata juurdepääsu vältimiseks rangeid protseduure ja turvafunktsioone.

Teie andmete säilitamine

Hoiame teie andmed alles, välja arvatud juhul, kui palute meil oma konto tühistada või kui tühistame teie konto inaktiivsuse tõttu. Loeme teie konto inaktiivseks, kui te pole teenust ühe aasta jooksul kasutanud. Teavitame teid enne konto inaktiveerimist e-posti teel, paludes teil teenust kasutada, et kontot ei inaktiveeritaks. Tühistame teie konto 31 päeva jooksul alates selle inaktiveerimisest ning teie kasutaja profiiliteave kustutatakse. Selle tagajärjel muutuvad teie mõõtmisandmed ja üldine jälgimisseadmete teave anonüümseks ja neid ei ole võimalik enam teiega seostada.

Teie õigused

Euroopa andmekaitseseaduste kohaselt on teil mitu õigust, mis on seotud viisiga, kuidas teie isikuandmeid töötleme. Need õigused on muu hulgas järgmised.

Partnerid

Rakendus võib sisaldada meie partnerite ja sidusettevõtetega seotud linke. Kui valite mõne neist linkidest, arvestage sellega, et neil pooltel on oma privaatsuspoliitikad ja et me ei vastuta mitte mingil viisil nende poliitikate ega kogutavate isikuandmete eest. Lugege enne neile pooltele isikuandmete edastamist nende poliitikaid.

Privaatsusavalduse muudatused

Kõikidest tulevastest privaatsusavalduse muudatustest teavitatakse teid järgmine kord, kui rakenduse käivitate. Palume teil privaatsusavalduse muudatusi lugeda ja need heaks kiita. Kui te ei soovi muudatusi heaks kiita, ei saa te rakenduse kasutamist jätkata.

Kontakt

Kui teil on selle dokumendi või rakendusega seotud probleeme, küsimusi, kommentaare või päringuid, võite võtta ühendust meie esindajaga EL-is, saates e-kirja e-posti aadressil support-omron.connect@eu.omron.com, kasutades rakenduses olevat funktsiooni „Võtke meiega ühendust” või kirjutades postiaadressil

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
Holland

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto
Jaapan

Lisateavet leiate ka veebiaadressilt https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 17/09/19

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×