Privacy Policy / Privacy Statement

Lithuania - Lithuanian

„OMRON CONNECT“ PAREIŠKIMAS DĖL PRIVATUMO APSAUGOS

2.5 versija – 2019 m. rugsėjis

Taikymo sritis

Šis „OMRON connect“ pareiškimas dėl privatumo apsaugos (kartu su „OMRON connect“ naudojimo sąlygomis [https://www.omronconnect.com/eula/]) jums taikomas, jeigu naudojatės:

Ši politika yra pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkysime iš jūsų surinktus arba jūsų pateiktus asmens duomenis. Prašome atidžiai ją perskaityti, kad susipažintumėte su mūsų požiūriu į jūsų asmens duomenis bei jų tvarkymą ir praktika.

Vadovaujantis Europos duomenų apsaugos teisės aktais, duomenų valdytojas yra Japonijoje įsikūrusi įmonė „Omron Healthcare Co., Ltd“ (toliau – „Omron“). „Omron Healthcare Europe B.V.“ yra „Omron“ atstovė Europos Sąjungoje ir kontaktinis centras Europos Sąjungos duomenų subjektams ir duomenų apsaugos institucijoms.

Informacija, kurią galime rinkti apie jus

Programėlę galima naudoti kaip atskirą mobiliąją programėlę, turinčią tik vietinę atmintį, arba ją prijungti prie Paslaugos sukuriant asmeninę paskyrą.

Jeigu Programėlę naudojate be Paslaugos, visi jūsų asmens duomenys bus saugomi tik jūsų Įrenginyje ir nerinksime jokių jūsų asmens duomenų, išskyrus toliau nurodytais atvejais. Visi jūsų asmens duomenys, kuriuos Programėlė saugo jūsų Įrenginyje, bus užšifruojami naujausiomis šifravimo technologijomis, kad jų negalėtų lengvai pasiekti ir (ar) perskaityti leidimo neturinčios trečiosios šalys.

Nesvarbu, ar Programėlę naudojate su Paslauga ar be jos, renkame ir tvarkome šiuos duomenis apie jus ir jūsų Įrenginį:

 1. informaciją, kurią mums pateikiate apie save, kai kreipiatės pagalbos. Tokiu atveju išsaugome susirašinėjimo kopiją.
 2. Tai gali būti ši informacija:
  • jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas (toliau – Kontaktinė informacija);
  • jūsų ūgis, lytis, žingsnio ilgis, svoris ir gimimo data (toliau – Naudotojo profilio informacija);
  • jūsų naudojamo Įrenginio modelis, operacinė sistema, registruotų „Omron“ sveikatos įrenginių skaičius ir tipas, atminties talpa ir prieinama informacija apie Įrenginio atminties talpą, programėlės klaidų žurnalas ir jūsų regionas (toliau – Techninė informacija);
 3. informacija apie jūsų Programėlės naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant, srauto duomenis, programėlių naudojimo duomenis ir kitus ryšių duomenis (toliau – Žurnalo informacija).
 4. Be to, jums nusprendus naudoti Programėlę su Paslauga, tiesiogiai ar pasitelkę trečiąsias šalis rinksime ir tvarkysime šią informaciją apie jus ir jūsų Įrenginį:
  • jūsų el. pašto adresas, naudotojo vardas ir šifruotas slaptažodis (toliau – Kontaktinė informacija);
  • jūsų ūgis, lytis, žingsnio ilgis, svoris ir gimimo data (toliau – Naudotojo profilio informacija);
  • jūsų naudojamo Įrenginio modelis, operacinė sistema, registruotų „Omron“ sveikatos įrenginių skaičius bei tipas ir jūsų regionas (toliau – Techninė informacija);
  • rankiniu būdu arba iš jūsų „Omron“ įrenginių perkelti matavimo duomenys, kuriuos Programėlė saugo ir valdo, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų kraujo spaudimą, pulso dažnį, nereguliarų širdies plakimą, kūno svorį, visceralinius riebalus, medžiagų apykaitą ilsintis, kūno masės indeksą, kūno riebalų procentinę dalį, skeleto raumenų procentinę dalį ir kūno amžių (toliau – Matavimo duomenys).
  • bendri sekiklių duomenys, įvesti rankiniu būdu arba perkelti iš „Omron“ prietaisų, išsaugoti ir administruojami programėlėje, įskaitant, bet neapsiribojant, sportinę veiklą ir fizinį aktyvumą, maitinimosi schemas, vaistinių preparatų vartojimą („Bendri sekiklių duomenys“).

Kaip naudojame jūsų informaciją

Apie jus turimą informaciją naudojame:

kad įvykdytume savo sutartį su jumis:

savo teisėtų komercinių interesų labui:

remdamiesi jūsų aiškiu sutikimu:

Kaip galite panaikinti savo paskyrą

Savo paskyrą galite panaikinti pasinaudodami Programėlės funkcija „Panaikinti paskyrą“, susisiekdami su mūsų pagalbos tarnyba per Programėlės funkciją „Susisiekite su mumis“ arba atsiųsdami prašymą el. pašto adresu support-omron.connect@eu.omron.com.

Gavę jūsų prašymą panaikinti paskyrą, išnagrinėsime jį per 14 kalendorinių dienų. Jūsų paskyros panaikinimą patvirtinsime per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų prašymo pateikimo. Panaikinus jūsų paskyrą, bus ištrinta jūsų Naudotojo profilio informacija ir Kontaktinė informacija. Jūsų Matavimo duomenys ir Bendri Sekiklio duomenys yra nuasmeninti, todėl jų negalima susieti su jumis.

Jūsų informacijos atskleidimas

Galime atskleisti iš jūsų gautus duomenis šioms trečiosioms šalims:

Duomenų kategorija Gavėjas Tikslas
Žurnalo informacija „Google Firebase“
„Google Cloud Platform“
„Google Data Studio“
„Repro Inc.“
Programėlės naudojimo analizė
Kontaktinė informacija
Naudotojo profilio informacija
Matavimo duomenys
Bendri sekiklių duomenys
„Amazon Web Services“
„Globalway, Inc.“
Duomenų saugojimas
Techninė informacija
Kontaktinė informacija
Naudotojo profilio informacija
Matavimo duomenys
Bendri sekiklių duomenys
„Omron Healthcare Europe B.V.“
„Omron Software Co. Ltd.“
„Kii Corporation“
„CTDI“
„Globalway, Inc. “
Pagalba klientams

Galime atskleisti jūsų asmens duomenis (kitoms) trečiosioms šalims:

Jūsų informacijos perdavimas už EEE ribų

Iš jūsų surinkti duomenys bus perduodami ir saugomi Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) viduje. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami EEE nepriklausančioms šalims ir jose naudojami šioje politikoje aprašytais tikslais. Jūsų informacijos apsaugos lygis tokiose šalyse gali būti kitoks nei šalyje, kurioje gyvenate. OMRON garantuoja, kad visi tokie duomenų perdavimai vykdomi vadovaujantis galiojančiais privatumo teisės aktais. OMRON su tokiomis šalimis sudaro sutartis, į kurias įtraukiamos standartinės sąlygos. Standartinės sąlygos yra standartizuotos sutarčių sąlygos, naudojamos duomenų valdytojų (kaip antai OMRON) ir jų duomenų tvarkytojų sutartyse, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenų perdavimas už EEE ribų būtų vykdomas vadovaujantis ES duomenų apsaugos teisės aktu ir atitiktų privalomus reikalavimus.

Apsaugos priemonės

Ėmėmės techninių ir organizacinių priemonių, kad neleistume susipažinti su jūsų informacija, ją naudoti ar atskleisti be leidimo. Visa jūsų informacija, kurią mums pateikiate, laikoma saugiuose serveriuose. Bet koks duomenų perdavimas yra šifruojamas naudojant saugiųjų jungčių lygmens (SSL) technologiją. Jeigu jums suteikėme (arba jūs patys pasirinkote) slaptažodį, kuris leidžia jums naudotis Paslauga, jūs turite užtikrinti šio slaptažodžio konfidencialumą. Prašome juo nesidalyti net su pagalbos tarnybos darbuotojais.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti Paslaugai perduotų duomenų saugumo. Bet koks duomenų perdavimas atliekamas jūsų rizika. Gavę jūsų informaciją, imsimės griežtų procedūrų ir saugumo priemonių, kad užkirstume kelią bet kokiai neleistinai prieigai.

Jūsų informacijos saugojimas

Saugome jūsų informaciją tol, kol gauname jūsų prašymą panaikinti jūsų paskyrą arba kol panaikiname jūsų paskyrą dėl neaktyvumo. Paskyra yra laikoma neaktyvia, jeigu Paslauga nesinaudojate vienerius metus. Prieš jūsų paskyrai tampant neaktyvia, pranešime jums apie tai el. paštu, prašydami pasinaudoti Paslauga, kad jūsų paskyra netaptų neaktyvi. Jūsų paskyrą panaikinsime per 31 kalendorinę dieną nuo jos tapimo neaktyvia. Per šį laiką bus ištrinta jūsų Naudotojo profilio informacija. Jūsų Matavimo duomenys ir Bendri Sekiklio duomenys yra nuasmeninti, todėl jų negalima susieti su jumis.

Jūsų teisės

Remiantis Europos duomenų apsaugos teisės aktais, jūs turite kelias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant:

Partneriai

Programėlėje gali būti mūsų partnerių ir filialų nuorodų. Jeigu naudojatės šiomis nuorodomis, atkreipiame dėmesį, kad mūsų partneriai ir filialai turi savo privatumo politiką ir neprisiimame jokios atsakomybės už ją ar mūsų partnerių ir (ar) filialų renkamus asmens duomenis. Prieš jiems pateikdami savo duomenis susipažinkite su jų politika.

Pareiškimo dėl privatumo apsaugos pakeitimai

Apie bet kokius pareiškimo dėl privatumo apsaugos pakeitimus sužinosite įsijungę Programėlę. Jūsų bus paprašyta susipažinti su pareiškimo pakeitimais ir juos patvirtinti. Jeigu nuspręsite nepriimti šių pakeitimų, negalėsite toliau naudotis Programėle.

Kontaktai

Jeigu kas nors kelia susirūpinimą, turite klausimų, pastabų ar prašymų dėl šio dokumento ar Programėlės, galite susisiekti su mumis per mūsų atstovą Europos Sąjungoje el. pašto adresu support-omron.connect@eu.omron.com, pasinaudodami Programėlės funkcija „Susisiekite su mumis“ arba įprastu paštu, adresu:

„Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department“
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
Nyderlandai

„Omron Healthcare Co., Ltd.“
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto
Japonija

Daugiau informacijos taip pat galite rasti https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 17/09/19

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×