Privacy Policy / Privacy Statement

Netherlands - Dutch

PRIVACYVERKLARING OMRON CONNECT

Versie 2.5 – september 2019

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring van OMRON connect is (samen met de gebruiksvoorwaarden van OMRON connect [https://www.omronconnect.com/eula/] van toepassing op uw gebruik van:

In dit document wordt uiteengezet op welke basis wij de over u verzamelde of aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen verwerken. Lees het onderstaande zorgvuldig door om inzicht te verkrijgen in onze standpunten en praktijken betreffende uw persoonsgegevens en de wijze waarop wij deze behandelen.

Voor de doeleinden van toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, is de verantwoordelijke Omron Healthcare Co., Ltd ("Omron"), gevestigd in Japan. Omron Healthcare Europe B.V. is de vertegenwoordiger van Omron in de EU en fungeert als contactpunt voor betrokkenen in de EU en de autoriteiten voor gegevensbescherming.

Informatie die we over u kunnen verzamelen

De App kan worden gebruikt als een standalone mobiele toepassing met alleen lokale opslag, maar u kunt er ook voor kiezen de App te verbinden met de Service door een persoonlijke account aan te maken.

Als u de App gebruikt als een standalone mobiele toepassing, zonder gebruik te maken van de Service, worden al uw persoonsgegevens alleen opgeslagen op uw Apparaat en verzamelen we geen persoonsgegevens over u (behoudens het hieronder vermelde). Al uw persoonsgegevens die door de App op uw Apparaat worden opgeslagen, worden versleuteld met behulp van up-to-date versleutelingstechnieken om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde externe partijen zich niet eenvoudig toegang tot uw persoonsgegevens kunnen verschaffen en deze ook niet kunnen lezen.

Ongeacht of u de App met of zonder de Service gebruikt, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens over u en uw Apparaat:

 1. Informatie die u ons over uzelf verstrekt als u contact met ons opneemt voor ondersteuning. In een dergelijk geval bewaren wij dergelijke correspondentie.
 2. Deze informatie kan het volgende omvatten:
  • uw naam en e-mailadres ("Contactgegevens");
  • uw lengte, geslacht, paslengte, gewicht en geboortedatum ("Gebruikersprofielinformatie");
  • het model van het Apparaat dat u gebruikt, uw mobiele-besturingssysteem, het nummer en type van geregistreerde Omron medische apparaten, opslagcapaciteit en beschikbare opslaginformatie van het Apparaat, foutenlogboek van de toepassing en uw regio ("Technische gegevens").
 3. Details betreffende uw gebruik van de App, inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, gegevens over gebruik van de toepassing en andere communicatiegegevens ("Logboekgegevens").
 4. Als u de App gebruikt in combinatie met de Service, verzamelen en verwerken we (direct of door middel van externe partijen) de volgende gegevens over u en uw Apparaat:
  • uw e-mailadres, gebruikersnaam en versleutelde wachtwoord (“Contactgegevens”);
  • uw lengte, geslacht, paslengte, gewicht en geboortedatum ("Gebruikersprofielinformatie");
  • het model van het Apparaat dat u gebruikt, uw mobiele-besturingssysteem, het nummer en type van geregistreerde Omron medische apparaten en uw regio ("Technische gegevens");
  • meetgegevens die handmatig zijn ingevoerd of vanaf uw Omron apparaten zijn overgedragen en die worden opgeslagen en beheerd in de App, bloeddruk, hartslag, onregelmatige hartslag, lichaamsgewicht, visceraal vet, metabolisme in rust, BMI (body mass index), vetpercentage, skeletspierpercentage ("Meetgegevens").
  • gegevens uit algemene trackers, die met de hand zijn ingevoerd of die vanaf uw Omron-apparaten zijn overgedragen, en die in de App worden opgeslagen en beheerd, inclusief maar niet beperkt tot het deelnemen aan sport- en fysieke activiteiten, eetpatronen, medicijngebruik ("Gegevens algemene trackers").

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken gegevens die we over u hebben op de volgende wijzen:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u:

Ten behoeve van onze rechtmatige commerciële belangen:

Met uw uitdrukkelijke toestemming:

Uw account annuleren

U kunt een verzoek tot annulering van uw account indienen door in de App de functie ‘Cancel account’ (Account annuleren) te gebruiken, door contact op te nemen met de klantenservice door middel van de functie ‘Contact us’ (Contact opnemen) in de App of door een e-mail met een annuleringsverzoek te sturen naar support-omron.connect@eu.omron.com.

Nadat we uw annuleringsverzoek hebben ontvangen, verwerken we uw verzoek binnen 14 kalenderdagen. U ontvangt binnen 30 kalenderdagen nadat u uw verzoek hebt ingediend een bevestiging van de annulering van uw account. Zodra uw account is geannuleerd, worden uw gebruikersprofielinformatie en contactgegevens verwijderd. Dit betekent dat uw meetgegevens en gegevens uit algemene trackers worden geanonimiseerd en niet meer naar u kunnen worden herleid.

Openbaarmaking van uw gegevens

Gegevens die we over u verzamelen, kunnen we aan de volgende externe partijen verstrekken:

Gegevenscategorie Ontvanger Doel
Logboek gegevens Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Analyses gebruik toepassing
Contactgegevens
Gebruikers profiel informatie
Meetgegevens
Gegevens algemene trackers
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Gegevensopslag
Technische gegevens
Contactgegevens
Gebruikers profiel informatie
Meetgegevens
Gegevens algemene trackers
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Klantenondersteuning

We mogen uw persoonsgegevens aan (andere) externe partijen verstrekken:

Overdracht van uw gegevens buiten de EER

De gegevens die we over u verzamelen, worden overgebracht naar en opgeslagen op een locatie binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgebracht naar en gebruikt in landen buiten de EER voor de in dit beleid vermelde doeleinden. Het is mogelijk dat uw gegevens in dergelijke landen niet dezelfde mate van bescherming genieten als in het land waarin u woonachtig bent. OMRON garandeert dat alle dergelijke gegevensoverdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving. OMRON sluit met entiteiten in dergelijke landen zogenaamde modelcontracten af. Modelcontracten zijn gestandaardiseerde contracten die worden gebruikt in overeenkomsten tussen verantwoordelijken (zoals OMRON) en hun bewerkers om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens die naar buiten de EER wordt overgebracht overeenkomstig de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld en dat dergelijke overdrachten aan de verplichte voorschriften voldoen.

Veiligheidsmaatregelen

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd(e) toegang, gebruik en openbaarmaking. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers. Alle gegevensoverdrachten worden versleuteld door middel van SSL-technologie. Wanneer we u een wachtwoord hebben verstrekt (of u er zelf een hebt aangemaakt) om toegang te verkrijgen tot de Service, is het uw eigen verantwoordelijkheid om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. We vragen u hierom dan ook om uw wachtwoord met niemand te delen, inclusief ons ondersteunend personeel.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat uw gegevens veilig naar de Service worden verzonden; elke gegevensoverdracht geschiedt daarom volledig op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Bewaren van uw gegevens

We bewaren uw gegevens tenzij u ons vraagt uw account te annuleren of totdat we uw account wegens inactiviteit annuleren. Uw account wordt door ons als inactief aangemerkt als u gedurende een jaar geen gebruikmaakt van de Service. Voordat uw account inactief wordt, verzoeken wij u per e-mail om de Service te gebruiken om te voorkomen dat uw account als inactief wordt aangemerkt. We annuleren uw account binnen 31 kalenderdagen nadat uw account als inactief is aangemerkt; waarna uw gebruikersprofielinformatie wordt verwijderd. Dit betekent dat uw meetgegevens en gegevens uit algemene trackers worden geanonimiseerd en niet meer naar u kunnen worden herleid.

Uw rechten

Op basis van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u verscheidene rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, waaronder:

Partners

De App kan links van en naar onze partners en aangesloten maatschappijen bevatten. Mocht u op een van deze links klikken: houd er rekening mee dat elke partij onderhevig is aan een eigen privacybeleid en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden betreffende dergelijk beleid of met betrekking tot persoonsgegevens die door deze partijen worden verzameld. Lees het beleid van dergelijke partijen voordat u uw persoonsgegevens aan hen verstrekt.

Wijzigingen aan privacybeleid

Van eventuele toekomstige wijzigingen aan ons privacybeleid wordt u op de hoogte gebracht als u de App opnieuw opstart. We vragen u om dergelijke wijzigingen aan het privacybeleid te lezen en te accepteren. Als u deze wijzigingen niet wilt accepteren, kunt u niet langer gebruikmaken van de App.

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen of verzoeken betreffende dit document of de App, neem dan contact met ons op via onze vertegenwoordiger in de EU door een e-mail te sturen naar support-omron.connect@eu.omron.com, via de functie ‘Contact us’ (Contact opnemen) in de App of door een brief te sturen naar:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132 LR Hoofddorp
Nederland

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto
Japan

Meer informatie kunt u vinden op https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 17/09/19

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×