Privacy Policy / Privacy Statement

Norway - Norwegian

PERSONVERNERKLÆRING FOR OMRON CONNECT

Versjon 2.5 – september 2019

Omfang

Denne personvernerklæringen for OMRON connect (sammen med brukervilkårene for OMRON connect [https://www.omronconnect.com/eula/] gjelder din bruk av:

Denne erklæringen legger grunnlaget for hvordan personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, vil bli behandlet av oss. Les det følgende nøye, slik at du forstår våre synspunkter og praksis når det gjelder dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem.

Med hensyn til gjeldende europeisk personvernlovgivning, er datakontrolløren Omron Healthcare Co., Ltd ("Omron") som er basert i Japan. Omron Healthcare Europe B.V. er Omrons representant i EU og skal tjene som kontaktpunkt for dataobjekter og personvernmyndigheter i EU.

Informasjon vi kan samle inn fra deg

Appen kan brukes som en frittstående mobilapp som bare har lokal lagring, eller du kan velge å kople den til tjenesten ved å starte din egen konto.

Hvis du bruker appen som en frittstående mobilapp uten å bruke tjenesten, vil alle dine personopplysninger bli lagret kun på enheten, og vi vil ikke samle inn noen personopplysninger fra deg, med unntak av det som nevnes nedenfor. Alle dine personopplysninger som lagres av appen på enheten din, vil bli kryptert med det siste innen kryperingsteknikker, for å sikre at det ikke vil være enkelt for uautoriserte tredjeparter å få tilgang til og/eller lese dine personopplysninger.

Uansett om du bruker appen med eller uten tjenesten, samler vi inn og behandler følgende opplysninger om deg og enheten din:

 1. Informasjon som du gir oss om deg selv hvis du kontakter oss for å få hjelp. I så fall vil vi beholde en fortegnelse av denne korrespondansen.
 2. Disse opplysningene kan omfatte:
  • navnet ditt og e-postadressen din ("kontaktinformasjon");
  • din høyde, kjønn, skrittlengde, vekt og fødselsdato ("brukerprofilinformasjon");
  • modellen av enheten du bruker, hvilket mobiloperativsystem du har, antall og type registrerte Omron-helseenheter, informasjon om lagringskapasitet og tilgjengelig lagringsplass på enheten, feillogg for appen og hvilken region du bor i ("teknisk informasjon").
 3. Detaljer om hvordan du bruker appen, blant annet, men ikke begrenset til trafikkdata, data om bruk av appen og andre kommunikasjonsopplysninger ("logginformasjon").
 4. Hvis du i tillegg velger å bruke appen sammen med tjenesten, vil vi samle inn og behandle, enten direkte eller ved hjelp av tredjeparter, følgende informasjon om deg og enheten din:
  • e-postadressen din, brukernavn og kryptert passord ("kontaktinformasjon");
  • din høyde, kjønn, skrittlengde, vekt og fødselsdato ("brukerprofilinformasjon");
  • modellen av enheten du bruker, hvilket mobiloperativsystem du har, antall og type registrerte Omron-helseenheter og hvilken region du bor i ("teknisk informasjon");
  • måleinformasjon, tastet inn manuelt eller overført fra dine Omron-enheter, lagret og styrt på appen, herunder, men ikke begrenset til, blodtrykk, puls, uregelmessig hjerterytme, kroppsvekt, innvollsfett, hvilemetabolisme, kroppsmasseindeks, kroppsfettprosent, skjelettmuskelprosent, kroppsalder ("måleinformasjon");
  • generell sporingsinformasjon, lagt inn manuelt eller overført fra Omron-enhetene dine, lagret og administrert i appen, herunder, men ikke begrenset til, prestasjoner i sport og fysiske aktiviteter, spisemønstre, bruk av medisiner ("Generell sporingsinformasjon").

Hvordan vi bruker dine opplysninger

Vi bruker opplysninger vi har om deg på følgende måter:

For oppfyllelse av vår avtale med deg:

For våre legitime kommersielle interesser:

Med ditt uttrykkelige samtykke:

Hvordan du stenger kontoen

Du kan be om å stenge kontoen ved å bruke funksjonen "si opp konto" i appen, ved å kontakte kundeservice med funksjonen "kontakt oss" i appen eller ved å sende en e-postmelding med denne forespørselen til support-omron.connect@eu.omron.com.

Når vi mottar stengeforespørselen fra deg, vil vi behandle den innen 14 kalenderdager. Vi vil bekrefte stenging av kontoen innen 30 kalenderdager etter at vi fikk forespørselen din. Når kontoen er stengt, blir din brukerprofilinformasjon og kontaktinformasjon slettet. Følgelig blir måleinformasjonen og den generelle sporingsinformasjonen anonymisert og kan ikke knyttes tilbake til deg.

Rapportering av dine opplysninger

Vi kan rapportere data vi samler inn fra deg til følgende tredjeparter:

Datakategori Mottaker Formål
Logginformasjon Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Analyseinformasjon om bruk av appen
Kontaktinformasjon
Brukerprofilinformasjon
Måleinformasjon
Generell sporingsinformasjon
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Datalagring
Teknisk informasjon
Kontaktinformasjon
Brukerprofilinformasjon
Måleinformasjon
Generell sporingsinformasjon
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Kundestøtte

Vi kan dele dine personopplysninger med (andre) tredjeparter:

Overføring av dine opplysninger utenfor EØS

Opplysningene vi samler inn fra deg, vil bli overført til, og lagret på, en destinasjon innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"). Dine personopplysninger kan også bli overført til, og brukt, i land utenfor EØS for formålene beskrevet i denne erklæringen. Slike land har ikke nødvendigvis samme grad av beskyttelse av dine opplysninger som landet du bor i. OMRON garanterer at alle slike overføringer av opplysninger er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. OMRON vil inngå avtaler med "modellklausuler" med enheter i slike land. Modellklausuler er standardiserte kontraktsklausuler som brukes i avtaler mellom datakontrollører (som OMRON) og deres databehandlere for å sørge for at alle personopplysninger som forlater EØS vil bli overført i samsvar med personvernlovene i EU og innfrir de lovpålagte kravene.

Sikkerhetstiltak

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og rapportering. All informasjon du gir oss, lagres på sikre servere. All dataoverføring vil være kryptert med Secured Sockets Layer-teknologi. Når vi har gitt deg (eller når du har valgt) et passord som gir deg tilgang til tjenesten, er det du som er ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig. Vi ber om at du ikke deler et passord med noen, inklusive vårt støttepersonale.

Dessverre er ingen overføring av informasjon over Internett helt sikker. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten til opplysninger du sender til tjenesten. Enhver overføring er for din egen risiko. Når vi har mottatt dine opplysninger, vil vi benytte strenge rutiner og sikkerhetsfunksjoner til å forhindre uautorisert tilgang.

Bibehold av dine opplysninger

Vi vil beholde dine opplysninger med mindre du ber oss stenge kontoen din, eller inntil vi stenger kontoen på grunn av inaktivitet. Vi vil anse kontoen din som "inaktiv" hvis du ikke bruker tjenesten i løpet av en periode på ett år. Før kontoen blir inaktiv, vil vi varsle deg per e-post og be om at du bruker tjenesten for å forhindre at kontoen blir inaktiv. Vi vil stenge kontoen innen 31 kalenderdager etter at den blir inaktiv, og da vil også din brukerprofilinformasjon bli slettet. Følgelig blir måleinformasjonen og den generelle sporingsinformasjonen anonymisert og kan ikke knyttes tilbake til deg.

Dine rettigheter

Basert på europeisk personvernlovgivning, har du flere rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger, blant annet:

Samarbeidspartnere

Appen inneholder lenker til og fra våre samarbeidspartnere og tilknyttede selskaper. Hvis du følger en av disse lenkene, må du være oppmerksom på at de har sine egne personvernregler og at vi ikke tar noe ansvar eller erstatningsansvar for disse reglene eller for eventuelle personopplysninger de kan samle inn. Les deres regler før du sender personopplysninger til dem.

Endringer i personvernerklæringen

Du vil bli varslet om eventuelle endringer vil kan gjøre i vår personvernerklæring i fremtiden, neste gang du starter appen. Vi vil be deg om å lese og godta slike endringer i personvernerklæringen. Hvis du velger å ikke godta disse endringene, kan du ikke fortsette å bruke appen.

Kontakt

Hvis du har bekymringer, spørsmål, kommentarer eller forespørsler angående dette dokumentet eller appen, kan du kontakte oss gjennom vår EU-representant per e-post til support-omron.connect@eu.omron.com, funksjonen "kontakt oss" i appen, eller per brev til:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
Nederland

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto
Japan

Ytterligere informasjon er også tilgjengelig på https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 17-09-19

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×