Privacy Policy / Privacy Statement

Poland - Polish

POLITYKA PRYWATNOŚCI OMRON CONNECT

Wersja 2.5 – wrzesień 2019

Zakres

Niniejsza Polityka prywatności OMRON connect (wraz z Warunkami użytkowania OMRON connect [https://www.omronconnect.com/eula/]) odnosi się do korzystania przez Państwa z:

Niniejsza polityka określa podstawowe zasady przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które gromadzimy lub które nam Państwo udostępniają. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem w celu zrozumienia naszego podejścia i praktyk w zakresie Państwa danych osobowych i postępowania z nimi.

Dla celów obowiązujących europejskich przepisów ochrony danych osobowych administratorem danych jest Omron Healthcare Co., Ltd („Omron”) z siedzibą w Japonii. Omron Healthcare Europe B.V. jest przedstawicielem Omron w Unii Europejskiej i pełni funkcję punktu kontaktowego dla unijnych podmiotów danych oraz organów ochrony danych osobowych.

Informacje, jakie możemy od Państwa zbierać

Aplikacja może być używana jako samodzielna aplikacja mobilna posiadająca jedynie pamięć lokalną lub też mogą Państwo połączyć ją z Usługą poprzez stworzenie osobistego konta.

W przypadku używania Aplikacji jako samodzielnej aplikacji mobilnej bez korzystania z Usługi wszystkie Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko na Państwa Urządzeniu i nie będziemy zbierać od Państwa żadnych danych osobowych za wyjątkiem poniższych. Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Aplikację na Państwa Urządzeniu będą zaszyfrowane przy użyciu aktualnych technik szyfrowania w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe nie będą łatwo dostępne i/lub możliwe do odczytania przez nieupoważnione osoby trzecie.

Niezależnie od tego, czy używacie Państwo Aplikacji w połączeniu z Usługą czy też bez niej, gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje na Państwa temat i na temat Urządzenia:

 1. Informacje, które podają Państwo na swój temat podczas kontaktowania się w kwestii wsparcia. W takim przypadku zachowamy zapis takiej korespondencji.
 2. Informacje te mogą zawierać:
  • Państwa imię, nazwisko i adres e-mail („Dane kontaktowe”);
  • Państwa wzrost, płeć, długość kroku, wagę i datę urodzenia („Informacje profilu użytkownika”);
  • model używanego Urządzenia, mobilny system operacyjny, numer i rodzaj zarejestrowanych urządzeń medycznych Omron, pojemność pamięci i informacje o dostępnej pamięci Urządzenia, dziennik błędów aplikacji oraz Państwa region („Informacje techniczne”).
 3. Szczegóły Państwa wykorzystania Aplikacji, w tym między innymi dane o transmisji danych, dane o wykorzystaniu aplikacji i inne dane komunikacyjne („Informacje dziennika”).
 4. Ponadto jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z Aplikacji wraz z Usługą, będziemy zbierać i przetwarzać, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, następujące informacje na temat Państwa i Urządzenia:
  • Państwa adres e-mail, nazwę użytkownika i zaszyfrowane hasło („Informacje kontaktowe”);
  • Państwa wzrost, płeć, długość kroku, wagę i datę urodzenia („Informacje profilu użytkownika”);
  • model używanego Urządzenia, mobilny system operacyjny, numer i rodzaj zarejestrowanych urządzeń medycznych Omron oraz Państwa region („Informacje techniczne”);
  • informacje pomiarowe wprowadzone ręcznie lub przesłane z urządzeń Omron, które są przechowywane i obsługiwane w Aplikacji, ciśnienie krwi, puls, nieregularny rytm serca, wagę ciała, trzewną tkankę tłuszczową, metabolizm spoczynkowy, indeks masy ciała, procent tkanki tłuszczowej w organizmie, procent mięśni szkieletowych („Informacje pomiarowe”).
  • ogólne informacje o śledzeniu, wprowadzone ręcznie lub przesłane z urządzeń Omron, które są przechowywane i obsługiwane w Aplikacji, w tym między innymi uprawianie sportu lub czynności fizycznych, nawyki żywieniowe, stosowanie leków („Ogólne informacje o śledzeniu”).

Jak wykorzystujemy Państwa dane

Posiadane na Państwa temat informacje wykorzystujemy na następujące sposoby:

Do wykonania naszej umowy z Państwem:

Na cele naszych uzasadnionych interesów handlowych:

Za Państwa wyraźną zgodą:

Jak anulować konto

Możecie Państwo poprosić o anulowanie swojego konta przy użyciu funkcji „anuluj konto” w Aplikacji, kontaktując się z działem wsparcia przy użyciu funkcji „skontaktuj się z nami” w Aplikacji lub wysyłając do nas e-mail z taką prośbą na adres support-omron.connect@eu.omron.com.

Po otrzymaniu prośby o anulowanie przetworzymy ją w ciągu 14 dni kalendarzowych. Anulowanie konta potwierdzimy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wysłania prośby. Po anulowaniu konta Państwa Informacje profilu użytkownika i Informacje kontaktowe zostaną usunięte. Na skutek tego Państwa Informacje pomiarowe oraz Ogólne informacje o śledzeniu staną się anonimowe i nie będą mogły zostać z Państwem powiązane.

Ujawnienie Państwa danych

Możemy ujawnić dane zgromadzone od Państwa następującym podmiotom trzecim:

Kategoria danych Odbiorca Cel
Informacje dziennika Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Analiza użycia Aplikacji
Informacje kontaktowe
Informacje profilu użytkownika
Informacje pomiarowe
Ogólne informacje o śledzeniu
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Przechowywanie danych
Informacje techniczne
Informacje kontaktowe
Informacje profilu użytkownika
Informacje pomiarowe
Ogólne informacje o śledzeniu
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Obsługa klienta

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe (innym) podmiotom trzecim:

Przekazywanie Państwa danych poza EOG

Dane, które od Państwa zbieramy, będą przekazywane i gromadzone wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Państwa dane osobowe mogą być też przekazywane i wykorzystywane w krajach spoza EOG dla celów opisanych w niniejszej polityce. Kraje te mogą nie stosować takiego samego poziomu ochrony Państwa danych jak kraj, w którym Państwo mieszkacie. OMRON gwarantuje, że wszelkie przypadki takiego przekazania danych są zgodne z obowiązującym prawem w zakresie ochrony prywatności. OMRON zawrze z podmiotami w tych krajach „Klauzule modelowe”. Klauzule modelowe są standardowymi klauzulami umownymi używanymi w umowach pomiędzy administratorami danych (takimi jak OMRON) i przetwarzającymi dane w celu zapewnienia, że wszelkie dane osobowe opuszczające EOG zostaną przekazane zgodnie z prawem UE w zakresie ochrony danych osobowych i będą spełniały obowiązujące wymagania.

Środki bezpieczeństwa

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, użyciem i ujawnieniem zastosowaliśmy techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa. Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Wszelka transmisja danych będzie zaszyfrowana za pomocą technologii protokołu Secure Sockets Layer. W przypadku przydzielenia hasła (lub samodzielnego wyboru hasła) umożliwiającego dostęp do Usługi są Państwo odpowiedzialni za jego poufność. Prosimy nie ujawniać swojego hasła innym osobom, łącznie z pracownikami działu wsparcia.

Niestety przesyłanie danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo naszych największych starań w celu ochrony Państwa danych osobowych nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych do Usługi. Przekazywanie danych odbywa się na Państwa wyłączne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa danych zastosujemy rygorystyczne procedury i funkcje zabezpieczające zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi.

Przechowywanie Państwa danych

Będziemy przechowywać Państwa dane, o ile nie zażądają Państwo anulowania swojego konta lub sami nie anulujemy Państwa konta ze względu na jego brak aktywności. Państwa konto zostanie uznane za „nieaktywne”, jeżeli nie będą Państwo korzystać z Usługi przez rok. Przed dezaktywacją konta poinformujemy o tym Państwa drogą mailową, prosząc o skorzystanie z Usługi w celu zapobiegnięcia dezaktywacji konta. Państwa konto zostanie anulowane w przeciągu 31 dni kalendarzowych od chwili uznania go za nieaktywne. Państwa Informacje profilu użytkownika zostaną wtedy usunięte. Na skutek tego Państwa Informacje pomiarowe oraz Ogólne informacje o śledzeniu staną się anonimowe i nie będą mogły zostać z Państwem powiązane.

Państwa prawa

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych macie Państwo wiele praw w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych, w tym:

Partnerzy

Aplikacja może zawierać odnośniki pochodzące od naszych partnerów i podmiotów powiązanych lub prowadzące do nich. Przechodząc na strony wskazane w tych odnośnikach, należy pamiętać, że mają one swoje własne polityki prywatności oraz że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za te polityki ani dane osobowe, które strony te mogę gromadzić. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności tych stron przed udostępnieniem swoich danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

O wszelkich zmianach, jakie możemy wprowadzić w naszej polityce prywatności w przyszłości, poinformujemy Państwa podczas kolejnego uruchomienia Aplikacji. Zostaniecie Państwo poproszeni o zapoznanie się z nimi i zaakceptowanie wszelkich zmian w polityce prywatności. Jeżeli nie zaakceptujecie Państwo tych zmian, stracicie możliwość korzystania z Aplikacji.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań, komentarzy lub próśb związanych z tym dokumentem lub Aplikacją możecie Państwo skontaktować się z nami poprzez naszego przedstawiciela w UE pod adresem e-mail support-omron.connect@eu.omron.com, funkcję „skontaktuj się z nami” w Aplikacji lub pocztą tradycyjną pod adresem:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
Holandia

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kioto
Japonia

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 17/09/19

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×