Privacy Policy / Privacy Statement

Serbia - Serbian

IZJAVA O PRIVATNOSTI ZA APLIKACIJU OMRON CONNECT

Verzija 2.5 – septembar 2019.

Obim primene

Izjava o privatnosti za aplikaciju OMRON connect (zajedno sa Uslovima korišćenja aplikacije OMRON connect [https://www.omronconnect.com/eula/] odnosi se na vaše korišćenje:

Ovaj pravilnik definiše bazu na osnovu koje ćemo obrađivati lične podatke koje prikupimo od vas ili koje nam vi dostavite. Pažljivo pročitajte tekst u nastavku da biste razumeli naše stavove i praksu u vezi sa vašim ličnim podacima i kako se ophodimo prema njima.

Za potrebe važećeg evropskog zakonodavstva o zaštiti podataka, kontrolor podataka je kompanija Omron Healthcare Co., Ltd („Omron“) sa sedištem u Japanu. Kompanija Omron Healthcare Europe B.V. je predstavnik kompanije Omron u EU i služi kao tačka kontakta za subjekte podataka u EU i organe za zaštitu podataka.

Informacije koje možemo da prikupimo od vas

Aplikacija se može koristiti kao samostalna mobilna aplikacija koja ima samo lokalno skladište podataka ili možete da izaberete da je povežete sa Uslugom kreiranjem ličnog naloga.

Ako koristite Aplikaciju kao samostalnu mobilnu aplikaciju bez korišćenja Usluge, svi vaši lični podaci biće sačuvani samo na vašem Uređaju i nećemo prikupljati nikakve lične podatke od vas, osim onih navedenih ispod. Svi vaši lični podaci koje Aplikacija sačuva na vašem Uređaju biće šifrovani pomoću ažuriranih tehnika za šifrovanje da bi se obezbedilo da neovlašćena treća lica ne mogu lako da pristupe vašim ličnim podacima i/ili da ih pročitaju.

Bez obzira da li koristite Aplikaciju sa Uslugom ili bez nje, mi prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke o vama i vašem Uređaju:

 1. informacije koje nam dostavite o sebi ako nam se obratite za podršku, u kom slučaju ćemo voditi evidenciju o takvoj korespondenciji.
 2. Ove informacije mogu da obuhvataju:
  • vaše ime i prezime i adresu e-pošte („Podaci za kontakt“);
  • vašu visinu, pol, dužinu koraka, telesnu težinu i datum rođenja („Podaci o korisničkom profilu“);
  • Model Uređaja koji koristite, mobilni operativni sistem, broj i tip registrovanih medicinskih aparata Omron, kapacitet skladišta i dostupne informacije o skladištenju na Uređaj, dnevnik aktivnosti aplikacije sa porukama o greškama i vaš region („Tehnički podaci“).
 3. Detalji o vašem korišćenju Aplikacije uključujući, ali ne oganičavajući se na, podatke o saobraćaju, podatke o korišćenju aplikacije i druge komunikacione podatke („Podaci o dnevniku“).
 4. Pored toga, ako izaberete da koristite Aplikaciju sa Uslugom, mi ćemo prikupiti i obraditi, direktno ili preko trećih lica, sledeće informacije o vama i vašem Uređaju:
  • vašu adresu e-pošte, korisničko ime i šifrovanu lozinku („Podaci za kontakt“);
  • vašu visinu, pol, dužinu koraka, telesnu težinu i datum rođenja („Podaci o korisničkom profilu“);
  • model Uređaja koji koristite, vaš mobilni operativni sistem, broj i tip registrovanih medicinskih aparata Omron i vaš region („Tehnički podaci“);
  • podatke o merenju, unete ručno ili prenete putem Omron aparata, koji se čuvaju i kojima se upravlja u Aplikaciji, uključujući, između ostalog, krvni pritisak, puls, nepravilne otkucaje srca, telesnu težinu, visceralnu masnoću, metabolizam u stanju mirovanja, indeks telesne mase, procenat telesne masnoće, procenat mišićne mase, starost organizma („Podaci o merenju“);
  • opšti podaci za praćenje, uneti ručno ili preneti sa vašeg Omron aparata, koji se čuvaju i kojima se upravlja u Aplikaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na sport i fizičke aktivnosti, raspored obroka, uzimanje lekova („Opšti podaci za praćenje“).

Kako koristimo vaše informacije

Informacije koje imamo o vama koristimo na sledeći način:

Za sprovođenje našeg ugovora sa vama:

Za naše legitimne komercijalne interese:

Na osnovu vaše izričite saglasnosti:

Kako da ugasite svoj nalog

Možete da tražite da ugasite svoj nalog pomoću funkcije „cancel account“ (ugasi nalog) u okviru Aplikacije, ako se obratite službi korisničke podrške ili preko funkcije „contact us“ (kontaktirajte nas) u okviru Aplikacije ili tako što ćete nam poslati zahtev e-poštom na adresu support-omron.connect@eu.omron.com.

Nakon prijema vašeg zahteva za gašenje, obradićemo vaš zahtev u roku od 14 kalendarskih dana. Potvrdićemo gašenje vašeg naloga u roku od 30 kalendarskih dana od podnošenja zahteva. Kada vaš nalog bude ugašen, vaši Podaci o korisničkom profilu i Podaci za kontakt biće izbrisani. Kao rezultat, vaši Podaci o merenju i opšti podaci za praćenje biće anonimizirani i neće moći ponovo da se povežu sa vama.

Otkrivanje vaših podataka

Možemo da otkrijemo podatke koje smo prikupili o vama sledećim trećim licima:

Kategorija podataka Primalac Svrha
Podaci o dnevniku Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Analitika korišćenja Aplikacije
Podaci za kontakt
Podaci o korisničkom profilu
Podaci o merenju
Opšti podaci za praćenje
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Skladištenje podataka
Tehnički podaci
Podaci za kontakt
Podaci o korisničkom profilu
Podaci o merenju
Opšti podaci za praćenje
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Korisnička podrška

Možda ćemo otkriti vaše lične podatke (drugim) trećim licima:

Prenos vaših informacija van teritorije EEP

Podaci koje prikupimo od vas biće preneti i sačuvani na destinaciji unutar Evropskog ekonomskog prostora („EEP“). Vaši lični podaci takođe mogu da budu preneti i korišćeni u zemljama izvan EEP za svrhe opisane u ovom pravilniku. Te zemlje možda neće imati isti nivo zaštite vaših informacija kao zemlja vašeg prebivališta. Kompanija OMRON garantuje da je svaki prenos takvih podataka u skladu sa važećim zakonima o privatnosti. Kompanija OMRON će zaključiti „Tipske klauzule“ sa entitetima u tim zemljama. Tipske klauzule su standardizovane klauzule koje se koriste u ugovorima između kontrolora podataka (kao što je kompanija OMRON) i njihovih procesora podataka da bi se obezbedilo da lični podaci koji napuštaju EEP budu preneti u skladu sa zaštitom podataka u EU i da zadovolje obavezne zahteve.

Mere bezbednosti

Implementirali smo tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili vaše podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite skladište se na bezbedne servere. Svaki prenos podataka biće šifrovan pomoću tehnologije protokola bezbednog prenosa (eng. Secure Socket Layer (SSL)). Ako smo vam dali (ili ste odabrali) lozinku koja vam omogućava pristup Usluzi, vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti ove lozinke Molimo vas da ne otkrivate lozinku nikome, uključujući i osoblje za podršku.

Nažalost, prenos podataka putem interneta nije u potpunosti bezbedan. Iako ćemo učiniti sve što možemo da bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost vaših podataka koji se prenose Usluzi; svaki prenos je na vaš sopstveni rizik. Kad dobijemo vaše podatke, koristićemo striktne procedure i bezbednosne mere da bismo sprečili neovlašćeni pristup.

Zadržavanje vaših podataka

Zadržaćemo vaše podatke, osim u slučaju da zatražite od nas da ugasimo vaš nalog ili dok mi ne ugasimo vaš nalog zbog neaktivnosti. Smatraćemo da je vaš nalog „neaktivan“ ako ne koristite Uslugu u periodu od godinu dana. Pre nego što vaš nalog postane neaktivan, obavestićemo vas slanjem e-pošte sa zahtevom da koristite Uslugu da biste sprečili da vaš nalog postane neaktivan. Ugasićemo vaš račun u roku od 31 kalendarskog dana od kada postane neaktivan, kada će i Podaci o vašem korisničkom profilu biti izbrisani. Kao rezultat, vaši Podaci o merenju i opšti podaci za praćenje biće anonimizirani i neće moći ponovo da se povežu sa vama.

Vaša prava

Na osnovu Evropskog zakona o zaštiti podataka, imate nekoliko prava u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka, uključujući:

Partneri

Aplikacija može da sadrži veze do i od naših partnera i povezanih kompanija. Ako pratite te veze, imajte u vidu da oni imaju sopstvene pravilnike o privatnosti i da mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost ili obavezu za ove pravilnike ili bilo koje lične podatke koje oni možda prikupljaju. Proverite njihove pravilnike pre nego što im dostavite lične podatke.

Izmene i dopune izjave o privatnosti

Bićete obavešteni o svim budućim promenama izjave o privatnosti prilikom sledećeg pokretanja Aplikacije. Tražićemo od vas da pročitate i prihvatite sve eventualne promene izjave o privatnosti. Ako izaberite da ne prihvatite ove promene, nećete moći da koristite Aplikaciju.

Kontakt

Ako imate bilo kakve sumnje, pitanja, komentare ili zahteve u vezi sa ovim dokumentom ili Aplikacijom, možete nam se obratiti preko našeg predstavnika u EU e-poštom na support-omron.connect@eu.omron.com, pomoću funkcije „contact us“ (kontaktirajte nas) u okviru Aplikacije, ili redovnom poštom na:

Omron Healthcare Europe B.V., Odeljenje za marketing i komunikacije
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Holandija

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kjoto
Japan

Više informacija možete naći na veb lokaciji https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 17/09/19

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×