Privacy Policy / Privacy Statement

Sweden - Swedish

OMRON CONNECT SEKRETESSPOLICY

Version 2.5 - September 2019

Omfattning

Denna OMRON connect sekretesspolicy (tillsammans med OMRON connects användarvillkor [https://www.omronconnect.com/eula/] gäller din användning av:

Denna policy anger hur de personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du ger oss, behandlas av oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra synpunkter och rutiner beträffande dina personuppgifter och hur vi kommer behandla dem.

I enlighet med tillämplig europeisk lagstiftning om dataskydd är det Omron Healthcare Co., Ltd (”Omron”) i Japan som är dataansvarig. Omron Healthcare Europe B.V. är Omrons representant i EU och ska fungera som kontaktpunkt för EU-föremål och dataskyddsmyndigheter.

Information vi kan samla in från dig

Appen kan användas som en fristående mobilapplikation som endast har lokal lagring eller så kan du välja att ansluta den till tjänsten genom att skapa ditt eget konto.

Om du använder appen som en fristående mobilapplikation utan att använda tjänsten, sparas alla dina personuppgifter endast på din enhet och vi samlar inte in några personuppgifter från dig, förutom det som nämns nedan. Alla dina personuppgifter som lagras av appen på din enhet krypteras med aktuella krypteringstekniker för att säkerställa att dina personuppgifter inte lätt kan nås och/eller läsas av obehöriga tredje parter.

Oavsett om du använder appen med eller utan tjänsten samlar vi in och bearbetar följande data om dig och din enhet:

 1. Information som du ger oss om dig själv om du kontaktar oss om hjälp, i vilket fall vi registrerar korrespondensen.
 2. Denna information kan innehålla:
  • ditt namn och din e-postadress (”kontaktinformation”);
  • din längd, kön, steglängd, vikt och födelsedatum (”användarprofilinformation”);
  • modellen på enheten du använder, ditt mobila operativsystem, antal och typ av registrerade Omron-hälsoenheter, lagringskapacitet och tillgänglig lagringskapacitet på enheten, appens fellogg och din region (”teknisk information”).
 3. Information om din användning av appen, men inte begränsat till, trafikdata, användningsdata och annan kommunikationsdata (”logginformation”).
 4. Dessutom, om du väljer att använda appen med tjänsten samlar vi in och bearbetar, antingen direkt eller genom att använda tredje part, följande data om dig och din enhet:
  • din e-postadress, användarnamn och krypterat lösenord (”kontaktinformation”);
  • din längd, kön, steglängd, vikt och födelsedatum (”användarprofilinformation”);
  • modellen på enheten du använder, ditt mobila operativsystem, antal och typ av registrerade Omron-hälsoenheter och din region (”teknisk information”);
  • mätinformation, manuellt inmatad eller överförd från dina Omron-enheter, lagrad och hanterad i appen, blodtryck, puls, oregelbundna hjärtslag, kroppsvikt, visceralt fett, vilande ämnesomsättning, kroppsmasseindex, kroppsfett i procent, skelettmuskler i procent (”mätinformation”);
  • allmän spårningsinformation, anges manuellt eller överförs från dina Omron-enheter, lagras och hanteras i Appen, inklusive men inte begränsat till utövande av sport och fysiska aktiviteter, matvanor, läkemedelsanvändning (”Allmän spårningsinformation”).

Så här använder vi din information

Vi använder informationen om dig på följande sätt:

För utförandet av vårt avtal med dig:

För våra legitima kommersiella intressen:

Efter ditt uttryckliga samtycke:

Så här stänger du ditt konto

Du kan begära att stänga ditt konto genom att använda ”stäng konto”-funktionen i appen, kontakta kundtjänst med ”kontakta oss”-funktionen i appen, eller genom att skicka ett e-postmeddelande med en sådan begäran till support-omron.connect@eu.omron.com.

Vid mottagandet av din begäran, bearbetar vi den inom 14 kalenderdagar. Vi bekräftar att ditt konto har stängts inom 30 kalenderdagar efter din förfrågan. När ditt konto har stängts raderas din användarprofil och kontaktinformation. Din mätinformation och allmänna spårningsinformation blir då anonym och kan inte knytas till dig.

Avslöjande av din information

Vi kan avslöja de uppgifter vi samlar in från dig till följande tredje parter:

Datakategori Mottagare Syfte
Logginformation Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Analys av appanvändning
Kontaktinformation
Användarprofil
Mätinformation
Allmän spårningsinformation
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Datalagring
Teknisk information
Kontaktinformation
Användarprofil
Mätinformation
Allmän spårningsinformation
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Kundtjänst

Vi kan avslöja dina personliga uppgifter till (andra) tredje parter:

Överföring av din information utanför EES

De uppgifter som vi samlar in från dig kommer att överföras till och lagras inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Dina personuppgifter kan också överföras till och användas i länder utanför EES för de syften som beskrivs i denna policy. Sådana länder har inte alltid samma skyddsnivå för personuppgifter som det landet där du bor. OMRON garanterar att alla sådana överföringar överensstämmer med gällande sekretesslagstiftning. OMRON kommer att ingå i ”modellklausuler” med enheter i sådana länder. Modellklausuler är standardiserade avtalsbestämmelser som används i avtal mellan dataansvariga (t.ex. OMRON) och deras databehandlare för att säkerställa att personuppgifter som lämnar EES överförs i enlighet med EU:s uppgiftsskyddslag och uppfyller de obligatoriska kraven.

Säkerhetsåtgärder

Vi har genomfört tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot obehörig tillgång, användning och avslöjande. All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar. All dataöverföring krypteras med ”Secured Socket Layer”-teknik. Om vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt tjänsten är du ansvarig för att hemlighålla detta lösenord. Vi ber dig att inte dela lösenord med någon, även hjälptjänstpersonal.

Tyvärr är överföringen av information via Internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till tjänsten. All överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Förvaring av din information

Vi behåller din information om du inte begär att vi stänger ditt konto eller tills vi har stängt ditt konto på grund av inaktivitet. Vi betraktar ditt konto som ”inaktivt” om du inte använder tjänsten under en period av ett år. Innan ditt konto blir inaktivt informerar vi dig via e-post om att du ska använda tjänsten för att förhindra att ditt konto blir inaktivt. Vi stänger ditt konto inom 31 kalenderdagar efter att det har blivit inaktivt. Då kommer din användarprofil att raderas. Din mätinformation och allmänna spårningsinformation blir då anonym och kan inte knytas till dig.

Dina rättigheter

Enligt europeisk lagstiftning om dataskydd har du flera rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter, inklusive:

Partners

Appen kan innehålla länkar till och från våra samarbetspartners. Om du följer dessa länkar, observera att de har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar för dessa policyer eller för personuppgifter som kan samlas in enligt dem. Läs deras policy innan du lämnar över personuppgifter till dem.

Ändringar av sekretesspolicyn

Eventuella ändringar som kan göras av sekretesspolicyen i framtiden kommer att meddelas dig när du öppnar appen. Vi kommer att be dig att läsa och acceptera sådana ändringar av sekretesspolicyn. Om du väljer att inte acceptera dessa ändringar kan du inte fortsätta att använda appen.

Kontakt

Om du har några klagomål, frågor, kommentarer eller förfrågningar beträffande detta dokument eller denna app kan du kontakta oss genom vår representant i EU via e-post till support-omron.connect@eu.omron.com, ”kontakta oss”-funktionen inom appen, eller med vanlig post till:

Omron Healthcare Europe BV, Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
Nederländerna

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto
Japan

Ytterligare information finns även på https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 2019-09-17

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×