OMRON_connect

OMRON connect giúp bạn dễ dàng xem, lưu và quản lý dữ liệu sức khỏe của mình.

OMRON connect giúp bạn dễ dàng xem, lưu và quản lý dữ liệu sức khỏe của mình.

Thông tin & Cập nhật

アイコン

Được kết nối

Dễ dàng truyền kết quả các phép đo sang điện thoại thông minh của bạn sau một quá trình thiết lập đơn giản có hướng dẫn.

Biểu tượng và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng các nhãn hiệu như này của OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. đều được cấp phép.
アイコン

Truy cập mọi lúc

Hoạt động mới nhất và lịch sử sức khỏe cá nhân của bạn luôn trong tầm tay bạn thông qua bảng điều khiển trực quan.

アイコン

Xem tiến độ

Dữ liệu sức khỏe được hiển thị dưới dạng biểu đồ rõ ràng và chi tiết giúp bạn biết được xu hướng sức khỏe của mình.

top_move_button

OMRON_CONNECT

OMRON connect giúp bạn dễ dàng xem, lưu và quản lý dữ liệu sức khỏe của mình.

アイコン

Được kết nối

Dễ dàng truyền kết quả các phép đo sang điện thoại thông minh của bạn sau một quá trình thiết lập đơn giản có hướng dẫn.

Biểu tượng và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng các nhãn hiệu như này của OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. đều được cấp phép.
アイコン

Truy cập mọi lúc

Hoạt động mới nhất và lịch sử sức khỏe cá nhân của bạn luôn trong tầm tay bạn thông qua bảng điều khiển trực quan.

アイコン

Xem tiến độ

Dữ liệu sức khỏe được hiển thị dưới dạng biểu đồ rõ ràng và chi tiết giúp bạn biết được xu hướng sức khỏe của mình.

OMRON connect khả dụng ở các quốc gia và khu vực sau: vui lòng chọn vị trí của bạn

×